Det ses desværre ofte at træfacader bliver ramt af skimmelsvamp, mug, fugt og algevækst. Her i denne artikel giver vi dig nogle gode råd til at komme problemet til bunds og sikre din facade i de kolde og fugtige måneder og facaden dermed har bedst mulige vilkår for et langt liv.


100% Gratis & uforpligtende.


Min træfacade er ofte våd og klam, hvordan sikrer jeg mod skimmelvækst?

Uanset om du oplever en ofte våd og klam træfacade, eller en helt tør træfacade, er det altid en god ide at forebygge og sikre facaden mod mulige skimmelvækstsudbrud. Står du i den situation, at selve træfacaden ofte er våd og fugtig, er det dog vigtig først at finde frem til selve årsagen hertil.

Hvorfor er den ofte våd og fugtig? Er det hele facaden eller kun en del af den? Hvor stammer fugten fra? Såfremt årsagen hertil ikke findes, vil der skabes de bedste mulige vækstvilkår for alger og skimmelsvamp, samtidig med at der er risiko for at selve facaden vil begynde at slå revner. 

Med andre ord, er en fugtig træfacade, altså en direkte bilet til problemer med alger og skimmelsvampsudbrud. Heraf er det særlig de koldere efterårs- og vinterdage, der er særlig hårde ved de skrøbelige facader. 

Overfladebehandling

En måde hvorpå man kan skåne træfacaden mod eventuelle fugtangreb, er ved at give hele facaden en grundig overfladebehandling.

En sådan overfladebehandling er blandt andet medvirkende til at hæmme mulige fugtoptagelser, samtidig med behandlingen indeholder midler, der bekæmper træødelæggende overfladebegroninger og svampe, herunder blandt andet skimmelsvampe. 

Hvis træet er råt

Ønsker man at foretage en sådan overfladebehandling af sin træfacade, og har man at gøre med råt træ, hvor malingen er slebet af, er det vigtigt at man starter ud med at give selve træet et lag grunder bestående af olie.

Årsagen hertil er at et sådant lag olie medvirker til at fylde træets porer ud, hvilket modvirker at selve træet begynder at udtørre eller sprække i de varme perioder, samt undgår at optage fugt og kulde i de kolde perioder. 

Træets kvalitet

En anden vigtig parameter, når man ønsker at foretage en overfladebehandling af sin træfacade, er at tjekke selve træets kvalitets, samt at tage udgangspunkt heri og i selve trækonstruktionen.
Det er hertil vigtigt at huske på den gyldne tommelfingerregel, omkring at jo dårligere kvaliteten af træet/konstruktionen er, desto tyndere en overflade må selve træbeskyttelsen danne.

Dette skyldes, at træ/trækonstruktioner af ringere kvalitet, ofte arbejder og risikere at sprække mere, hvilket er medvirkende til at lade fugt trænge ind i træet. 

Heldækkende eller transparent træbeskyttelse

Når man har undersøgt træets kvalitet grundigt, er det tid til at finde en passende træbeskyttelse. Af disse træbeskyttelser, vil man ofte stå overfor valget, om at skulle anvende en heldækkende træbeskyttelse eller en transparent træbeskyttelse.

Den grundlæggende forskel på disse to træbeskyttelser, er først og fremmest selve levetiden. En heldækkende træbeskyttelse kan som udgangspunkt holde sig fra 4 år og frem af, hvorimod at en transparent træbeskyttelse som regel holder omkring 2 til 3 år.

Der er således også sammenhæng imellem selve kvaliteten på træet og hvilken type træbeskyttelse du bør anvende. Er træet af en sådan kvalitet, at der makismalt opstår meget små og få revner, vil en heldækkende træbeskyttelse være at foretrække.

Har træet derimod en tendens til at slå revner, vil en transparent træbeskyttelse være at foretrække, da man således bedre vil kunne holde styr på og tidsmæssigt behandle eventuelle fugtangreb.

Der er alger og mos på min træfacade, kan det føre til skimmelsvamp?

