Sandblæsning af hus – Hvad koster det?


Går du rundt og pønser på at få sandblæst dit hus? Enten som en del af et gennemgående renoveringsprojekt, eller med en specifik vision om at shine din facade op? Da har du helt sikkert fat i den lange ende. Sandblæsning af hus er nemlig en rigtig god ide af flere forskellige årsager. Blandt andet er det vigtigt i forbindelse med at skabe et godt, rent bindelag for nye overflader inden at der eksempelvis males på ny. 

Der er rigtig mange ting at skulle forholde sig til inden at et projekt med sandblæsning kan sættes igang. Det giver sig selv, at der er mange gode fordele ved manøvren – men er der også ulemper, der kunne tænkes at være værd at forholde sig til, inden at arbejdet planlægges og sættes igang?

Kunne der eksempelvis ske at være særlige regler, som kan skabe forhindringer eller problemer i forbindelse med fuldførelsen af projektet? Og i så fald hvilke? Dette kommer vi ind på i en af tekstens afsnit længere nede, som handler om netop regler i forbindelse med projekter med sandblæsning. 

Andre spørgsmål i forbindelse med emnet kunne naturligvis handle om sådan noget som økonomi. Hvad vil det komme til at koste? Kan det betale sig at spare i forbindelse med en facades sandblæsning, eller er der ting, der peger på, at det i det lange løb virkelig kan betale sig at investere på feltet for at undgå kommende udgifter? Dette kommer vi også ind på i artiklen. 

Endelig kan der opstå spørgsmål i forbindelse med årstider – for som bekendt skifter både vejr- og lysforholdene jo meget på disse danske kanter. Derfor er det eksempelvis oplagt at spørge sig selv, hvornår på året er det smartest at udføre indgrebet. Vi har her sammensat en guide, der skulle svare på disse spørgsmål og flere til. Vi håber det kan være til hjælp i forbindelse med netop dit sandblæsningsprojekt.

Hvad koster sandblæsning af huset?

Hvad koster sandblæsning af huset? Som udgangspunkt kan du godt budgettere med en pris mellem 25-45 kroner pr. kvadratmeter. Et hus på 100 kvadratmeter vil derfor koste i omegnen af 2.500-4.500.

OBS: * Alle priseksempler er vejledende *
Vi råder dig til at indhente flere tilbud hos lokale fagfolk, for at få et mere præcist estimat af prisen. Indhendt gratis tilbud her.


Priserne på sandblæsning kan variere en hel del. De afhænger af en lang række forskellige ting, såsom hvor i landet du befinder dig og hvilken specifik type sandblæsning du ønsker at få udført. Der ud over kommer prisen selvfølgelig an på, hvor stort et areal, du skal have sandblæst. Ved større eller store arealer, vil der naturligvis ofte være en mængderabat, mens at små projekter typisk vil koste mere per kvadratmeter. 

En helt tredie faktor i forbindelse med prissætning af et projekt er, hvor høj en grad af fleksibilitet du har i forhold til hvornår projektet kan finde sted. Er dit projekt en nu- og-her-opgave, vil den ofte være dyrere at få udført, end hvis du kan vente med at få sandblæsningen udført til at det passer ind i det firma du vælgers kalender. 

Det kan anbefales, at du som en del af forberedelserne til projektet sætter et par timer eller eventuelt en hel eftermiddag af til at indhente tilbud fra en vifte af forskellige udbydere. Sæt dig ned med en liste over mulige firmaer til opgaven, og ring rundt og få en snak med de forskellige.

Husk at tage noter, så du efter at rundspørgen er afsluttet har et bedre overblik over hvad der vil være fordele og ulemper i forbindelse med de forskellige udbydere. Læg mærke til ting såsom professionalisme, service, pris og andet.

Husk, at det er dig, der er in charge, og brug den mulighed til virkelig at overveje hvilken model, der passer dine resurser og ønsker bedst. 

I forhold til processen med at indhente tilbud er, at det er en god ide at spørge de firmaer, du har i kikkerten, til de bi-opgaver, der ofte vil skulle udføres i samme ombæring som selve sandblæsningen af din facade. Kan firmaet stå for også at klare disse opgaver?

