Montering af rottespærre – Hvad koster det?

Har du problemer med rotter i kloakken, og ønsker du derfor at sikre din kloak mod de uventede gæster, så er det god en ide at montere en såkaldt rottespærre. En rottespærre er med til at forhindre rotterne i at lave gennemgang mellem kloakkerne på din grund, og forhindrer dermed rotterne i at kunne komme ind i dit hus.

Langt de fleste mennesker er godt klar over, at rotter kan forårsage store materielle skader, både i og udenfor hjemmet. De er også store smittebærere og er derfor til stor gene, hvis de først er kommet indenfor på din grund. 

Her i artiklen kan du læse mere om de smarte rottespærrer, som kan være med til at forhindre rotterne i at komme ind i dit hus. En rottespærre er derfor det perfekte våben mod de små ødelæggende væsner. Du kan også læse om, hvem du skal have fat i for at få en rottespærre installeret i din kloak, det er nemlig ikke lovligt at gøre selv.

Hvad er en rottespærre?

Rotteproblemer ses ofte i forbindelse med kloakker, og har rotterne først fundet vej ind i dit hus, er det ikke helt så nemt at komme af med dem igen. En såkaldt rottespærre er lavet for at forhindre rotterne i at komme ind i dit hus. De opsættes ofte i regnvandsledninger og kloakstikledninger. Typisk de steder der danner afløb ud til en hovedkloak. 

Rottespærren består af 2 klapper, som kun kan åbne den ene vej. Derfor er der intet, der forhindrer vand i at løbe ud, men rotterne bliver forhindret i at komme ind. 

Der er meget strenge krav, når det handler om rottespærrer. Det bedste er en rottespærre, som er fremstillet i syrefast rustfrit stål, som er et materiale, som rotterne ikke er i stand til at gnave sig igennem. 

Du kan også vælge en rottedræber, som er strømdrevet. Disse placeres på det samme sted som rottespærrerne, men fungerer i stedet ved, at de dræber rotten. En elektronisk rottedræber kan fange rotternes bevægelser ved hjælp af en sensor. Herved aktiveres den elektroniske rottedræber, som presser små syle ned mod bunden, hvorved rotten bliver slået ihjel. Når der sker en vandpåvirkning fra dit hus, vil sylene trækkes tilbage, og når der skylles ud i toilettet, bliver rotten skyllet med ud i kloakken. 

Hvorfor bør jeg vælge en rottespærre?

Kommer der rotter ind i din bolig, kan de lave store skader på inventaret. Det kan være materielle skader på dine møbler, ledninger, husets indvendige rør og stikledninger, ja stort set alt. Rotter har nemlig en evne til at kunne bide sig igennem stort set alting, så derfor handler det om at have nogle midler, som forhindrer dem i at komme ind i dit hus.

Der er også stor risiko for, at dyrene kan bære på smitsomme sygdomme, som i værste fald kan smitte os mennesker. 

Du bør vælge en rottespærre, hvis du gerne vil forhindre rotterne i at finde vej til din bolig og på den måde undgå rottereder, materielle skader og sygdomme. 

Hvorfor er rotter så et stort problem?

Når først rotterne er kommet indenfor i din bolig, kan de være svære at komme af med igen. Det er skadedyr, som kan forårsage store materielle skader, som kan være dyre at erstatte. I gamle dage var rotter ofte til stor fare for mennesker, fordi de ofte bar på en masse – ofte livsfarlige sygdomme. 

Har du fået problemer med rotter, er det din kommune, som du skal henvende dig til. Kommunen har altid pligt til at bekæmpe rotterne, ligesom du også har pligt til at anmelde dit problem med rotter.

En rottespærre er en god løsning i et kloaksystem, hvis det er helt tæt. Inden du får fat i en, som kan montere en rottespærre, er det en god ide at sikre dig, at rotterne ikke allerede har bygget reder i kloaknettet. Er der brud på ledninger eller på rørene, vil en rottespærre ikke have den helt store effekt, fordi rotterne alligevel passerer og laver store skader. 

Har du rotter på din grund, vil de ofte lave huller i din græsplæne, og er de allerede inde i dit hus, vil du kunne høre dem, når de kradser og rumsterer på loftet eller i væggene. 

Rotter kan lave store skader på dit hus

Rotter er super dygtige til at klatre, og kan derfor helt uden problemer klatre mange meter op i luften. Det ses ofte, at rotter kan klatre helt op på 4. eller 5 sal, hvis de ikke bliver stoppet på vejen derop. En rotte er også snu, og de er derfor rigtig dygtige til at finde fejl og mangler i afløbssystemerne, som de kan bruge til at komme indenfor. 

Må jeg selv montere en rottespærre?

Du må ikke selv montere en rottespærre, i stedet skal du altid have fat i en autoriseret kloakmester, som kan gøre det for dig. En god ide er, at du sammen med kloakfirmaet finder ud af, hvilken en brønd rottespærren skal monteres i. 

Prisen for at få installeret en rottespærre koster typisk mellem 2.500-3000 kr. Når den er installeret korrekt i kloakken, er det vigtigt at vedligeholde den. 

Selve dækslet til brønden skal være frit tilgængeligt og være synlig for, at monteringen kan finde sted. 

Hvor ofte bør en rottespærre serviceres?

Du bør med jævne mellemrum tilse den rottespærre, som du har fået installeret. Er der mindre rester af papir eller måske efterladningsskaber efter rotterne, kan disse nemt fjernes ved at spule det væk med vandslangen. 

For at tjekke om rottespærren er intakt og at den stadig fungerer, som den skal, skal den tilgodeses af en autoriseret kloakmester mindst én gang om året, alt efter hvilket slags hus der er tale om. 

Der findes flere forskellige slags rottespærreinstallationer, så derfor er det en god ide at være særlig opmærksom på toilettet. Her kan toiletpapir sætte sig fast i rottespærren, hvilket kan forårsage forstoppelse. 

Disse huse skal tilses af en autoriseret kloakmester:

  • Énfamiliehuse ca. 1 gang pr. år
  • Tofamilieshuse ca. 2 gange pr. år
  • Institutioner ca. 2-4 gange pr. år
  • Etageejendomme ca. 4 gange pr. år

Tjek din kloak jævnligt for at undgå besøg af rotter

For at undgå de altødelæggende gæster bør du ofte tage et kig ned i din brønd. Her får du en række af grunde til, at dit hus og ejendom kan have fået besøg af de små bæster. 

  • Kan du se jord, kan det være et tegn på, at der er brud på et rør eventuelt efter en rotte. 
  • Løber vandet pludselig langsommere end det plejer, kan dette også være tegn på, at der er problemer med kloaknettet. 
  • Hold øje med om fliser, jord eller asfalt pludselig synker, da det kan være et tegn på, at der er utætheder i kloaksystemet.