Med tiden kommer slid, og uanset hvor godt man passer på sit hjem, er der visse ting, der skal udskiftes. En af de elementer, der kan give hovedbrud, er faldstammen i ejendommen.

I denne artikel vil vi dykke dybere ned i problematikken, belyse de vigtigste faktorer, der påvirker prisen, og guide dig gennem processen, så du kan tage det bedst mulige valg for dig og dit hjem

Hvad koster udskiftning af faldstammen?

Hvad koster udskiftning af faldstammen? Som udgangspunkt kan du forvente en pris mellem 26.000 – 43.000 kr. Alt efter om faldstammen skal udskiftes eller renoveres og hvordan standen er på faldstammen.

Her er en liste over faktorer, der kan påvirke prisen:

 • Materialetype: Afhængigt af hvilket materiale faldstammen er lavet af eller skal udskiftes med, kan prisen variere. Rustfrit stål, PVC og støbejern har forskellige priser.
 • Arbejdstid: Jo mere kompliceret og tidskrævende projektet er, desto dyrere bliver det. Hvis faldstammen er svært tilgængelig eller arbejdet er komplekst, kan det kræve flere arbejdstimer.
 • Størrelsen af faldstammen: Længden og diameteren af faldstammen vil også påvirke prisen. En længere eller bredere faldstamme vil typisk koste mere at udskifte end en kortere eller smallere.
 • Geografisk placering: Priserne kan variere fra region til region. Hvis du bor i en storby, kan prisen være højere end i landlige områder på grund af generelle leveomkostninger og tilgængelighed af specialister.
 • Tilgængelighed: Hvis faldstammen er placeret på et sted, der er svært at komme til, kan det øge arbejdstiden og dermed omkostningerne.
 • Tilstand af de omgivende områder: Hvis de omkringliggende strukturer eller installationer også kræver reparation eller forstærkning i forbindelse med udskiftningen, kan det påvirke den samlede pris.
 • Ekstra udstyr eller tjenester: Leje af særligt udstyr, såsom kraner eller stilladser, eller indkøb af særlige tilladelser kan også tilføje ekstra omkostninger til projektet.

FORVENTET PRIS26.000 – 43.000 kr.

OBS: Priseksemplerne angivet på denne hjemmeside er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Vi anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering.

Hvornår skal en faldstamme renoveres eller udskiftes?

Der er flere faktorer, der kan indikere, hvornår det er nødvendigt at renovere eller udskifte en faldstamme. En af de mest almindelige tegn på problemer er lugt fra afløb og kloak, problemer med at skylle ud i toilettet, og fugtpletter omkring afløb. Disse problemer kan opstå, hvis faldstammen er meget gammel, eller hvis den er blevet beskadiget.

Mindre gennemtæringer og utætheder kan også fungere som indikationer for, at det er tid til at renovere eller udskifte faldstammen. Hvis faldstammen gentagne gange bliver tilstoppet, kan det tyde på, at der er behov for en renovering eller en helt ny faldstamme.

Der findes forskellige situationer, hvor renovering af faldstammen kan være passende, mens udskiftning i andre tilfælde er uundgåelig. Nogle eksempler inkluderer:

 • Renovering: Hvis faldstammen har mindre utætheder, men stadig er funktionel, kan en renovering være tilstrækkeligt. Dette kan indebære at reparere utætheder, udskifte beskadigede dele og rengøre faldstammen for at forhindre fremtidige tilstopninger.
 • Udskiftning: Hvis faldstammen er meget gammel og har omfattende skader, såsom gennemtæringer eller store lækager, kan en udskiftning være nødvendig. Det kan også være tilfældet, hvis faldstammen ikke længere er egnet til det aktuelle formål, for eksempel hvis en ældre installation ikke opfylder nutidens standarder.

Det er vigtigt at tage højde for alle disse faktorer og om nødvendigt at konsultere en ekspert for at afgøre, hvilken løsning der er bedst for den specifikke situation.

Må jeg selv renovere faldstammen?

Det er muligt for en person at renovere sin egen faldstamme, men det kræver både det rette udstyr og viden om processen. Det er vigtigt at være opmærksom på potentielle risici ved selvrenovering, såsom fejl i processen, der kan føre til skader på bygningen eller fremtidige problemer med faldstammen.

