Skimmelsvamp og fugt er et reelt problemet for rigtig mange danske boligejere. I ældre huse af gasbeton er der ligeledes mange som oplever problemer med skimmelvækst og fugt i væggene, men hvad kan du egentligt gøre for at komme problemet til livs, det kan du læse mere om her.


100% Gratis & uforpligtende.


Hvorfor vokser der skimmelsvamp på min gasbeton facade?

Skimmelsvamp, fugt og/eller mig er desværre ikke en sjælden ting at se og opdage på gasbeton facader, men hvad er egentlig årsagen til at disse problemer opstår?

Svaret herpå er desværre ikke endegyldigt, da der findes en lang række forskellige årsager til at der kan opstå fugt, mug og/eller skimmelsvamp på boligens gasbeton facade.

Det er dog ikke nogen hemmelighed, at der som regel skal en tilstrækkelig mængde vand eller anden form for fugt til, samt gerne en sprække, et hul eller en revne i selve gasbetonfacaden. Det er dog væsentligt at bemærke at fugt, mug og/eller skimmelsvamp ikke har let ved at overleve på facader af gasbeton.

Dette skyldes at fugt, mug og/eller skimmelsvamp har de bedste leve- og vækstvilkår på organiske materialer, hvilket gasbeton materialet netop ikke er. Med dette sagt, kan gasbeton dog både henholdsvis optage og afgive fugt og varme, hvortil der opstår risiko for udvikling af fugt, mug og/eller skimmelsvamp. 

En anden hyppig og ofte velkendt årsag til at der opstår problemer med fugt, mug og/eller skimmelsvamp på boligens facade af gasbeton, kan også skyldes at der ikke er en tilstrækkelig ventilering eller udluftning.

Hvis dette er tilfældet, vil den fugtige luft ikke have mulighed for at forlade facaden af gasbeton, men vil derimod ophold sig på og omkring facaden, hvilket med tiden vil medføre angreb af fugt, mug og/eller skimmelsvamp.

En måde hvorpå at man kan tjekke, om der er en tilstrækkelig udluftning, er blandt andet ved at anvende et hygrometer, som der er til at finde i de fleste byggemarkeder til omkring 40 kroner. 

Hvordan fjernes skimmelsvamp på gasbeton?

Find først selve årsagen til problemet 

Som ved et hvert andet angreb af fugt, mug og/eller skimmelsvamp, er måden at bekæmpe og fjerne sådan et problem på, ved først og fremmest at finde frem til selve årsagen til at der er opstået fugt, mug og/eller skimmelsvamp.

Som bekendt kan der være mange forskellige årsager til at ens gasbeton er plaget af sådanne problemer. Et ofte set og ret så velkendt årsag hertil, når der er tale om gasbeton, er dog at selve materialet ikke har fået lov til at tørre nok ved selve konstruktionen.

Gasbetonmaterialer udgiver generelt mere fugt end øvrige materialer, hvortil at det er yderst vigtigt med en grundig ventilering og udluftning under selve konstruktionen, for ikke at tale om vigtigheden i at have en tilpas og tilstrækkelig temperatur samtidig. 

Behandle problemet og klargøre til grundig rengøring 

Når selve årsagen til problemerne med fugt, mug og/eller skimmelsvamp er blevet fundet frem til, skal der naturligvis også gøres noget ved problemet hurtigst muligt.

Det efterfølgende trin handler derfor om at behandle selve problemet/årsagen til fugten, muggen og/eller skimmelsvampen. Når dette er gjort, er det tid til at klargøre og forberede en grundig rengøring af det angrebne område.

Til denne rengøring skal der først og fremmest anvendes handsker (gerne gummihandsker), en spand, en børste eller svamp, og naturligvis et veloplagt rengøringsmiddel til fjernelse af fugt, mug og/eller skimmelsvamp, som for eksempel Rodalon. 

Foretag en grundig rengøring af det angrebne område 

Når man har gjort klar til den grundige rengøring, er der ikke andet for end at gå igang. Hvis man ikke allerede har iført sig handskerne under selve opblandingen af rengøringsmidlet, skal man gøre dette nu.

Dernæst er det bare med at gå i krig, med skrubbe det angrebne område grundigt med enten en børste eller svamp, for at sørge for at komme ordentlig i dybden og bunden af angrebet.

Dernæst kan man med fordel lade rengøringsmidlet sidde og virke i en rum tid. Ofte vil der være anført en anbefalet tid på rengøringsmidlets etikette, men såfremt dette ikke er tilfældet, kan man med fordel lade virkningen sidde i ca. fem minutter.

Når tiden er gået, er det tid til at skylle området rent igen med helt rent vand. Til dette trin kan man med fordel atter anvende enten en svamp eller børste, for at sikre at man atter kommer ordentlig i dybden og bunden med angrebet. 

