Skimmelsvamp på loftet – Hvad er mine muligheder?

Der kan være rigtig mange forskellige grunde til at dit loft er blevet ramt af et skimmelangrab, i denne artikel kigger vi nærmere på typiske årsager, hvad du kan gøre og generelle tips til at bekæmpe skimmelsvamp og fugt på loftet.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

OBS: * Vi råder dig til at indhente flere tilbud hos lokale fagfolk, for at få den bedste pris i markedet. Indhendt gratis tilbud her.


Hvorfor trives skimmelsvamp på lofter?

Som alle øvrige steder i boligen, kan der under de rette vækstvilkår opstå og udvikle sig skimmelsvamp på selve loftet. Helt konkret er lofter et af de steder på boligen, som der generelt er mere udsat og ed en større risiko, for at der opstår problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp.

En af årsagerne hertil, er blandt andet på grund af at lofter generelt set har en mindre omfattende og dybdegående isolering end den øvrige del af boligen. 

Manglende ventilering

Udover en mindre isolering i.fh.t. den øvrige del af boligen, er der også en række andre faktorer, der har en påvirkning på, hvor udsat loftet er for eventuelle mulige problemer med og angreb af fugt, mug og skimmelsvamp mm. En af disse faktorer drejer sig blandt andet om en manglende ventilering.

Med en manglende ventilering, vil det med andre ord sige, at der ikke forefindes en tilstrækkelig stor ventilering af loftrummet, hvilket medfører at der ikke kan skabes en tilstrækkelig ventilering, til at eventuelt fugt kan slippe ud og forlade loftrummet. 

At der er tale om en manglende ventilering, kan have forskellige årsager bag sig. En klassisk årsag hertil, som de fleste dog ikke tænker over i første omgang, er at for mange opbevarede ting og møbler i loftrummet, kan være nok til at skabe en hæmning for ventileringen.

Man bør derfor altid sørge for at der er god plads både rundt omkring de opbevarede ting og møbler i loftrummet, men samtidig også ind i mellem tingene og møblerne. 

Problemer med isoleringen 

En anden ret så velkendt og hyppig årsag til at der opstår problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp på loftet, kan også skyldes fejl i selve isoleringen. Vi ved allerede, at loftet som regel ikke har en lige så grundig og dybdegående isolering, som resten af boligen.

Derfor er det også yderst vigtigt, at den isolering der er opført, er konstrueredes korrekt. Hvis isoleringen for eksempel er blevet lagt for tæt af tagudhænget, kan der opstå problemer med at få den brugte luft til at slippe ordentlig ud, hvilket kan medføre angreb af fugt, mug og skimmelsvamp mm. 

I forbindelse med selve isoleringen af loftet, kan en årsag til at der opstår mug, fugt eller skimmelsvamp også være, at der mangler et dampspærre i selve tagets isolering.

Det kan også være, at man har at gøre med et yderst gammelt loft, hvortil der måske er sågar utætheder i taget. Begge af disse årsager skaber yderst gode vækstvilkår for at fugt, mug og skimmelsvamp kan gro og leve. 

Hvordan sikrer jeg mine lofter mod skimmelsvamp i fremtiden?

Hvis du ønsker at sikre boligens loft mod eventuelle fremtidige angreb af fugt, mug eller skimmelsvamp eller lignede, er der en række forskellige ting du kan gøre. 

Tjek taget grundigt igennem

Først og fremmest kan du starte med at foretage et godt og grundigt tjek af selve boligens tag. Loftet sidder som bekendt lige på den anden side af taget, hvilket med andre ord vil sige, at såfremt der er skader på taget, vil dette ofte også medfører skader på loftet, herunder ofte fugtskader.

Det er derfor vigtigt at være særlig opmærksom på eventuelle utætheder eller begyndende revner og huller i taget. Såfremt nogle af disse skader findes, skal disse naturligvis udbedres og behandles med det samme, for at undgå yderligere skader så vidt som muligt. 

