Vaskemaskinen er en fantastisk hjælp i den travle hverdag. Der er dog stor chance for, at vi alle før eller siden, vil komme ud for at vaskemaskinen på den ene eller den anden måde ikke fungere optimalt.

Et eksempel herpå er blandt andet at vaskemaskinen ikke vil tage selve vandet ind i maskinen under brug. Er man udsat for at vaskemaskinen ikke tager vand ind, kan der være mange forskellige årsager hertil. 

Sådan Løser Du Problemet

For at løse problemet med en vaskemaskine, der ikke tager vand ind, kan du følge disse trin:

 1. Sluk for strømmen: Sluk altid for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten, før du arbejder på vaskemaskinen.
 2. Kontroller vandtilførslen: Sørg for, at vandhanerne er åbne, og at der ikke er nogen blokeringer i vandslangen.
 3. Undersøg filteret: Rengør filteret i vaskemaskinens vandtilførsel for at fjerne eventuelle snavs eller blokeringer.
 4. Tjek slangerne: Undersøg både til- og afløbsslangerne på vaskemaskinen for at sikre, at de ikke er bøjede, snoede eller har lækager.
 5. Kontroller vandventilen: Undersøg vandventilen, og skift den ud, hvis den er defekt.
 6. Tjek pressostaten: Kontroller, om pressostaten fungerer korrekt – det er den enhed, der registrerer, hvor meget vand der er i maskinen, og styrer vandtilførslen.
 7. Undersøg elektriske komponenter: Tjek sikringerne, ledningerne og stikkene forbundet til maskinen for at sikre, at der ikke er nogen elektriske fejl.
 8. Overvej professionel hjælp: Hvis problemet fortsætter, skal du muligvis kontakte en autoriseret tekniker for at få det repareret.

Ved at følge disse trin kan problemet med en vaskemaskine, der ikke tager vand ind, løses på en sikker og effektiv måde.

FÅ 3 TILBUD FRA LOKALE FAGFOLK

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.

Mulige Årsager Til Problemer

Der kan være flere grunde til, at din vaskemaskine ikke tager vand ind. Her er seks mulige årsager:

 • Tilstopning i vandfilteret: Et beskidt eller tilstoppet vandfilter kan forhindre vand i at komme ind i maskinen. Rens eller udskift filteret for at løse problemet.
 • Defekt vandtilførselsslange: Slangerne, der fører vand ind i maskinen, kan være utætte eller beskadigede. Kontroller og udskift om nødvendigt.
 • Manglende vandtryk: Utilstrækkeligt vandtryk kan også være en årsag til, at din vaskemaskine ikke tager vand ind. Kontroller vandtrykket i dit hjem og kontakt en blikkenslager, hvis det er nødvendigt.
 • Defekt vandventil eller elektroventil: Vandventiler og elektroventiler er ansvarlige for at styre vandstrømmen ind i maskinen. Hvis en af disse komponenter er defekt, vil vandforsyningen blive afbrudt. Du skal muligvis udskifte den beskadigede ventil.
 • Fejl i kontrolpanelet: Hvis kontrolpanelet eller programmeringsmodulet i din vaskemaskine ikke fungerer korrekt, kan det også føre til, at vaskemaskinen ikke tager vand ind. Kontakt en tekniker for at få kontrolleret og eventuelt reparere kontrolpanelet.
 • Tilstoppet afløbspumpe: En tilstoppet eller beskadiget afløbspumpe kan også forhindre vand i at komme ind i vaskemaskinen. Rens pumpefiltret og kontroller, om pumpefunktionen er genoprettet.

Ved at tage højde for disse mulige årsager og træffe de nødvendige foranstaltninger kan du forhåbentlig løse problemet med, at din vaskemaskine ikke tager vand ind. Hvis problemet fortsætter, bør du kontakte en professionel tekniker for at få en grundig undersøgelse og reparation af din vaskemaskine.

Konsekvenser På Sigt

Vaskemaskine tager ikke vand ind kan føre til forskellige problemer på længere sigt. Her er en liste over nogle mulige konsekvenser:

 • Reduceret ydeevne: Hvis vaskemaskinen ikke tager vand ind, vil det påvirke dens evne til at rense tøjet ordentligt og effektivt.
 • Skader på maskinen: Over tid kan manglende vandforsyning skade maskinens interne dele og værksætte yderligere funktionsfejl.
 • Øget energiforbrug: En vaskemaskine, der ikke fungerer korrekt, kan bruge mere energi end nødvendigt, hvilket øger dine elforbrugsomkostninger.
 • Ubehagelige lugte: Når vandet ikke trænger ordentligt ind i maskinen, kan dårlig lugt opstå, da vaskemaskinen muligvis ikke kan få nok vand til at rense og skylle tøjet ordentligt.

For at undgå disse negative konsekvenser anbefales det, at du hurtigst muligt får vaskemaskinen repareret eller udskiftet, hvis den ikke tager vand ind. På den måde sikrer du maskinens korrekte funktion og beskytter dit hjem og tøj mod eventuelle skader og ubehagelige situationer.

FÅ 3 TILBUD FRA LOKALE FAGFOLK

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.