Af og til kan man opleve at ens køleskab larmer mere end den sædvanlige summen. Man begynder sig ofte at undre sig over hvad dette kan skyldes, og med god grund, for det er ikke meningen at ens køleskab skal larme mere end højest nødvendigt. Der kan i mellemtiden være flere forskellige grunde til, at ens køleskabe er begyndt at støje mere end sædvanligt. 

Står køleskabet i vater?

En af de første ting, som der er vigtige at tjekke efter, når man ønsker at undersøge nærmere og finde ud af hvorfor ens køleskab larmer, er hvorvidt køleskabet står i vater. Årsagen hertil er, at såfremt at ens køleskab ikke står helt lige, kan dette have en påvirkning på selve cirkulationen af den kølige luft og kølemidlet i selve køleskabet.

Det kan derudover også medvirke til at giv et ekstra pres på i den ene side af køleskabet, som kan være medvirkende til en større støj, hvis køleskabet samtidig ikke står på et helt plant underlag. Det er derfor vigtigt at sørge for, at ens køleskab ikke har mulighed for at rykke sig fra side til side. 

Køleskabet lukker ikke tæt

En anden ofte velkendt årsag til at ens køleskab larmer mere end sædvanligt, er at selve køleskabsdøren ikke lukker helt tæt til. Dette medfører at selve den bagvedliggende kompressor kommer på overarbejde, da den vil skulle arbejde mere for at opretholde den samme temperatur inde i køleskabet.

Udover et forhøjet støjniveau, vil en ikke tætlukket køleskabsdør have en opslidende effekt på selve køleskabet, hvilket medvirker til en kortere levetid. 

Skyldes et forhøjet støjniveau fra dit køleskab at køleskabsdøren ikke vil lukke helt tæt i, kan man først og fremmest forsøge sig med at lukke selve køleskabsdøren hårdere i.

Dette vil nogle gange hjælpe, men andre gange vil det ikke være nok. I såfald vil det være nødvendigt at få en tekniker eller fagkyndig til at kigge på køleskabet, da det i såfald både kan være selve listen det er galt med, men derimod også noget mere avanceret. 

Korrekt afstand mellem køleskab og væg

At et køleskab er blevet placeret for tæt på den bagvedstående væg, er ligeledes er ret så velkendt årsag til at ens køleskab larmer mere end det burde. Årsagen hertil er at på køleskabets bagside er der indbygget en kompressor, som der har til formål at sørge for at temperaturen holdes nede.

For at dette kan lade sig gøre, kommer der en vis mængde støj samt små rystelser fra kompressoren, når denne er i gang med at nedkøle køleskabet indvendigt. 

Hvis køleskabet hertil står for tæt på den bagvedstående væg eller sidevæggen for den sags skyld, vil vibrationerne fra kompressoren kunne sprede sig til væggen og give en genlyd, hvilket vil føles som et forhøjet støjniveau.

Den bedste løsning hertil, er naturligvis at rykke køleskabet lidt længere fra den pågældende væg, for at kompressoren således for tilpas med plads omkring sig, til ikke at give et forhøjet støjniveau. 

Ting bagved køleskabet

Det er heller ikke ualmindeligt, at der af og til falder en ting eller to ned bagved køleskabet. Dette kan hertil medvirke til forøget støj, da objektet enten kan ligge i klemme mellem selve køleskabet og væggen, eller blot ligge og presse ind mod køleskabet. Kompressorens små rystelser vil hertil sprede sig til objektet, hvorved et forhøjet lydniveau opleves. 

Madrester i køleskabets afløb

Helt bagerst i køleskabet, er der indbygget et afløb. Dette afløb kan til tider stoppe til, hvis fødevarer eller lignede ting blokerer for selve afløbet.

Sker dette, vil der opstå vand på selve kompressoren, hvorved der vil opstå støj, når kompressoren igen skal have fordampet vandet. Den bedste løsning på et sådant problem, er helt simpelt en grundig rengøring af selve køleskabet – både udvendigt og indvendigt. 

Problemer med kompressoren

Den sidste ofte velsete årsag til at ens køleskab larmer mere end sædvanligt, er at selve kompressoren er gået decideret i stykker. I såfald vil køleskabet begynde at larme helt vildt, oftest fra den ene dag til den anden uden yderligere forvarsler.

Det er dog også ret så velset, at der kommet luft direkte ind i kompressor systemet. I begge tilfælde vil det altid være nødvendigt at tilkalde en tekniker eller fagkyndig på området for at komme problemet til livs.