Når man overvejer at renovere sin egen faldstamme, er det nødvendigt at have adgang til det korrekte udstyr, såsom rørskærere, svejseudstyr og beslag. Disse værktøjer kan være dyre at anskaffe, og det kan kræve lidt øvelse at bruge dem korrekt.

Derudover skal man have viden om korrekt installation og vedligeholdelse af faldstammer. Dette inkluderer at forstå hvordan materialet i faldstammen skal behandles, samt kendskab til lokal lovgivning og bygningsstandarder. Det er også vigtigt at være opmærksom på potentielle problemer, der kan opstå, såsom utætheder eller blokeringer, og hvordan man afhjælper disse.

Selvom det er muligt for en person at renovere sin egen faldstamme, anbefales det at hyre en professionel til opgaven. En professionel vil have den nødvendige erfaring og ekspertise til at udføre arbejdet korrekt og sikre, at faldstammen er i god stand. Professionelle kan også give rådgivning om vedligeholdelse og forebyggelse af fremtidige problemer.

I sidste ende er det op til den enkelte at vurdere, om de har kompetencerne og udstyret til at renovere deres egen faldstamme. Dog er det væsentligt at tage potentielle risici og ulemper i betragtning og overveje at hyre en professionel for at sikre et vellykket projekt.

Hvordan renses en faldstamme?

Der findes flere forskellige metoder til at få renset faldstammen, det er alt fra spuling, til slamsugning og en kameraundersøgelse, lad os kigge nærmere på hvert punkt:

 • Spuling af faldstammen: Spuling af en faldstamme indebærer at sende vand under højt tryk gennem systemet for at fjerne blokeringer og ophobninger. Det er en effektiv løsning til at rense rør, men der er risiko for skader, hvis trykket bliver for højt.
 • Slamopsugning i faldstamme: Denne metode bruger en speciel sugeenhed til at fjerne slam og snavs fra systemet. Det er især effektivt ved store mængder aflejringer. Men det kan skabe undertryk, som potentielt skader rørene eller tilstødende installationer.
 • Kameraundersøgelse efter rensning: Efter en faldstamme er renset, kan en kameraundersøgelse vise om alt snavs er fjernet. Denne teknik hjælper med at finde skjulte problemer, så man kan handle, før de bliver alvorlige og dyre at reparere.

Selve processen med at rense faldstammen involverer typisk først en grundig slamopsugning for at fjerne det meste af slammet og snavset fra rørene. Dernæst vil en højtryksspuler blive brugt til at spule rørene, så alle resterende aflejringer fjernes. Dette efterlader faldstammen ren og fri for blokeringer og sikrer en optimal funktion.

Udluftning af faldstammen

Udluftning af en faldstamme er en vigtig del af et effektivt kloaksystem. Det sikrer en korrekt trykudligning i afløbssystemet og forhindrer vakuumtryk og dårlig lugt. Udluftningen fungerer ved at tillade luft at komme ind i systemet, så vandet kan flyde frit og let gennem rørene.

Et effektivt kloaksystem kræver en korrekt balanceret tryk i rørene for at forhindre, at der dannes vakuum, som kan forårsage ubehagelige lugt og skader på rørene. Udluftning af faldstamme er derfor afgørende for at opretholde et rent og sundt miljø i og omkring bygningen.

Der er forskellige teknikker til udluftning af faldstamme. En metode er at bruge et ventileret taggennemføring, som tillader luft at komme ind i systemet. En anden metode er at installere en luftstudse på faldstammen, som fungerer som en udluftningsventil, der tillader luft at passere ind og ud af rørene.

Det er vigtigt at vælge den rigtige teknik til udluftning af faldstamme, da en forkert installation kan føre til dårlig funktion af kloaksystemet og potentielle problemer i bygningen. Det anbefales at søge professionel rådgivning fra en erfaren VVS-installatør eller en ingeniør med ekspertise i kloaksystemer for at sikre en korrekt og effektiv udluftning af faldstammen.

Hvor lang tid kan en faldstamme holde?

