Man kan af og til opleve at der ligger vand enten i bunden af eller på hylderne i sit køleskab. Dette sker som følge af at der har sat noget såkaldt rim/is på selve bagvæggen inde i køleskabet, som der efterfølgende er smeltet, og dermed har omdannet sig til vand. 

Hvordan opstår rim/is?

Du spørger derfor måske dig selv nu, hvorfor der opstår/dannes rim/sne, men hertil følger en logisk forklaring. Helt bagerst i køleskabet, er der placeret en fordamper-plade.

Denne vil ofte være indbygget i selve køleskabet, men vil af og til være at se somme steder i køleskabet. Selve kulden i køleskabet, bliver hertil skabt i denne fordamper. Som følge af at skulle danne så meget kulde hele tiden, opstår der rim/is på den anden side af pladen – det vil sige den synlige bagvæg af køleskabet. 

Hvordan fjernes rim/is?

Dit næste spørgsmål vil derfor måske være, hvordan denne rim/is fjernes. De fleste ny-moderne køleskabe er såkaldte selvafrimende køleskabe. Det vil med andre ord sige, at køleskabet afrimer sig selv ved at isen bliver optøet.

Når isen bliver optøet, dannes der vand som der glider ned langs selve fordamperen og bagvæggen i køleskabet, for at lande i den såkaldte tørrende, der er at finde lige ovenover den nederst glasplade i køleskabet.

I denne tørrende er der indbygget et mindre hul, som der har til formål at aflede vandet væk fra den synlige del af køleskabet. Vandet løber således igennem dette hul og ned i en plastikskål der også kaldes for fordamper-skålen, som er monteret på den varme kompressor, der sidder inde bagved i køleskabet. Denne fordamper-skål medvirker til at vandet med tiden fordamper igen. 

Vand inde i køleskabet

Som nævnt, skyldes vand inde i køleskabet, at isen fordampes og dermed smelter. Hvis dette sker hurtigere end fordamper-skålen inde bagved når at fordampe vandet, vil tørrende ende med at blive overfyldt, og der vil dermed opleves vand i bunden af køleskabet eller på nogle af de nederste hylder. 

En af årsagerne til at tørenden bliver overfyldt, kan skyldes at der ligger fødevarer direkte op af bagvæggen. I såfald vil køleskabet skulle arbejde mere på at opretholde den samme kulde inde i køleskabet, fordi det ikke er muligt at centrifugere kulde mellem fødevarerne og bagvæggen af køleskabet.

Når fødevarerne således fjernes, vil der være opstået for meget rim/is end sædvanligt, hvortil tørenden ikke kan undgås at blive overfyldt, når rimen/isen begynder at tø op. Hvis der ligger fødevare direkte op af bagvæggen i køleskabet, vil der ligeledes blive ledt en del af vandet ind på den pågældende hylde, fremfor ned i tørenden når køleskabet enten selv eller manuelt bliver afrimet. 

En anden årsag til at der opstår vand inde i køleskabet, kan ligeledes skyldes at selve hullet i tørenden er blevet helt tilstoppet – enten som følge af rimklumper/isklumper eller på grund af gamle madrester. I sådanne tilfælde vil det ikke være muligt for vandet at løbe væk, men vil derimod løbe ud og lægge sig nederst i køleskabet.

Det er derfor vigtigt jævnligt at rense dette hul for eventuelle gamle madrester og hvad der ellers måtte befinde sig her. I mange nyere køleskabe er der placeret en lille kort rensepind, som med fordel kan anvendes til at rense hullet, men ellers kan en klud også gøre underværker, således at vandet atter vil kunne løbe igennem. 

Vand under køleskabet

Udover at man kan opleve at der opstår vand indvendigt i bunden af sit køleskab, er det ligeledes heller ikke ualmindeligt at opleve at der kommer vand frem nedenunder køleskabet.

Årsagerne herfor kan i mellemtiden være mange, da det kan skyldes alt lige fra varmt vejr, til at køleskabet står i et varmt lokale osv. Den bedste måde at løse vand under selve køleskabet på, er således at undersøge køleskabet grundigere efter eventuelle skader eller lignede.