Gentag muligvis behandling og kontakt eventuel en fagmand 

Hvis der efterfølgende sidder rester tilbage af fugten, muggen og/eller skimmelsvampen, kan man forsøge at gentage behandlingen. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, vil det altid være en god ide at tage kontakt til og rådfører sig med en fagmand indenfor området.

Årsagen hertil er, at der i såfald let kan være tale om et mere dybdegående problem/angreb, hvortil man ofte kan komme til at yde mere skade end gavn, såfremt man selv begynde at forsøge sig med at behandle problemet. 

Kan skimmelsvamp på ydervægge af gasbeton give et dårligt indeklima?

Et ofte velkendt forundrende spørgsmål, som der særligt florer rundt blandt husejer, som der tidligere har oplevet problemer med fugt og skimmelsvamp, handler om hvorvidt eventuelle angreb af fugt, mug og/eller skimmelsvamp på boligens ydervægge af gasbeton, kan medvirke til at give et direkte dårligt indeklima i boligen.

Hertil er det vigtigt at huske på, at lige så vel som et tilstrækkeligt dårligt indeklima med tiden kan påvirke boligens ydervægge af gasbeton i forhold til problemer med fugt, mug og/eller skimmelsvamp, gælder dette også den modsatte vej rundt. 

Det vil med andre ord således sige, at såfremt ens bolig er plaget af problemer med fugt, mug og/eller skimmelsvamp på ydrevæggene af gasbeton, som der ofte viser sig i form af blandt andet kolde og fugtige ydervægge, vil denne form for fugt med tiden trænge ind i selve boligen, hvortil der højest sandsynligt blandt andet vil opstå et ringere og forværret indeklima.

Dette er blandt andet også en af de mange grunde til, at man straks bør behandle eventuelle problemer med fugt, mug og/eller skimmelsvamp på sin boligs ydervægge af gasbeton, for således at forsøge at mindske at problemet spreder sig til et større område. 

Hvis problemet med fugt, mug og/eller skimmelsvamp først har spredt sig til et større område, vil det ofte blive en dyrere affære at komme problemet til bunds igen.

Dette er i mellem tiden ingen undskyldning for ikke at gøre noget ved problemet. Tilmed må det ej glemmes de rent fysiske og helbredsmæssige forværringer, der ligeledes kan medføres og forårsages af fugt, mug og/eller skimmelsvamp, herunder blandt andet udvikling af allergi, hovedpine, migræne mm. Man bør derfor ikke vente med at gøre noget ved og udbedre eventuelle problemer med fugt, mug og/eller skimmelsvamp på boligens ydervægge af gasbeton. 

Mine vægge af gasbeton er altid kolde og fugtige, hvad kan jeg gøre?

Hvis man bor i en bolig med ældre gasbetonvægge, vil man fra tid til anden kunne opleve, at væggene af gasbeton føles både kolde og fugtige. Mange vil derfor på naturligvis mistænke en eventuel fare for at der vil opstå fugt, mug og/eller skimmelsvamp, såfremt man ikke gør noget ved de kolde og fugtige vægge af gasbeton.

En af årsagerne til at disse ældre vægge ofte føles både kolde og fugtige, skyldes som regel at der foreligger en dårlig isolering.

Det kan derfor oftest anbefales at efterisolere sin bolig, hvis boligens gasbeton vægge føles kolde og fugtige. Denne efterisolering bør hertil foretages udvendigt, da man således vil kunne opretholde boligens gasbetonvægge som værende den bærende bagmur. 

Hvordan sikrer jeg mine gasbetonvægge mod skimmelvækst i fremtiden?

Når det kommer til, hvordan man bedst muligt forebygger og sikre sin bolig imod eventuelle fremtidig angreb med fugt, mug og/eller skimmelsvamp på boligens vægge af gasbeton, er der en række forskellige ting man kan foretage sig.

Hvis man har at gøre med en ældre bolig, vil man først og fremmest kunne overveje en efterisolering af ydervæggene, som vi tidligere beskrev i denne artikel.

En anden mulighed, er naturligvis at man foretager et rutinemæssigt tjek af sin gasbetonfacade, for på den måde hele tiden at kunne hold øje med mulige skader, der med tiden vil kunne risikere at udvikle sig til problemer med fugt, mug og/eller skimmelsvamp.

Derudover bør man altid sørge for, at selve boligen har en tilpas og tilstrækkelig temperatur, at man foretager mindst en daglig udluftning, samt at man sørger for at der er tilstrækkelig med ventilation i boligen, således at eventuel fugtig luft har mulighed for at forlade boligen fremfor at sætte sig indvendigt i den.


100% Gratis & uforpligtende.