Med andre ord, kan eventuelle alge- og mosangreb på en træfacade, være medvirkende til at der opstår decideret skimmelsvampsangreb.

Det er derfor vigtigt, jævnligt at tjekke sin træfacade igennem for eventuelle skønhedsmæssige ændringer, da dette ofte er den måde, hvorpå man opdager fugtproblemer i sin træfacade.

Hertil vil man særligt kunne genkende eventuelle algeangreb, på den karakteristiske grønne farve, samt skimmelsvampsangreb på de mere mørke aftegninger.

Uanset hvilken form eller type af fugtangreb man har at gøre med, bør man ikke tøve med straks at udbedre skaden, for at undgå at et større område bliver angrebet. 

Hvordan fjernes skimmelsvamp på træfacader?

Der er således ingen tvivl om selve vigtigheden, i at bekæmpe og behandle et muligt skimmelsvampsangreb hurtigst muligt, men hvordan gør man det så bedst?

Som det første er det væsentligt at finde ud af, om man har at gøre med et forholdsvist overfladisk angreb eller et mere dybdegående angreb, da selve den efterfølgende behandling afhænger heraf.

En måde hvorpå man kan prøve at tjekke dette, er ved at tage en svamp med noget varmt vand og sæbe på, og prøve at skrubbe grundigt på et lille stykke af det angrebne område.

Hvis skimmelsvampen ikke forsvinder af dette, har man formentlig at gøre med et mere dybdegående angreb, hvorimod at der ofte vil være tale om et mere overfladisk angreb, såfremt skimmelsvampen fjerner sig.

Det er dog ofte en svær beslutning at træffe for det utrænede øje, hvortil det ofte kan anbefales først at prøve med behandlingsmetoden beregnet til de mere overfladiske behandlinger. Dette skyldes ikke mindst selve prisniveauet. 

Overfladisk angreb

Hvis man har at gøre med et henholdsvis overfladisk angreb, består behandlingen således først og fremmest i at anskaffe sig et par handsker (gerne gummihandsker), en solid børste/lille kost, rengøringsmiddel til bekæmpelse af skimmelsvamp (f.eks. Rodalon), samt en spand.

Når disse ting er anskaffet, er det tid til at blande rengøringsmidlet op i spanden. De præcise blandingsforhold afhænger af hvilket rengøringsmiddel der anvendes, men vil altid være at finde på selve rengøringsmidlets etikette. Man kan med fordel allerede tage handskerne på forinden, men ellers gøres dette nu. 

Når rengøringsmidlet er blandet op, er det herefter tid til at smøre det angrebene område grundigt ind.
Til dette anvendes børsten/den lille kost, for at komme så grundigt i bund som muligt. Når området er smurt grundigt ind, kan man med fordel lade rengøringsmidlet sidde en vis rum tid.

Nogle gange står der en anbefalet tidsrum på rengøringsmidlets etikette, men ellers kan man sagtens lade det sidde i ca. 5 minutter.

Når tiden er gået, er det tid til at skylle området grundigt rent. Hertil kan man atter med fordel anvende  børsten/den lille kost. 

Når området er helt rent, bør alt skimmelsvampen være væk. Hvis der sidder små rester tilbage, kan man forsøge at gentage behandlingen. Hvis behandlingen derimod ikke har hjulpet, er det tegn på at det er et mere dybdegående angreb.

Det er dog også vigtigt at understrege, at såfremt det har været nok med en overfladisk behandling, er det vigtigt at holde øje med området i den næste stykke tid. Dette skyldes, at såfremt at skimmelsvampen vender tilbage i den nærmeste fremtid, kan det være tegn på at det er et mere dybdegående angreb, der naturligvis skal behandles. 

Dybdegående angreb 

Hvis der derimod er tale om et mere dybdegående angreb, kan det aldrig anbefales selv at gøre noget ved problemet, uden først at rådføre sig med en fagmand indenfor området.
Dette skyldes, at man ofte let kan komme til at gøre mere skade end gavn ved sådanne skader, da årsagen kan være svær at finde frem til for det utrænede øje, som tidligere nævnt.


100% Gratis & uforpligtende.