Udskiftning af oliefyr er en vigtig proces for boligejere, som ønsker at reducere deres CO2-udledning og skifte til mere bæredygtige energikilder. I de seneste år er der kommet betydeligt fokus på udskiftning af oliefyr og implementering af mere miljøvenlige opvarmningsmuligheder.

Der er flere grunde til at skifte oliefyr, herunder forbedret energieffektivitet, økonomiske besparelser på lang sigt og en reduktion af miljøskadelige udledninger. Udskiftning af oliefyr kan være en udfordrende proces, men det er en investering, der kan give dig betydelige fordele på længere sigt, både økonomisk og miljømæssigt.

I denne artikel vil du lære:

 • Udskiftning af oliefyr bidrager til en mere bæredygtig energiforsyning
 • Der er økonomiske og miljømæssige fordele ved at skifte oliefyr
 • Alternativer til oliefyr, såsom varmepumper, kan give besparelser og energieffektivitet

7 gode grunde til at udskifte oliefyret

 • Miljøvenlighed: Ved at skifte fra oliefyr til grønnere varmeløsninger kan du reducere dit CO2-aftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.
 • Økonomisk besparelse: Moderne varmeløsninger kan være mere energieffektive end ældre oliefyr, hvilket kan føre til lavere varmeregninger over tid.
 • Forøget ejendomsværdi: Ejendomme med moderne og energieffektive opvarmningssystemer kan have en højere markedspris end dem med forældede oliefyr.
 • Mindre vedligehold: Nye varmesystemer kræver ofte mindre vedligeholdelse end ældre oliefyr, hvilket kan spare tid og penge i det lange løb.
 • Større sikkerhed: Udskiftning af et ældre oliefyr med et nyt system kan reducere risikoen for lækager eller andre sikkerhedsproblemer, som kan opstå med forældet udstyr.
 • Støtte og tilskud: Der kan være offentlige støtteordninger eller tilskud til rådighed for dem, der ønsker at skifte deres gamle oliefyr ud med mere energieffektive løsninger.
 • Mindre afhængighed af olie: Med skiftende oliepriser kan det være en fordel at skifte til en varmekilde, der er mindre afhængig af det globale oljemarked. Dette kan give mere stabile og forudsigelige opvarmningsomkostninger.

Få 3 tilbud på udskiftning til varmepumpe

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.

Hvem Kan Få Dispensation?

Selvom det kan virke udfordrende at opnå undtagelse fra bestemmelserne om udskiftning af oliefyr, er det ikke en umulig opgave. For at kvalificere sig til en sådan undtagelse er det nødvendigt at gennemgå og evaluere alle tilgængelige varmekilder og kunne bevise, at ingen af disse løsninger passer til din specifikke situation.

Brugen af oliefyr i private hjem har oplevet et markant fald. Data fra Drivkraft Danmark (forhen kendt som Olie og Energiforum) viser, at i 2019 var der kun leverancer af fyringsolie til under 63.000 private boliger. Fra 2014 til dette tidspunkt har vi set en reduktion i antallet af oliefyr med næsten 25.000 enheder.

Så, det er afgørende at forstå, at chancerne for at opnå dispensation er begrænsede, og der stilles krav om klar dokumentation for, at du har overvejet alle varmealternativer uden held. Med andre ord er det ikke nemt at få en dispensation, så en dybdegående forberedelse er nødvendig, før du forsøger dig med en ansøgning.

Hvorfor Udfases Oliefyret?

Der er flere årsager til, at oliefyr udfases som opvarmningsløsning i Danmark. En af hovedårsagerne er de negative miljømæssige og økonomiske konsekvenser, der er forbundet med brugen af oliefyr.

Oliefyr er en kilde til CO2-udledning og bidrager dermed til klimaforandringer. Derudover kan brugen af fossile brændstoffer som olie føre til luftforurening og skadelige virkninger på menneskers sundhed. På den økonomiske side kan det være en dyr løsning for husejere, da prisen på olie kan være ustabil, og der kræves regelmæssig vedligeholdelse af oliefyret.

