Når en ovn er tændt på funktionen varmluft, er det normalt at ovnen larmer lidt, men hvis ovnen begynder at larme derudover, er der med andre ord noget galt. Det er i såfald vigtigt at undersøge nærmere, hvad det er der er årsagen til at ovnen larmer på denne unormale måde. 

Få hjælp af en lokal elektriker

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, indsend din opgave nu.

Tjek blæsemotorerne 

Som noget af det første, er det altid en god ide at tjekke ovnens blæsemotorer igennem, hvis ovnen er begyndt at larme unødigt meget. I de fleste ny-moderne ovne, vil man typiske kunne finde to blæsemotorer.

Disse blæsemotorer afgiver almindeligvis en lyd når de roterer, samtidig med at man kan høre det, når luft sættes i bevægelse, under brug af for eksempel varmluft funktionen. Det er ligeledes ikke ualmindeligt, at køleblæseren begynder at afgive lyde, når denne går i gang efterfølgende for igen at afkøle ovnen. 

Hvis det er lyden fra køleblæseren, som der fremstår genereres når ovnen er slukket, kan man med fordel åbne ovnlågen for således at afkøle ovnen hurtigere, og dermed blive hurtigere fri fra den generende lyd.

Men hvis ovnens blæser generelt larmer mere end de burde, skyldes dette højst sandsynligt at ovnens blæservinge enten sidder løst eller direkte skæv. I såfald bør denne tjekkes grundigt, samt eventuelt efterspændes nøje, i tilfælde af at denne enten sidder løs eller skæv. 

Støj ved varmluft funktionen 

Hvis den generende støj primært forekommer ved brugen af varmluft funktionen, er der lidt forskellige ting at gøre. Først og fremmest bør man foretage en grundig og nøje rengøring af hele ovnen efter den medfølgende anvisning, herunder særlig ovnens varmluftblæsere vinge.

Årsagen hertil er, at eventuelle belægningerne af gamle madrester på varmluftblæserens vinge bag i ovnen, blandt andet kan medvirkende til en forøget støj. Når rengøringen er overstået, tændes der atter for varmluft funktionen. 

Er problemet ikke blevet afhjulpet, men at der derimod stadig opstår støj ved denne funktion som det eneste, vil det altid være en god ide at rådfører sig med fagkyndig inden for området.

Årsagen hertil er at der i såfald formentlig være tale om et lidt mere omfangende problem, hvortil man let kan komme til at gøre mere skade end gavn, hvis man ikke har den rette viden indenfor området. 

Kontakt en fagkyndig

Hvis man ikke umiddelbart har nogen ide om hvad det kan være der forårsager at ovnen larmer, vil det altid være en god ide at kontakte og rådfører sig med en fagkyndig indenfor området.

At en ovn larmer unødigt meget, kan som beskrevet i starten, skyldes mange forskellige ting, hvorved det er vigtigt med den rette viden og kompetencer, når man ønsker at komme problemet til livs.

Få hjælp af en lokal elektriker

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, indsend din opgave nu.