Et køleskab kan nogen bringe nogle uforudsete mindre problemer med sig. Et af sidde problemer drejer sig blandt andet om, at man nogle gange kan opleve at selve køleskabsdøren ikke lukker helt i og dermed ikke slutter sig helt tæt til hoveddelen af køleskabet.

Når dette sker, vil køleskabets kompressor skulle bruge flere kræfter på at vedligeholde temperaturen inde i køleskabet, da den naturlige lufttemperatur i såfald vil trække meget mere ind i køleskabet end almindeligt.

Dette vil blandt andet medfører en ændring i strømforbruget, samt generelt mere støj fra køleskabet af på grund af kompressoren, som der er placeret på bagsiden af køleskabet. 

Køleskabet skal stå lige

Hvis man står overfor et køleskab med en køleskabsdør der ikke vil lukke helt i, er der flere forskellige ting man kan gøre for at komme problemet til livs. Først og fremmest kan man starte ud med at kontrollerer hvorvidt selve køleskabet står plant.

Til at kontrollerer dette på den bedste mulige måde, er det en god ide at anvende et vaterpas til at sikre sig, at køleskabet står i vater både vandret og lodret.

En anden måde hvorpå man kan se om køleskabet står i vater, er ved at kigge nærmere på selve køleskabsdøren. Hvis denne er lige, vil dette give en indikation af, at det underlag som køleskabet står ovenpå, er plant. 

Hvis køleskabet ikke står lige, er det naturligvis vigtigt og nødvendigt at gøre noget ved dette så køleskab netop kommer til at stå i vater. En måde hvorpå man kan gøre dette, er blandt andet ved at nivellerer køleskabet ved at justerer selve fødderne ud fra et vaterpas, som der er at finde under køleskabet.

Hertil er det nødvendigt at justere på køleskabets fødder, indtil køleskabsdøren flugter med selve kabinettet, hvorved niveauet vil være indstillet korrekt. 

Tjek dørpakningen

Hjælper ovenstående mulighed ikke på problemet med at få køleskabsdøren til at lukke helt i, er det en god ide som det næste at kontrollerer om selve dørpakningen sidder på den rigtige måde, samt om denne eventuelt har taget skade. Det er med andre ord vigtigt at man tjekker køleskabsdørens pakning grundigt igennem herfor. 

Hvis køleskabsdørens pakning ikke sidder på den rigtige måde eller er blevet beskadiget, forhindre dette altså køleskabsdøren i at kunne lukke helt tæt. Er der tale om en deformeret køleskabsdørs pakning, kan det i nogle situationer afhjælpes ved at opvarme pakningen en smule.

Denne opvarmning kan udføres med en føntørre, hvortil der kun er behov for et par sekunders opvarmning af selve gummiet. Det er hertil vigtigt at man ikke kommer til at over opvarme pakningen/gummiet, da man i såfald vil komme til at beskadige både køleskabsdøren samt den tilhørende pakning.

Når pakningen er tilstrækkelig varm, kan man hertil forsøge at rette denne på plads, men vær forsigtig såfremt du forsøger dig med denne metode – man kan let komme til at gøre mere skade end gavn, hvis man slet ikke har nogen ide om hvad det er man foretager sig. 

Kontroller dørhængslerne 

Den sidste mulighed som vi her vil komme nærmere ind på, er at kigge nærmere på selve køleskabets dørhængsler. Disse kan grundigt kontrolleres for om de på nogen måder sidder løst eller på nogen måder er beskadiget.

Står man overfor et sæt løse hængsler i køleskabsdøren, er det nødvendigt at spænde disse efter med en passende skruetrækker. Er der derimod tale om beskadiget dørhængsler, er den eneste løsning oftest at investere i et par nye dørhængsler til køleskabsdøren.