Tjek loftet grundigt igennem 

Når man er færdig med et grundigt gennemtjek af boligens tag, er det tid til også at foretage et sådant grundig gennemtjek af selve loftet. Dette skyldes ikke mindst, at man ikke kan forebygge mulige angreb af fugt, mug og skimmelsvamp, hvis nogle af disse former for angreb allerede finder sted.

I såfald vil man altid skulle behandle de eksisterende angreb, inden man kan begynde at forebygge mod fremtidige angreb af fugt, mug og skimmelsvamp mm. Med andre ord, er det altså vigtigt at holde godt øje med mulige mørke aftegninger, en lugt af råd og jordslået, samt fugtige og våde områder, når man foretager et sådan gennemtjek af loftet.

Hvis ingen af disse fænomener er at finde, er det vigtigt at man som det næste sikre sig, at den generelle fugtige loftluft har mulighed for at slippe ud, da der ellers vil være stor risiko for at det opstår problemer med enten fugt, mug eller skimmelsvamp. 

Sørg for en grundig isolering 

Den sidste og yderst vigtige ting, som vi her vil nævne at man kan gøre, for at forebygge eventuelle fremtidige angreb af fugt, mug og skimmelsvamp på loftet, er at sørge for at loftet har en god og grundig isolering.

Som tidligere nævnt, er det dog vigtigt at understrege, at loftet ikke har behov for en helt lige så grundig isolering, som resten af boligen har. Med det sagt, bør man dog altid foretage en efterisolering, såfremt man er flyttet ind i en bolig, hvor loftet ikke i forvejen har fået foretaget en isolering.

I forbindelse hermed, er det også yderst vigtigt at sørge for, at loftet enten allerede er eller bliver isoleret korrekt med dampspærre, da dette ligeledes vil forebygge risikoen for eventuelle angreb af fugt, mug eller skimmelsvamp. 

Hvis man har foretaget alle disse forskellige råd, i forhold til at forebygge mulige fremtidig angreb af fugt, mug og skimmel på loftet, men derimod stadig oplever problemer hermed, vil det altid være en god ide, at rådfører sig med en fagmand indenfor området.

Dette skyldes, at der i såfald kan være tale om mere dybdegående og skjulte angreb af fugt, mug eller skimmelsvamp, der ofte vil kræve professionel håndtering at komme til bund med. 

Kan skimmelsvamp på loftet give et dårligt indeklima til resten af boligen?

Ligeså vel som en bolig, der er angrebet af fugt, mug eller skimmelsvamp kan forårsage et dårligt indeklima og sprede sig til loftet, kan et sådan angreb på loftet, også sprede sig til resten af bolig og medføre et dårligt indeklima her.

Udover et dårligt indeklima, kan mulige angreb af fugt, mug og skimmelsvamp medføre direkte fysiske genere, i form af blandt andet udvikling af allergi, hovedpine og migræne mm. Det er derfor altid vigtigt at gøre noget ved et eventuelt angreb af fugt, mug eller skimmelsvamp hurtigst muligt, for således at nedsætte risikoen for at udvikle fysiske gener, samt for at sørge for at omkostningerne til reparationen af angrebet, bliver holdt så minimale som muligt. 

Hvordan fjernes skimmelsvamp på loftet?

Har man opdaget at boligens loft er angrebet af enten fugt, mug og/eller skimmelsvamp, er det som benævnt, vigtigt at gøre noget ved problemet hurtigst muligt, og gerne med det samme man opdager problemet. Selve måden hvorpå fugten eller skimmelsvampen fjernes, kan inddeles i et par enkelte forskellige trin: 

 1. Klargøring af bekæmpelse af skimmelsvamp

  Det første trin handler om at klargøre loftet til selve bekæmpelsen af skimmelsvampsudbruddene. Måden hvorpå dette gøres, er ved at sikre sig, at man har fundet frem til den pågældende årsag, til at selve svampevæksten eksistere og lever, samt at man har behandlet dette problem. Skyldes det for eksempel en manglende ventilation af loftet, kan det hjælpe at fjerne nogle af tingene, hvis man har mange ting opbevaret på loftet.

