Vi kender det mere eller mindre alle sammen godt. Den irriterende lyd fra en larmende radiator der enten banker, suser eller klikker afsted. Udover at være mindre behageligt at lytte på, er det dog oftest også tegn på at der er noget galt med radiatoren, hvilket naturligvis er nødvendigt at komme til bunds i. 

For meget luft 

En klassiske og typisk set årsag til at ens radiatorer er begyndt at larme, skyldes at der er kommet for meget luft ind i radiatoren eller de tilhørende rør. Hvis dette er tilfældet, vil man ofte kunne høre en nærmest klukkende eller klikkende lyd fra radiatoren. I så fald er det naturligvis nødvendigt at udlufte radiatoren. 

Måden hvorpå man udlufter for den ekstra luft inde i radiatoren, er ved først og fremmest at slukke for både fyret og de tilhørende cirkulationspumper. Efterfølgende skal man vente i omkring 5 minutter, for således at sikre at den værste cirkulation af vandet inde i radiatoren er stilnet af. Herefter er det tid til at løsne udluftningsventilen ved at dreje denne mod uret, for således at lukke den ekstra luft ud.  Læs vores guide til installation af radiator.

Man skal efterfølgende vente indtil vandet begynder at løbe ud. Det er derfor en god idé at have et viskestykke eller håndklæde liggende klar, for at undgå at få vand ud over det hele. Hvis vandet ikke begynder at løbe ud af sig selv, er det nødvendigt at påfylde vand på hovedanlægget ved kedlen. Afslutningsvis skal der atter tændes for fyret og de tilhørende cirkulationspumper.  

Tjek radiatorventilen 

Hvis man derimod oplever at det mere er en form for banke lyd, som der kommer fra den pågældende radiator, kan det være et tegn på at der er noget galt med selve ventilen på radiatoren. Hvis denne enten har sat sig fast eller er blevet sat i den forkerte vej, vil der hurtigt kunne opstå en form for bankelyd fra radiatoren. 

Mistænker man at det er ventilen der er årsag til mislydene fra radiatoren af, er det muligt selv at undersøge dette nærmere. Først og fremmest kan man tjekke om ventilen har sat sig fast. Er dette tilfældet, vil det ofte være nok at give ventilen et par gentagne tryk, hvorefter det oftest plejer at løsne sig igen. Løsner den sig derimod ikke, vil det være nødvendigt at tilkalde en fagkyndig indenfor området. 

Ligeledes kan man også selv tjekke om mislydene skyldes at ventilen er blevet sat i den forkerte vej. Til at gøre dette, skal man lægge særlig mærke til den såkaldte ”flowpil”. Hvis denne flowpil peger i retningen ind mod radiatoren, er ventilen monteret på den korrekte måde. Peger flowpilen derimod væk fra den pågældende radiator, er ventilen sat i den forkerte vej. Læs vores guide til nedtagning af gammel radiator.

Kontakt en fagkyndig

Hvis det ikke har hjulpet med nogle af disse ovenstående råd, kan mislyden fra radiatoren meget mulig være et tegn på utætheder et sted på rørene, hvilket hertil forårsager et fald i selve trykket. En anden mulighed kan ligeledes være at selve ekspansionsbeholderen, som der har til formål at lede et eventuelt overtryk ud igennem sikkerhedsventilen, er blevet slidt op og dermed er blevet direkte defekt. 

Med andre ord kan der være mange forskellige årsager til at ens radiator er begyndt at larme og komme med mislyde. Vil man ikke umiddelbart selv kan finde frem til årsagen, er det nødvendigt at rette henvendelse til en fagkyndig inden for området. Dette kunne for eksempel være til den lokale VVS virksomhed.

Står man overfor en larmende radiator, hvortil man ikke selv kan finde årsagen, er det ofte tegn på at der behov for en lidt større faglig viden, for at kunne lokalisere problemet.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.