De første tegn på skimmelsvamp i et sommerhus er lugten af mug. Et sommerhus står som regel tomt det mest af vinteren og her kan der være gode forhold for at skimmelsvampen vokser, hvis ikke der har været udluftning nok. I denne artikel giver vi dig lidt gode tips til hvad du kan gøre hvis sommerhuset er angrebet af mug og skimmelsvamp.


100% Gratis & uforpligtende.


Fagmandens 4 tips

1. Identificer problemområderne

For at identificere problemområderne for skimmelsvampvækst i sommerhuset skal du udføre en grundig inspektion af huset. Du skal være opmærksom på områder med høj luftfugtighed, vandindtrængen eller utilstrækkelig ventilation.

Sørg også for at notere områder, der er særligt modtagelige for skimmelsvampvækst, såsom badeværelser, køkkener eller kældre.

Det er vigtigt at bruge beskyttelsesudstyr, såsom handsker, ansigtsmaske og beskyttelsesbriller under inspektionen, for at undgå at indånde skimmelsporer eller komme i direkte kontakt med skimmelsvampen.

Ved at udføre en grundig inspektion og notere problemområderne, kan du tage de nødvendige skridt for at fjerne skimmelsvampen og forhindre yderligere vækst.

2. Fjern kilden til fugt

Identificer og reparer årsagen til fugtproblemerne, såsom utætte rør, taglækager eller høj luftfugtighed. Ved at eliminere kilden til fugt vil du hjælpe med at forhindre yderligere skimmelsvampvækst.

Ventilér de områder, hvor der er høj luftfugtighed ved hjælp af affugtere eller ventilatorer. Hvis luften er for fugtig, kan du reducere fugtigheden ved at bruge disse enheder. Luftrensere kan også hjælpe med at fjerne skimmelsporer fra luften.

Bortskaf eventuelle beskadigede materialer, der har været udsat for langvarig fugt, da de kan fremme skimmelsvamp. Sørg for at fjerne eventuelle materialer, der har været udsat for fugt i mere end 48 timer, da dette kan føre til skimmelvækst.

Ved at fjerne kilden til fugt, ventilere områder med høj luftfugtighed og bortskaffe beskadigede materialer, vil du hjælpe med at forhindre yderligere vækst af skimmelsvamp i sommerhuset. Det er vigtigt at tage disse skridt for at sikre, at problemet løses effektivt.

3. Rengør skimmelsvampen

Brug beskyttelsesudstyr, såsom handsker, ansigtsmaske og beskyttelsesbriller, når du rengør skimmelsvampen. Dette vil beskytte dig mod at indånde skimmelsporer eller komme i direkte kontakt med skimmelsvampen.

Brug en blanding af vand og Rodalon til at fjerne synlig skimmelsvamp fra overflader. Rodalon er et effektivt rengøringsmiddel til at fjerne skimmelsvamp og kan købes i de fleste supermarkeder og byggemarkeder.

Brug en fugtig klud til at tørre området efter rengøring. Dette vil fjerne eventuelle rester af Rodalon og skimmelsporer fra overfladen.

4. Forebyg skimmelsvampvækst

Overvej at installere en luftrenser for at holde luften ren og skimmelsporer-fri. Luftrensere kan fjerne skimmelsporer og andre allergener fra luften og kan hjælpe med at forhindre yderligere skimmelvækst.

Brug affugtere eller ventilatorer til at holde luftfugtigheden nede. Hvis luften er for fugtig, kan det føre til fugtproblemer, så det er vigtigt at holde luftfugtigheden under kontrol.

Vask og tør tøj, sengetøj og andet vasketøj i tørrerum eller udenfor huset for at undgå at øge luftfugtigheden i huset.

Ventilér badeværelser og køkkener under brug og tør dem af efter brug for at fjerne overskydende fugt. Dette vil hjælpe med at forhindre fugtighed i at samle sig og reducere risikoen for skimmelsvampvækst.

SPØRGSMÅL & SVAR

Hvorfor opstår der skimmelsvamp i mit sommerhus?

Som sommerhusejer vil man før eller siden, højest sandsynlig spekulere over, hvorfor der er en større tendens til at der opstår fugt, mug og skimmelsvamp i sommerhuset, i forhold til en almindelig bolig.

Det er der heldigvis en mere eller mindre logisk forklaring på. Som de fleste ved, er et sommerhus som udgangspunkt, ikke tiltænkt helårsbeboelse. At sommerhusene ikke er tiltænkt helårsbeboelse, har sin påvirkning på selve isoleringen af sommerhuset, da man som regel ikke vil have en lige så grundig og dybdegående isolering i et sommerhus, som man ellers har i en almindelig helårsbolig.