En faldstamme har normalt en levetid på mellem 70 og 80 år. Flere faktorer påvirker dog dens holdbarhed, såsom korrekt installation og brugen af materialer af høj kvalitet.

For at sikre, at en faldstamme holder så længe som muligt, er det vigtigt nøje at følge standarderne for faldstammer. Den typiske diameter af en faldstamme varierer afhængigt af formålet, men det er afgørende at vælge den korrekte størrelse for at opnå optimal funktion.

En korrekt installation er nøgleelementet i en faldstammes levetid. Det er vigtigt at sikre sig, at installationen udføres af en autoriseret fagperson, som følger de gældende standarder og vejledninger. Dette vil minimere risikoen for skader på installationen og eventuelle følgeskader på bygningen.

Materialer af høj kvalitet bidrager også til faldstammens levetid. Forskellige materialer såsom støbejern, PVC og rustfrit stål har hver deres fordele og ulemper. At vælge det rigtige materiale afhænger af det specifikke projekt og de krav, der stilles til faldstammen. Støbejern er eksempelvis kendt for sin robusthed og holdbarhed, mens PVC er lettere og nemmere at installere.

Ved at tage højde for disse faktorer og sørge for en korrekt installation med materialer af høj kvalitet kan man forvente, at en faldstamme vil holde sin fulde levetid.

Faldstamme regler – Hvad siger lovgivningen?

I forbindelse med renovering af faldstammer er der en række lovgivningsmæssige krav, som skal overholdes. Disse krav er primært defineret af autorisationskrav, dokumentationskrav og dimensioneringskrav. En renoveret faldstamme skal opfylde samme krav til kemisk og mekanisk holdbarhed som en ny faldstamme, hvis renoveringen forventes at være et alternativ til udskiftning.

Autorisationskravene sikrer, at renoveringsarbejdet udføres af fagpersoner med den nødvendige viden og erfaring. Det er vigtigt, at autoriserede virksomheder står for arbejdet, da dette garanterer, at renoveringen udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende regler.

Dokumentationskravet indebærer, at renoveringsprocessen skal dokumenteres grundigt. Dette gælder for eksempel inspektion af faldstammen før og efter renoveringen, samt holdbarhedsprøver og andre relevante oplysninger. Dokumentationen er vigtig for at kunne opretholde kvaliteten og overholde myndighedskravene.

Dimensioneringskravene er opstillet for at sikre, at faldstammen har den korrekte dimension og kan håndtere den forventede mængde afløbsvand fra bygningen. Kravene varierer afhængigt af bygningens størrelse og antal beboere, og det er vigtigt at dimensionere faldstammen korrekt for at undgå kapacitetsproblemer og tilbagestrømning.

Bygningsreglementet og afløbsnormen har betydning i forbindelse med renovering af faldstammer, da de sætter rammerne for, hvordan sådanne arbejder skal udføres. Bygningsreglementet indeholder generelle krav til bygninger og installationer, og afløbsnormen er en del af disse krav. Begge reglementer er med til at sikre, at renoveringsarbejdet udføres på en kvalificeret og sikker måde, og at renoverede faldstammer opfylder de samme krav som nye installationer.

Fordele ved at få renoveret faldstammen

Renovering af faldstammen har flere fordele, som kan betyde en stor forskel for bopælen og dens beboere. Først og fremmest sikrer renoveringen en forbedring af de sanitære forhold i boligen: Ved at reparere eller udskifte gamle og beskadigede rør opretholdes et effektivt system for bortskaffelse af spildevand og kloak.

Renovering af faldstammen kan også eliminere potentielle problemer såsom lækager og blokeringer. Lækager i faldstammen kan forårsage skader på bygningen samt dannelsen af fugt og skimmel, hvilket kan påvirke indeklimaet og beboernes sundhed negativt. Ved at renovere faldstammen undgås disse problemer, og risikoen for dyre skader i fremtiden minimeres.

Fra et økonomisk perspektiv er der også fordele ved at renovere faldstammen. En velholdt og funktionel faldstamme kan øge ejendommens værdi og gøre den mere attraktiv for potentielle købere eller lejere. Desuden kan en renovering af faldstammen spare penge på længere sigt ved at reducere omkostningerne til vedligeholdelse og reparationer.