  Det kan dog også hjælpe at etablere et dampspærre, hvis man for eksempel ikke har særlig mange ting eller møbler opbevaret på loftet.

  Årsagen til at det er så vigtigt at finde og bekæmpe selve årsagen til skimmelsvampsvæksten, er at dannelsen af svampevæksten hurtigt vil blive et tilbagevendende problem, såfremt man ikke gør dette. 

 2. Mindre eller større område der er angrebet 

  Når man har fundet frem til og behandlet selve årsagen til angrebet af skimmelsvamp, er det tid til at afgøre, om har at gøre med et forholdsvist mindre område af skimmelsvampeangreb, som for eksempel angreb på opbevarede ting, gulvet eller lignede, eller om der er tale om et mere udbredt greb, der spreder sig ind i selve konstruktionen.

  Såfremt man har at gøre med mindre områder der er angrebet, er det tid til at foretage en yderst grundig rengøring af området. Til denne rengøring er det vigtigt at bruge et rengøringsmiddel, som der har til hensigt at bekæmpe fugt, mug, alge eller skimmelsvampeangreb. Rengøringsmidlet “Rodalon” kan derfor varmt anbefales, ligesom diverse sæbedræbende midler med fordel kan anvendes.

  Det er dog yderst vigtigt at man altid følger rengøringsmidlets doserings forslag, der er at finde på etiketten, for at undgå en eventuel overdosering, der er i værste fald, kan være miljøskadelig.

  Da man har at gøre med stærkere rengøringsmidler end almindelig håndsæbe, er det også yderst vigtigt at anvende handsker (gerne gummihandsker) under selve rengøringen, samt at bruge en god tyk håndcreme efterfølgende, for at beskytte huden på sine hænder bedst muligt. 

 3. Grundig rengøring af angrebet område

  Når man lavet sin opblanding med rengøringsmidlet og påført sig sine handsker, er det tid til at gå igang med selve rengøringen af det angrebne område.

  Til at gøre dette, kan man med fordel anvende en svamp eller børste, for at komme ordenlig i bund, og grundigt kunne skrubbe skimmelsvampsvæksten af overfladen. Når det angrebne område er blevet smurt grundigt ind, kan man med fordel lade opblandingen sidde og virke i en lille rum tid.

  Hvis der ikke står et anbefalet tidsrum på rengøringsmidlets etikette, kan man sagtens lade rengøringsmidlet virke i cirka fem minutter. Når tiden er gået, er det tid til at rengøre området grundigt med helt rent vand.

  Hertil vil det atter være en fordel at anvende en svamp eller børste, for at komme ordentlig i dybden. Når hele området er rent, skal det have lov til at lufttørre.

  Det er derfor atter her nødvendigt, med en god og grundig ventilation samt udluftning, således at der ikke dannes ny fugt og dermed en ny grobund for at skimmelsvamp kan udvikle sig. 

Kan jeg fjerne skimmelsvamp på loftet selv?  

Du kan således godt selv fjerne skimmelsvamp på loftet, såfremt der er tale om mindre angreb. Hvis der derimod er tale om større og mere dybdegående angreb, hvor selve skimmelsvampsvæksten spreder sig ind i selve bygningens konstruktion, bør du aldrig selv forsøge at udbedre skaden.

Du bør derimod altid rette henvendelse til en fagmand indenfor området, da man i sådanne tilfælde ofte let kan komme til at lave mere skade end gavn. 

En af årsagerne til at man ikke bør give sig i kast med et skimmelsvampsudbrud, som der har spredt sig ind i selve boligens konstruktion, er blandt andet på grund af de mange forskellige typer og former for svampe det findes, og dermed også forskellige behandlingsmetoder.

Betegnelsen skimmelsvamp, er med andre ord, altså blot en samlet betegnelse for en større gruppe af forskellige former for svampe.

Disse svampe har hertil en række fælles træk, herunder blandt andet at de alle har behov for et fugtigt miljø og klima, for at kunne vokse, leve og trives. Et andet fælles træk for disse svampe, er tilmed at de alle har behov for organiske materialer, for at kunne overleve og vækste.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Fagtilbud.dk