Udover en mindre isolering, har de fleste sommerhuse tilmed ringere mulighed for ventilering end en almindelig helårsbolig, hvilket ligeledes gøre sommerhuset mere sårbar for angreb af fugt, mug og skimmelsvamp.

Ønsker man således at benytte sit sommerhus som en helårsbolig, bør man nøje overveje, hvorvidt man bør få foretaget en mere grundig isolering, for at undgå at blandt andet energiforbruget til selve opvarmningen af sommerhuset stiger kraftigt, hvilket alt andet lige vil medføre en forøget risiko for en dårligt og ringere indeklima.

Et sådant dårligt indeklima, er fyldt op med blandt andet husstøvmider mm., der kan udvikle sig til skimmelsvamp, som der i sidste ende, i værste tilfælde kan have en betydelig påvirkning på selve ens helbred. 

Hvordan kommer jeg lugten af skimmelsvamp til livs?

Lugten fra fugt, mug og skimmelsvamp er aldrig til at tage fejl af. Man vil som regel opleve en meget jordslået form for lugt, som har det med at hænge ved og sætte sig i næsen. Man vil derfor ofte heller ikke være i tvivl om, hvis der er et sted indenfor i sommerhuset, der er angrebet af fugt, mug eller skimmelsvamp, da man som regel ligefrem kan lugte det.

Oplever man en sådan form for jordslået lugt, er det derfor vigtigt at finde frem til, hvor denne stammer fra, så man hurtigst muligt kan gøre noget ved problemet. Hvis man ikke gør noget ved problemet, vil man naturligvis heller ikke kunne komme af med den mindre gode lugt af skimmelsvamp. 

Det første man kan gøre for at komme af med lugten, er derfor at finde frem til selve årsagen på lugten, for derefter naturligvis at behandle problemet. Når dette er gjort, bør man sørge for en grundig og kraftig udluftning af hele sommerhuset.

Imens man lufter grundigt ud, kan det varmt anbefales at foretage en grundig hovedrengøring af hele sommerhuset, for at være sikker på at få resterne af skimmelsvamp partiklerne ud af sommerhuset.

Når denne hovedrengøring er overstået, burde lugten af skimmelsvamp, fugt og mug være væk. Er dette ikke tilfældet, bør man tage et ekstra grundigt tjek af sommerhuset, da det kan være tegn på at man har overset et område, hvor der er er et angreb af skimmelsvamp. Er dette ikke tilfældet, kan man forsøge at lufte ud i noget længere tid. 

Kan jeg sikre mit sommerhus mod yderligere skimmelangreb?

En anden ofte velkendt tanke iblandt sommerhusejere, er ofte omkring hvordan man kan forebygge og undgå mulige fremtidig angreb af fugt, mug eller skimmelsvamp.

Dette er der forskellige løsninger på. Hvis man er meget plaget af problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp, kan man først og fremmest overveje at få foretaget en mere grundig isolering af selve sommerhuset. 

Dette er dog ofte en lidt dyrere fornøjelse, men det vil bestemt også være alle pengene værd. En anden mulighed, er naturligvis at sørge for en grundig og tilstrækkelig ventilation samt udluftning, for ikke at tale om temperaturen.

Man bør sørge for en form for ventilation, der også fungere når sommerhuset ikke benyttes. Det sikre at alt den fugtige luft, har den bedste mulige mulighed for at komme ud og forlade sommerhuset.

Dertil er det også yderst vigtigt, at man sørger for at lufte grundigt ud hver eneste dag så snart sommerhuset er i brug, samtidig med at det er vigtigt at have en tilstrækkelig temperatur i sommerhuset hele året rundt. 

Kan det være en god ide at isolere sommerhuset udefra?

Hvis man har besluttet sig for at ville efterisolere sit sommerhus med en mere grundig isolering, melder spørgsmålet sig ofte om, hvorvidt man bør foretage en isolering fra ydervæggen eller fra indervæggen.

Hertil vil det altid være at foretrække, at man foretager isoleringen af sommerhuset udefra. Årsagerne hertil er forskellige og mange, men et af dem er, at det er op til 30 procent mere effektivt at isolere fra ydervæggen.

Alene ved at gøre det udefra og ind, fremfor modsat, kan man altså opnå op til 30 procent mere isolering. Derudover hjælper en isolering udefra også med at holde ydervæggene varme og tørre, hvilket tilmed nedsætter risikoen for fugt, mug og skimmelsvampsudbrud på ydervæggene. Med andre ord er der altså en lang række fordele ved at isolerer sit sommerhus udefra fremfor at gøre det indefra.


100% Gratis & uforpligtende.