Vandskade i kælder – Hvad du bør gøre når skaden er sket

Er skaden sket og er der kommet vand ind i jeres kælder, hvad bør du så gøre og hvordan skal du forholde dig? I denne guide kigger vi nærmere på, hvad forsikringen dækker, hvordan du undgår vandskader i kælderen i fremtiden og hvordan du kommer bedst videre efter den uheldige episode.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Hvad dækker forsikringen ved vandskade i kælderen?

Bliver ens boligs kælder udsat for en vandskade, er det vigtigt at man hurtigst muligt anmelder/indberetter dette til sin forsikring. Årsagen hertil er, at for at kunne få forsikringsudbyderen til at dække vandskaden, er det naturligvis en forudsætning, at forsikringsselskabet kender til skaden.

Dertil er det vigtigt at man tager kontakt hurtigst muligt, for at sikre at skaden ikke begynder at sprede sig unødigt og således i sidste ende bliver en dyrere affære at reparere, inden man får kontaktet forsikringsselskabet.

Hvor stort et omfang af skaden, som man kan forvente at forsikringsudbyderen dækker, afhænger meget af det enkelte forsikringsselskab, samt hvilken konkret forsikring man her har tegnet.

Nogle nøjes med en standard forsikring, hvor det er de mest basale skader, som der bliver dækket som blandt andet rimelige og nødvendige udgifter forbundet med at fjerne selve vandet.

Andre vælger at tegne en udvidet forsikring, hvor blandt andet selve indboet også indgår i forsikringen. Dertil afhænger det også meget af hvordan selve skaden er opstået, samt hvilken form for skade, man har at gøre med, når det kommer til, hvor meget selve forsikringen vil gå ind at dække. 

Hvad kan jeg selv gøre når skaden er sket?

Når du har kontaktet forsikringsselskabet, efter at have opdaget at din kælder lider af en vandskade, er der en vis række ting du selv bør gøre, for at undgå at skaden spreder sig til et endnu større omfang.

Først og fremmest er det naturligvis en forudsætning at finde frem til selve kilden til skaden, og gøre noget ved denne. Det kan for eksempel være at en utæthed i taget er årsag til vandskaden, hvortil det vil være nødvendigt at reparere eller udskifte taget.

Når kilden til skaden er fundet, er det naturligvis også vigtigt at fjerne alt vandet, som der har trængt ind i kælderen i forbindelse med vandskaden. Jo hurtigere man fjerner alt vandet, jo mindre chance er der for at man efterfølgende vil opleve problemer med angreb af mug, fugt og/eller skimmelsvamp eller lignede.

Det er tilmed altid en god ide at tjekke samtlige afløbsriste, tagrender samt nedløbsrør, og således sikre sig at disse ikke er tilstoppet, da vandet i så fald ikke vil have mulighed for at forlade kælderen selv, hvilket vil gøre det til en mere tidskrævende proces, at fjerne alt vandet fra kælderen efter en eventuel vandskade.

Er der alligevel kommet tegn på fugt eller skimmelsvamp, er det naturligvis at bekæmpe disse former for angreb med det samme man opdager dem. Ligeledes er det yderst vigtigt med en ordentlig og grundig ventilation samt udluftning både generelt i kælderen, men især også efter en eventuel vandskade.

Hvordan forebygger jeg vandskader i fremtiden?

Når du ønsker at forebygge eventuelle fremtidige vandskader i at overtage og skade din kælder, er der en række forskellige ting, som du selv kan gøre. Som det første, kan du starte med at montere forseglingstape på henholdsvis udsatte døre samt vinduer, for således at undgå vand og fugt i at trænge igennem sådanne steder.

Dertil bør du altid nøje overveje, hvilke ting du har opbevaret i boligens kælder, da en kælder generelt er mere udsat for vandskader. Du bør derfor ikke opbevare finere antikke møbler eller lignede i boligens kælder.

Det er naturligvis også vigtigt at sikre sig, at både afløb, tagrender mm., har frit afgang, således at eventuelt vand let kan forlade kælderen igen. Sådanne afløb og tagrender mm., kan af og til være tilstoppet af blandt andet blade og andre lignede ting og sager.

Som det sidste, vil det altid også være en god ide, enten selv at være hjemme eller få en nær familie, ven eller bekendt til at være i sit hjem, under eventuelle skybrud, da man således har mulighed for at opdage skaden mere eller mindre med det samme. Dette vil således medvirke til at forhindre vandskaden i at sprede sig unødigt. 

Hvorfor opstår der vandskader i kælderen?

Et ret så velkendt spørgsmål, når det kommer til en boligs kælder, lyder ofte på, hvorfor lige netop kælderen er særlig udsat for eventuelle vandskader.

Det er hertil vigtigt at understrege, at der ikke kun er en enkel gylden grund herfor, men derimod flere forskellige, som der tilsammen medfører en højere risiko for vandskader.

Nogle af de ofte velkendte årsager til en vandskade i boligens kælder, er blandt andet brug på skjulte rør, samtidig med at selve vejrforholdene udgør en stor trussel for vandskader i kælderen, såfremt der primært er regn over en længere periode.

Men også forhold som alt lige fra utætte brønde og kloakledninger, til et forkert fald på selve terrænet rundt omkring huset, er alt sammen faktorer, som der medvirker til at gøre boligens kælder mere udsat for vandskader. Det er således vigtigt at man gør sit til, for at undgå at der opstår vandskader i boligens kælder, da kælderen i forvejen er yderst udsat herfor. 

Hvad gør jeg hvis jeg ofte har problemer med regnvand?

Det er ikke ualmindeligt, at man som husejer oplever problemer med vandskader og regnvand i kælderen generelt. Men frygt ej, der findes heldigvis forskellige løsninger herpå.

Til at starte med, kan det være en fordel at overveje, om det måske vil være bedst at omlægge selve fliserne, som der er etableret rundt omkring selve boligen, med det formål at skabe bedre forudsætninger for vandet for at kunne løbe væk og forlade boligens yderside.

Dernæst bør man nøje overveje, om man eventuelt skal lægge et dræn omkring kælderen, hvis man blandt andet oplever at regnvand og lignede ofte trænger igennem selve boligens kældervægge.

Som vi tidligere har nævnt, er det ligeledes yderst vigtigt at du sørger for at holde boligens afløb, nedløbsrør, afløbsriste mm. rene og fri fra blandt andet blade og andet skidt.

Tilmed er det vigtigt at man af og til husker at tjekke og rense selve nedløbsbrønden for sandfang. Hvis du først husker at følge disse gennemgåede råd regelmæssigt, kan du have god samvittighed over at have gjort dit til, for at forebygge problemer med regnvand, i særligt boligens kælder. 

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Fagtilbud.dk