Vaskemaskine tager ikke vand ind – Guide til at udbedre problemet

Vaskemaskiner er en fantastisk hjælp i den travle hverdag. Der er dog stor chance for, at vi alle før eller siden, vil komme ud for at vaskemaskinen på den ene eller den anden måde ikke fungere optimalt.

Et eksempel herpå er blandt andet at vaskemaskinen ikke vil tage selve vandet ind i maskinen under brug. Er man udsat for at vaskemaskinen ikke tager vand ind, kan der være mange forskellige årsager hertil. 

Tjek vandtilførsel og vandtrykket

Som det første, vil det altid være en god ide at tjekke selve vandtrykket. En ofte set årsag til at en vaskemaskine ikke tager vand ind under brug, er tit og mange gange at vandtrykket enten er for lavt, eller at selve vandtilførslen er direkte ikke eksisterende. 

Måden at tjekke dette på, er ved først og fremmest at frakoble vaskemaskinen for al tænkelig strøm af sikkerhedsmæssige årsager, samt at slukke for den tilkoblede vandhane. Som det næste, skal selve tilgangsslangen afmonteres fra vandhanen.

Tjek på dette tidspunkt, hvorvidt der kommer vand ud af vandhanen, ved at tænde forsigtigt for vandhanen igen. Hvis der kommer vand ud, er det vigtigt også at tjekke at vandtrykket er tilstrækkeligt. 

Ofte vil problemet til at vaskemaskinen ikke vil tage vand ind, kunne findes her. Det er dog ikke altid, hvortil det er nødvendigt at kigge på nogle af de andre mulige årsager.

Rens sandfilteret grundigt

En anden mulig årsag til at vaskemaskinen ikke vil tage vand ind, kan skyldes at sende sandfilteret er tilstoppet. Dette sandfilter er en form for lille si. Er der tale om en vaskemaskine med fast Aqua-stop, vil dette sandfilter være placeret ved selve vandhanen.

I øvrige tilfælde, vil sandfilteret være placeret der hvor slangen skrues på maskinen, det vil med andre ord sige for ende af selve tilgangsslangen. 

Sandfilteret renses ved at afmontere dette, for herefter at rengøre det grundigt. Derefter påføres sandfilteret enten atter på vandhanen eller på tilgangsslangen, afhængig af hvor det er aftaget. 

Tjek afløbsslanger og afløbspumpe

Hvis det ikke hjælper at tjekke både vandtilførslen og vandtrykket, samt at foretage en grundig rengøring af sandfilteret, for at få vaskemaskinen til atter at tage vand ind igen under brug, kan det være et tegn på, at problemet er at finde i enten afløbsslangerne eller selve afløbspumpen. 

Hvis vaskemaskinen ikke tager vand ind under brug, kan dette med andre ord skyldes at der er vand i bunden af selve maskinen, som der ikke er blevet pumpet ud.

I såfald vil det enten være afløbsslangerne eller afløbspumpen, som der er noget galt med. Kontroller og undersøg derfor både afløbsslangerne og afløbspumpen grundigt for eventuelle skader, snavs og lignede. 

Kontrollér niveaukontrol og niveaukontrolslange

Hvis problemet er at vaskemaskinen ikke vil tage vandet ind i selve maskinen under brug, men at det samtidig er muligt at påbegynde selve opvarmningen, er det et helt andet sted man skal rette sit fokus.

I så fald er det tegn på at der er noget galt med enten niveaukontrollen eller niveaukontrolslangen. Begge dele skal derfor tjekke grundigt igennem i sådan et tilfælde. 

Øvrige mulige årsager 

Hvis det ikke hjælper at gøre nogle af ovenstående muligheder, men at vaskemaskinen derimod stadig ikke vil tage vand ind, vil det ofte kræve en lidt nærmere undersøgelse af vaskemaskinen, for at finde ud af hvad årsagen hertil er.

Dette skyldes at der er mange forskellige mulige årsager der ligger til grund til at vaskemaskinen ikke vil tage vand ind.

Disse årsager kan være bestående af alt lige fra at det er selve sidekammeret der er tilstoppet (sidekammeret er en slags vandkammer, hvor selve indløbsvandet bliver opblandet med saltvand), til at det er selve magnetventilen der er defekt.

Har ingen af de førnævnte muligheder hjulpet, kan det derfor være en god ide enten at rådfører sig med en fagmand indenfor området.

Fagtilbud.dk