Man kan nogle gange være så uheldig at komme ud for at ens ovn ikke varmer tilstrækkeligt op, hvortil man vil begynde at spørge sig selv, hvad man kan gøre ved det, eller om den eneste løsning er at gå ud og investere i en ny ovn.

Det er dog ingen hemmelighed at årsagen til at ens ovn ikke varmer kan være mange. Der er derfor en række forskellige muligheder, som man kan prøve at undersøge, inden man bruger penge på en ny ovn. 

Defekte varmelegemer 

Som noget af det første, kan man starte med at undersøge nærmere, om årsagen til at ovnen ikke varmer skyldes defekte varmelegemer. Nutidens ovne består mere eller mindre alle sammen af hhv. tre typer varmelegemer.

Disse sidder forskelligt placeret rundt omkring i ovnen: et overvarmelegeme foroven i ovnen, et undervarmelegeme forneden i ovnen, samt endeligt et ringvarmelegeme. 

En defekt ovntermostat

En anden mulig årsag til at ovnen ikke varmer korrekt, kan dog også skyldes at der er tale om en beskadiget eller direkte defekt ovntermostat. Med en ovntermostat menes der med andre ord den variable, som selve graderne på ovnen indstilles på. 

Hvis der er tale om en defekt termostat, vil man enten opleve at ovnen bliver alt for varm, eller at den slet ikke bliver varm. Ovnen vil dog stadig være tændt, indtil overophedningssikringen slår fra.

Samtidig kan selve ovntermostaten miste sin evne til at registrere den rigtige temperatur, hvis den er defekt eller på anden måde beskadiget. Dette vil medføre igen at ovnens varmelegemer ikke vil blive frakoblet, men derimod vil opvarmningen af ovnen fortsætte indtil overophedningstermostaten slår fra. 

Det vil med andre ord sige, at såfremt ovntermostatet er beskadiget eller defekt, vil den ikke kunne fungere på den optimale måde. Dette skyldes at en ovntermostat fungerer ved at frakoble selv varmelegemerne når den ønskede temperatur er opnået.

Når temperaturen efterfølgende atter falder igen, genindkobles varmelegemerne kortvarigt. Det vil altså sige at ovntermostaten tændes og slukkes i små intervaller, når det er at ovnen er tændt og anvendes.

Er termometeret således defekt, er det ikke muligt at frakoble varmelegemerne, eller registrere den pågældende temperatur inde i ovnen, hvorved overhedningstermostaten kommer i spil.

En defekt omskifter 

En tredje årsag til at ovnen ikke vil varme, er at selve omskifteren i ovnen er defekt. Hvis denne omskifter er defekt, vil ovnen ikke reagere optimalt på de forskellige funktionsindstillinger. Man vil kunne opleve at nogle af funktioner virker, imens andre funktioner slet ikke registrere når de tages i brug. 

Hvis det er en defekt omskifter, som der er skyld i at ovnen ikke vil varme, vil der ofte være synlige tegn herpå. Disse tegn er meget varierende, men viser som regel ved at selve stikket på omskifteren er blevet brændt og dermed har en sort farve/overflade. 

En defekt overophedningssikring 

Den fjerde årsag til at ovnen ikke vil varme, som vi her vil komme ind på, kan tilmed skyldes en defekt overhedningssikring. Såfremt overhedningssikringen er defekt, vil den som oftest slå fra for tidligt, hvilket kan medføre at man oplever at ovnen ikke bliver varm nok.

Selve overhedningssikringen er placeret på ovnrummet yderside på enten bagsiden eller i toppen et sted. Til at finde ud af om det er overhedningssikringen der er årsagen til at ovnen går ud, kan man med fordel anvende et multimeter, med det formål at måle om der er en fuld tilstrækkelig gennemgang. 

En anden måde hvorpå man kan undersøge nærmere, om det skyldes en defekt overophedningssikring at ovnen ikke vil varme, er ved at kortslutte overophedningssikringen.

Måden hvorpå dette gøres, er ved først og fremmest at slukke for strømmen til ovnen, samt at frakoble ovnen fra strømtilslutningen. Dette er YDERST VIGTIGT at gøre, da man eller risikere at få strøm i farlige mængder.

Herefter sættes de to stikben sammen. Hvis ovnen efterfølgende atter virker igen, er der med andre ord ingen tvivl om, at ovnen ikke har ville blive varm på grund af overophedningssikringen.

Det vil sige, at denne i såfald skal udskiftes. Dette er vigtigt at gøre, da man uden en optimal fungerende overophedningssikring, kan risikere en overophedning af ovnen, da der i såfald ikke er noget der forhindre at ovnen sætter ild i sig selv.

Selve overhedningssikringen er med andre ord en slags termostat, som der har til formål at afbryde og dermed frakoble strømmen til ovnen, i tilfælde af at uheldet skulle være ude ved at ovnen bliver overophedet.

Samtidig er overophedningssikringen ofte en bimetals sikring, hvilket vil sige, at sikringen selv registrere det når ovnen igen er blevet tilstrækkelig kold. Et tegn på at denne bimetals sikring er blevet beskadiget eller mere ”slap i det” end sædvanligvis, er hvis ovnen tit først slår fra, for derefter selv at tilkoble sig igen.

I såfald er det tid til at skifte bimetalssikringen i ovnen. Selve overhedningssikringen kan i visse tilfælde dog også være en såkaldt smeltesikring. Dette vil med andre ord sige, at selve sikringen er nødvendig at skifte, såfremt man oplever at den decideret brænder over.