Renovering af faldstammen er derfor en investering i ejendommens sundhed, funktion og værdi. Det er vigtigt at være opmærksom på de tiltagende problemer og skader for at handle rettidigt og sikre en effektiv løsning. En professionel anmeldelse og omhyggelig planlægning er afgørende for en vellykket renovering, som vil føre til de ønskede forbedringer og fordele for ejendommen og dens beboere.

Risiko ved ikke at få renoveret faldstammen i tide

Ikke at få renoveret faldstammen i tide kan føre til en række problemer og potentielle konsekvenser. Nogle af de mest relevante nøgleord at nævne, når det kommer til risikoer ved manglende eller forsinket renovering af faldstammen, er bygningsbeskadigelse, gener for beboerne, driftsstop, risiko for rotter og lugtgener.

 • Risiko for at beskadige bygningen: Bygningsbeskadigelse kan opstå, når vand og affald ophobes i et utæt eller blokeret faldstamme. Dette kan føre til fugtproblemer, svampedannelse og potentielt skadelige konstruktionselementer som fundament, vægge og loft. For at minimere risikoen for bygningsbeskadigelse er det vigtigt at holde faldstammen ren og vedligeholdt.
 • Risiko for Gener for beboerne: Gener for beboerne er også en betydelig risiko ved manglende renovering af faldstammen. Det kan skabe ubehag og utryghed for beboerne, når toiletfaciliteter, vaskemaskiner og andre vandforbrugende apparater ikke fungerer korrekt. Dette kan igen føre til frustration og utilfredshed blandt beboerne, hvilket er uønsket i et bæredygtigt boligsamfund.
 • Risiko for driftstop: Driftsstop kan opstå, når faldstammen ikke længere er i stand til at transportere vand og affald fra etage til etage. Dette kan føre til midlertidige affaldsudfordringer, kapacitetsproblemer og øgede driftsomkostninger.
 • Risiko for rotter: Rotter er også en bekymring, når der er problemer med faldstammen. Rotter kan finde vej ind i faldstammen via utætte rør og eventuelt sprede smitte og sygdom. Ved at renovere og vedligeholde faldstammen kan denne risiko minimeres.
 • Risiko for lugtgener: Lugtgener opstår ofte som følge af blokeringer i faldstammen, hvilket kan føre til ubehagelige lugte i og omkring boligen. Dette kan påvirke både beboere og naboer negativt. Regelmæssig renovering og vedligeholdelse af faldstammen kan sikre, at lugtgener undgås.

Ved at tage forholdsregler og sørge for rettidig renovering af faldstammen kan ovenstående risici og konsekvenser undgås, og levetiden for faldstammen kan forlænges betragteligt.

Tips til at finde den bedste fagmand til opgaven

Når man skal finde den bedste fagmand til at renovere eller udskifte faldstammen, er det vigtigt at tage en række faktorer i betragtning. Det første skridt er at tale med professionelle, så man får afklaret omfanget af projektet og hvilke løsningsmuligheder, der findes. Dette vil give et overblik over, hvad der skal gøres og hvilken hjælp man har brug for.

Der er flere faktorer, man bør overveje, når man skal vælge en fagmand til opgaven. Dette inkluderer erfaring, ekspertise, troværdighed og pris. Erfaring og ekspertise er afgørende for at sikre, at arbejdet udføres korrekt og effektivt. Troværdighed er vigtigt for at have tillid til, at fagmanden vil levere kvalitetsarbejde. Prisen er naturligvis også et vigtigt element, men det er vigtigt at finde en balance mellem pris og kvalitet.

For at få en retfærdig sammenligning er det en god idé at indhente tilbud fra mindst tre forskellige fagfolk. Dette giver mulighed for at sammenligne de forskellige tilbud og finde den, der passer bedst til ens behov og budget. Det er desuden vigtigt at huske, at det ikke altid er den billigste løsning, der er den bedste – man skal også tage højde for de øvrige faktorer som erfaring, ekspertise og troværdighed.

Ved at følge disse råd kan man finde den bedste fagmand til opgaven med at renovere eller udskifte faldstammen og sikre et vellykket projekt.

FÅ 3 TILBUD FRA LOKALE FAGFOLK

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.