Nedrivning af hus – Hvad koster det?


Hvad koster det at rive et gammelt hus ned? Som udgangspunkt kan du godt budgettere med en pris på mellem 60.000-110.000 kr. ekskl. moms. Meget afhænger dog af omfanget af arbejdet, hvor stort huset er mm.

OBS: * Alle priseksempler er vejledende *
Vi råder dig til at indhente flere tilbud fra lokale fagfolk, for at få et bedre estimat af prisen. Indhendt gratis tilbud her.


Lovgivning i forbindelse med nedrivning af huse

Hvis man står overfor en mulig nedrivning af et hus, er det vigtigt først og fremmest at sørge for at få en nedrivningstilladelse fra kommunen af.

For at kommunen kan udarbejde en sådan nedrivningstilladelse, har kommunen behov for forskellige oplysninger om blandt andet BBR-oplysninger, kontaktinformationer på ejeren af huset, om der er er igangværende byggesager i forhold til bygning mm.

Helt præcist er det den kommunale bygningsmyndighed i kommunen, som man bør rette henvendelse til, når man ønsker at søge om en nedrivningstilladelse.

Er der tale om en nedrivning af en bygning, hvori der forefinder beboelse, er det dog også nødvendigt, at selve ansøgning om en nedrivning, tilmed bliver tilset af kommunes kommunalbestyrelse.

Er der i forbindelse hermed tale om en udlejningsejendom, skal de pågældende lejere opsiges efter de pågældende regler, som der er at finde i loven om leje. Hvis selve grunden er forurenet, hvorpå bygningen ligger som man ønsker at rive ned, vil man atter skulle rette henvendelse til kommunens kommunalbestyrelse. 

Udover at henvende sig til den pågældende kommune hvori bygningen ligger, er det også vigtigt at  have en tanke på sine naboer. Dette gælder særligt hvis der er tale om en nedrivning af en bygning, som der er opført som en del af flere sammenbyggede huse.

I så fald, skal man give sine naboer besked senest to uger inden selve nedrivningen, hvortil naboerne har krav på at kende til selve omfanget, typen og arten af hvad det er for et slags arbejde, som der skal udføres.

Er der ikke tale om sammenbyggede huse, vil det alligevel være en god ide at informere sine naboer omkring nedrivning. En nedrivning vil ofte forårsage en del støj og larm, hvorved det er almindelig god skik og pli, at informere og advarer sine naboer om dette forinden man går i gang. 

Kan jeg få tilskud til nedrivning af hus?

Det er ingen hemmelighed, at det er noget af en større omkostning/udgift at foretage en nedrivning af en bygning. Med dette sagt, er der dog hjælp at hente derude.

Står man overfor at ville rive en bygning ned, som der er opført før år 1950, og som der samtidig ligger i en landsby med under 3.000 indbyggere, vil det være muligt at opnå tilskud/støtte fra den pågældende kommune, hvori bygningen finder sted.

Er dette tilfældet, skal man naturligvis lave en ansøgning til kommunen om dette, for at komme i betragtning til tilskuddet. Disse ansøgninger bliver som udgangspunkt behandlet to gange årligt at de enkelte kommuner rundt omkring i landet, hvortil der er pågældende ansøgningsfrister at skulle holde sig indenfor.

Kommunerne lægger vægt på mange forskellige ting i ansøgningen, men en af tingene som de blandt andet lægger mærke til, er hvorvidt en eventuel nedrivning af bygningen, vil være medvirkende til at give en forskønnende effekt på de omkringliggende omgivelser.

Herudover er det også vigtigt at være særlig opmærksom på, at der kan blive tilknyttet forskellige betingelser til selve tilskuddet, såfremt dette bliver tildelt. Disse betingelser varierer imellem tiden meget fra kommune til kommune, samt for hver enkelt nedrivningssag. 

Kan det betale sig at rive ned og bygge nyt?

Man vil måske undre sig over, hvorvidt det kan betale sig eller svare sig, at rive en bygning ned, for derefter at bygge en ny. Hvorvidt det kan betale sig eller svare sig, kommer hertil meget an på, hvilket resultat man ønsker at opnå, samt hvilket udgangspunkt man har at gøre med.

Hvis man har at gøre med et meget gammelt og nedslidt hus, vil man ofte tale om en nedrivning frem for renovering af bygningen, da en nedrivning formentlig vil være den billigste løsning i sidste ende.

Derudover er det ikke ualmindeligt at opleve, at mange nedslidte huse bliver jævnet med jorden, for således at skabe plads til at etablere nye og mere tidssvarende typehuse. Der er naturligvis mange forskellige årsager til, hvorfor det ofte vil være billigere at foretage en sådan nedrivning fremfor blot at udfører reparationer på bygningen.

En af de mange grunde, som der tilmed ofte kommer bag på den enkelte boligejer, er at der tit og mange gange vil være forbundet en bedre og mere attraktiv forrentning, såfremt man vælger at rive hele bygningen ned og starte forfra.

Dertil kan det ofte være en ret så udfordrende opgave at få fastlagt et realistisk budget for en eventuel totalrenovering af bygningen, som der i sidste ende også bliver overholdt. Hvorvidt det kan betale sig at rive en bygning ned fremfor blot at udføre reparationer på boligen, vil derfor tit og mange gange også være lidt af en smagssag. 

Må jeg selv rive mit hus ned?

Hvis man har besluttet sig for at ville rive sit hus ned, uanset hvad grunden hertil måtte, være, vil man formentlig undre sig over, hvorvidt det er tilladt selv at gå i gang med en sådan nedrivning af en bygning.

Såfremt man sørger for og sikre sig at overholde gældende lovgivning indenfor området, samt hertil får lavet de nødvendige ansøgninger, får de nødvendige tilladelser, og i øvrigt generelt gør sit forarbejde ordentligt, ligger der ikke noget i vejen for at foretage en sådan nedrivning af en bygning selv.

Inden man beslutter sig for hvorvidt man selv vil stå for nedrivningen af sin bolig, bør man dog nøje overveje hvad det kræver selve at rive sin bolig ned. Udover at være både tidskrævende og et fysisk hårdt projekt at gå i gang med, er der også mange ting, som der kan gå galt undervejs, såfremt man ikke har den rette forudgående viden til hvordan man bedst muligt griber opgaven an.

Hvis dette ikke afskrækker en fra at foretage nedrivningen af en bygning selv, kan det altid anbefales at rådfører sig med relevante fagpersoner indenfor området inden man kaster sig ud i projektet, samt naturligvis nøje undersøger hvordan man griber opgaven bedst an.

En anden ting, som der ligeledes er vigtigt at være særlig opmærksom på, såfremt man har fået tildelt en nedrivningstilladelsen, er at der skal igangsættes et nyt byggeri indenfor en tidsfrist på op til et år fra den dato man har fået tildelt godkendelsen af nedrivningen.

Fagtilbud.dk