Det er ganske almindeligt, at der opstår og dannes rim/is samt vand på selve bagvæggen i køleskabet. Dette sker ved hjælp af den almindelige luftfugtighed, som der kommer ind i selve køleskabet og blander sig med køleskabets kulde, når køleskabsdøren bliver åbnet.

De fleste ny-moderne køleskabe har et indbygget automatisk afrimningssystem, der medvirker til at holde isen nede på et normalt niveau.

Ind imellem sker det dog, at der skabes så meget is på bagvæggen i sit køleskab, at selve køleskabet ikke kan nå at afrime alt isen/frosten af sig selv. I såfald kan man opleve at hele køleskabet mere eller mindre begynder at fryse til. 

Afrim køleskabet selv

Hvis det sker at køleskabets eget indbyggede afrimningssystem ikke kan følge med i forhold til hvor meget is der danner sig inde i køleskabet, vil det altid være en god ide selv at hjælpe til med at afrime køleskabet ved at afrime manuelt. 

Pak fødevare ind

Udover at afrime køleskabet manuelt, er det yderst vigtigt at man husker at sørge for at ens fødevarer bliver pakket ind i en form for beholdning. Årsagen hertil er at såfremt at ens fødevarer ikke bliver pakket ind i en form for beholdning, men derimod står frit fremme inde i køleskabet, kan dette medvirke til at mængden af fugt og rim forøges.

Det vil således altid være anbefalelsesværdigt at benytte sig af lufttætte beholdere når det kommer til indpakningen af sine fødevarer. 

Madvarer og bagvæggen

For at undgå at der opstår for meget rim/is, er det ligeledes vigtigt at sørge for at ens fødevarer inde i køleskabet, ikke står direkte op og ned af selve bagvæggen i køleskabet. Såfremt dette er tilfældet, er det vigtigt at rykke fødevarerne, da det ellers ikke vil være muligt for køleskabet at skabe ordentlig cirkulering af den kolde luft.

Dette vil medføre at der opstår og dannes mere rim/is på bagvæggen end almindeligvis. Når isen/frosten begynder at tø op og omdanne sig til vand, vil vandet ligeledes flyde ud på køleskabshylderne som følge af at fødevarerne står klods op af bagvæggen i køleskabet, fremfor at rende ned i afløbskanalen. 

Afrimning af køleskab: Sådan gør du

  1. Sluk for køleskabet:
    Som tidligere nævnt, kan det være en fordel at hjælpe til manuelt med afrime sit køleskab, hvis køleskabet har problemer med at kunne nå at gøre det selv, så der ikke opstår vand i bunden af køleskabet. Når man ønsker at afrime manuelt, skal man først og fremmest slukke for selve køleskabet.

2. Fjern madvarer, hylder og skuffer:
Som det næste skal der er inde i køleskabet fjernes, hvad end det er fødevare, hylder eller skuffer. Selve maden skal hertil pakkes ind i flere lag papir samt opbevares så koldt som muligt, for at undgå at det bliver dårligt inden man er færdig med at afrime køleskabet. 

3. Lad døren stå åben:
Dernæst skal al isen/frosten som der sidder på bagvæggen i køleskabet, have lov til at stå op og omdanne sig til vand. Man kan med fordel afhjælpe denne proces med noget kogende vand, der hældes ud over de tilfrosne stedet i køleskabet. Derudover skal køleskabsdøren stå åben, for at der bedst mulighed for at frosten tør op. 

4. Fjern jævnligt vandet:
Undervejs når frosten/isen begynder at tø op og omdanne sig til vand, er det vigtigt jævnligt at fjerne vandet. Man kan i forbindelse hermed med fordel sætte en skål eller lignede ind i køleskabet, for at samle vandet lidt. Det er endvidere vigtigt jævnligt at fjerne afrimning vandet i drypbakken, som der er at finde bag på selve køleskabet. Gør man ikke det, er der risiko for at drypbakken vil løbe over med vand. 

5. Rengør og tør efter:
Når alt frosten/isen er tøet op og det efterfølgende vand er blevet fjernet, er det tid til at foretage en grundig rengøring af selve køleskabet. Efterfølgende tørres køleskabet grundigt af indvendigt. 

6. Isæt madvarer, hylder og skuffer:
Når rengøringen er overstået, er det tid til at indsætte fødevarerne, hylderne og skufferne i køleskabet igen. Dertil skal køleskabet naturligvis tændes igen, samt have indstillet den rette temperatur.