Vil det koste ekstra, eller er det medregnet i prisen? Og så videre. Blandt de ting, der ofte vil skulle klares i forbindelse med en facades sandblæsning, kan nævnes vandskuring og oppudsning. Læs mere om maling af facade her.

Hvad er sandblæsning?

Sandblæsning er en metode, hvor man blæser et finkornet materiale intenst frem med stærk trækluft for at kunne fjerne kalk, smuds, svamp, gammel maling og lignende fra en overflade, som typisk er stål eller beton. 

Materialet, der bliver blæst frem, er ikke nødvendigvis sand, men kan også være stål- eller jerngrit, glas, soda, granulat af plastik eller knuste nøddeskaller. I andre tilfælde benyttes korund, der er en form for aluminiumoxid i krystalform, og som ved siden dets funktion som slibemiddel også kan bruges som smykkesten.

Når der faktisk bruges kvarts i sandblæsning, er det typisk den form for sand, som kaldes for kvartssand, og som én af de typer sand, der har det højeste indhold af kvarts i sig. Det er dog vigtigt at bemærke, at sandblæsning kan bruges til mange forskellige typer af projekter – lige fra rensning af små dele såsom dele til en bil eller cykel og til facader på bygninger.

Det er naturligvis forskelligt hvilke metoder der fungerer til hvilken type projekter – og her i denne artikel forholder vi os primært til sandblæsning af bygningsfacader. Læs mere om facaderenovering her.

Hvilken type sandblæsning skal jeg vælge?

At vælge den helt rette form for sandblæsning kan være lidt af en jungle, for at sige det mildt. Det kan i høj grad anbefales, at du konsulterer dig med den professionelle eller det firma, som du ender ud med at vælge til dit projekt. Her vil du med sikkerhed kunne skaffe dig et godt indtryk af, hvad der giver mening at gøre med netop din facade. 

Men inden da er det naturligvis et godt skridt på vejen at danne dig selv en god baggrundsviden, så du har et grundlæggende indblik i de forskellige varianter af sandblæsning og hvad de hver især har af fordele og ulemper. Læs også om kalkning af facade her.

Kan jeg få sandblæst min facade hele året rundt?

Mange er i tvivl om hvorvidt at sandblæsning også kan foregå i de kolde og våde måneder, der jo som bekendt udgår størstedelen af året her under de skandinaviske himmelstrøg.

Men heldigvis kan vi bringe gode nyheder: Sandblæsning kan som grundregel foretages året rundt helt uden problemer. 

Der er naturligvis undtagelser, som kan have at gøre med hvilket materiale din facade er lavet af. Men som udgangspunkt kan du godt regne med, at du kan få din sandblæsning udført lige præcis på det tidspunkt som passer dig, uanset årstiden. 

Findes der alternative metoder?

Sandblæsning har en del ulemper forbundet til sig. Når et sandblæsningsprojekt udføres, så er der en hel del forskellige gener at skulle forholde sig til. Først og fremmest, så afføder det forurening – både for miljøet og for det lydmiljø, der er i arbejdspladsens nærhed. Desuden så sviner det rigtig meget.

Der er naturligvis en masse gode forholdsregler, som man kan tage for at undgå eller mindske disse problemer – og allierer du dig med et professionelt firma, så er gruppen med garanti eksperter i at mindske generne. 

det kan det naturligvis stadigvæk være at du ønsker at se på alternative metoder til sandblæsning. Hvis du af en eller anden grund ønsker at undgå den traditionelle sandblæsningsmetode på din facade, så er der bestemt andre veje at gå. Heriblandt er metoder såsom tørsandsblæsning, lavtryksblæsning og støvfriblæsning. Læs mere om rensning af facade her.

Hedvandsrensning er en anden populær form. Metoden består som navnet antyder af en proces, hvor varmt vand sendes ind mod den overflade, som skal renses.

Vandet er opvarmet til helt op til en temperatur på 80 grader, og trykket, som det blæses ud med vil typisk være på 35 bar. Metoden med hedvandsrensning blev oprindeligt opfundet i USA. Senere, efter krigen, kom den til Europa, hvor den tyske Aldred Kärcher tog patent på den i 1950.

Cirka 35 år senere, i 1984, tog udbredelsen for alvor fart, da metoden nåede et stadium i sin udbredelse, hvor den var mindre dyr for den almene borger at investere i. 

Det kan også være, at du er interesseret i at minimere de miljømæssige gener, der kan være forbundet med sandblæsning. Hér er det rent faktisk muligt at holde fast i sandblæsningsformen, men at vælge en variant af den, som er yderst skånsom for miljøet. Læs med herunder og se, hvad der er værd at vide når det kommer til sandblæsning i miljøvenlig form. 

Hvordan sandblæser jeg selv min facade?

Det anbefales ikke, at du giver dig i kast med et sandblæsningsprojekt på egen hånd. Professionelle vil i de fleste tilfælde kunne udføre arbejdet både hurtigere, sikrere og med langt bedre resultat, end det, du vil kunne opnå på egen hånd.

Her er det et vigtigt argument, at sandblæsning er en essentiel del af et renoveringsprojekt med din facade. For sker det, at sandblæsningen udføres dårligt eller mangelfuldt, så risikerer du senere hen at skulle gå flere skridt tilbage i arbejdsprocessen og gøre det hele om. Læs mere om hvad du kan gøre ved huller og revner i facaden her.

Værd at vide om sandblæsning

Blandt de ting, som meget få ved vedrørende sandblæsning er, at det faktisk kan udføres på en facon, hvor det er yderst skånsomt for miljøet. Hvis du er interesseret i 

at tage del i den bæredygtighedsbevægelse, der ruller i disse år, så kan du med fordel gå efter et håndværkerfirma, der har fokus på netop dette område. Der findes efterhånden en del udbydere på markedet, som udfører miljøvenlig sandblæsning.

Grundidéen er her, at der benyttes miljøvenlige materialer til proceduren, således at de ting, der bruges i processen, kan genanvendes helt op til 200 gange. Efter at sandet ikke kan bruges mere, sendes det til et sted, hvor det smeltes om, for at det på den måde senere kan bruges til noget andet. 

Regler og vejledninger du skal følge

Sandblæsning af huset kan være til stor gene for både miljøet og mennesker, der opholder sig i nærheden af arbejdsområdet, så det er vigtigt at planlægge arbejdet nøje, og at sætte sig grundigt ind i de regler, der er aktuelle for området, inden at arbejdet påbegyndes. 

En god overskrift for hele det system af regler, der gør sig gældende i forbindelse med sandblæsning er den regulation, der på arbejdstilsynets hjemmeside hedder: “Der må kun sandblæses, når det ikke er til gene for andre”. 

Herefter kommer en række uddybende regler, som forholder sig til støj, beskyttelse og lignende. Det er påbudt, at personer, som enten er i færd med at sandblæse, eller som opholder sig i nærheden af området, hvor der arbejdes, skal være beskyttet (og det uanset om de opholder sig i sandblæsningsområdet i kortere eller længere tid).

Beskyttelsen består i at man skal bære beskyttelsestøj, der afviser støv, samt at man skal have åndedrætsværn på. Et sådant kan bestå enten af en helmaske, der inkluderer hætte eller af en hætte, der er dækkende for både skuldre, hovede, hals, og som er helt tæt. 

Det påbydes her ud over, at udstyret til beskyttelse renses eller udskiftes ofte, samt at der i nærheden af arbejdsområdet findes en såkaldt øjenskylleflaske. 

Støj er et andet element, som kan være problematisk i forbindelse med et sandblæsningsprojekt. I denne forbindelse påbydes det at der bæres høreværn, samt at væggene hvis der sandblæses indendørs beklædes med et støjdæmpende materiale. 

Her ud over er der en række andre regler, som blandt andet vedrører rengøring og genbrug. Det er eksempelvis påbudt, at der rengøres med støvsuger efter at et 

sandblæsningsarbejde er færdiggjort, samt at affaldet, der måtte være tilbage, bortskaffes i henhold til de regler, der af fastsat af miljø- og energiministeriets regler. 

Det kan anbefales, at du klikker inde på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis du har behov for uddybende viden om hvilke regler, der gør sig gældende i forbindelse med sandblæsning.


Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.


Fagtilbud.dk