Der er mange fordele ved at skifte fra oliefyr til miljøvenlige alternativer, såsom varmepumper, fjernvarme eller biobrændsler. Disse alternativer kan reducere CO2-udledningen og forbedre luftkvaliteten i boligområder. Desuden kan det i nogle tilfælde resultere i besparelser på opvarmningsregningen samt øget komfort for husejerne.

Regeringens målsætning om at udfase oliefyr inden 2030 og opnå 100% vedvarende energi inden 2050 er en del af strategien for at fremme bæredygtig udvikling og reducere Danmarks klimaaftryk. Dette betyder, at det er vigtigt for dig som husejer at overveje dine alternativer og tage skridt mod en mere miljøvenlig opvarmningsløsning.

Hvad Får Du Ud Af At Udskifte Et Oliefyr?

Der er flere fordele ved at udskifte et oliefyr. En af de vigtigste grunde til at skifte til en anden opvarmningsform er både energi- og omkostningsbesparelser. Når du beslutter dig for at opgradere din boligs opvarmning, kan du opleve markante besparelser på dit energiforbrug og dermed også reducere dine varmeregninger.

En anden stor fordel ved at udskifte dit gamle oliefyr er, at det er en bæredygtig løsning. Ved at skifte til mere energieffektive opvarmningssystemer hjælper du miljøet ved at reducere CO2-udledningen fra din bolig. I takt med den globale indsats for at bekæmpe klimaændringer og reducere udledningen af drivhusgasser, er det vigtigt at overveje miljøvenlige opvarmningsalternativer.

Selvfølgelig er det ikke nødvendigt at skifte oliefyret helt ud for at opnå besparelser. Du kan stadig vælge en ny kondenserende oliekedel, som giver bedre effektivitet end ældre modeller. Dog er der lovmæssige krav til kedlens effektivitet, som du skal være opmærksom på. En kondenserende oliekedel udnytter varmen fra røggassen og er derfor mere energieffektiv. Dette resulterer i lavere brændstofforbrug og følgelig lavere energiudgifter.

Sammenfattende giver udskiftning af et oliefyr dig mulighed for at opnå besparelser på dine energi- og opvarmningsomkostninger samt bidrage til en mere miljøvenlig og bæredygtig energiforsyning.

Hvilke Alternativer Er Der Til Oliefyret?

Der er flere alternativer til oliefyret, som kan give dig besparelser på varmeregningen og reducere CO2-udledningen. Disse alternative varmekilder inkluderer luft-til-vand varmepumpe, jordvarme, træpillefyr, solvarmeanlæg, naturgasfyr og brændeovn.

 • luft-til-vand varmepumpe: Udnytter varmen i luften udenfor og omdanner den til varme til dit hjem og varmt vand. Denne løsning reducerer CO2-udledningen med op til 50% og kan skabe betydelige besparelser på din varmeregning.
 • Jordvarme: Fungerer ved at udnytte varmen fra jorden og omdanne den til varme og varmt vand i dit hus. Jordvarme er en miljøvenlig løsning og kan også reducere CO2-udledningen med 50%.
 • Et træpillefyr: Anvender træpiller som brændstof og udsender dermed mindre CO2 end traditionelle oliefyr. Dette er et godt og økonomisk alternativ, hvis du bor i et område, hvor træpiller er let tilgængelige og billige.
 • Solvarmeanlæg: udnytter solens energi til at producere varmt vand og kan reducere din varmtvandsregning med op til 30%. Disse anlæg er også miljøvenlige og kan integreres med andre varmesystemer, såsom jordvarme eller luft-til-vand varmepumpe, for yderligere besparelser og CO2-reduktion.
 • Naturgasfyr: er en anden mulighed for opvarmning og er generelt billigere og mere miljøvenlig end oliefyr. Med denne løsning skal du dog have adgang til naturgasnettet, hvilket måske ikke er muligt i alle områder.
 • Brændeovn: kan også anvendes som et alternativ til oliefyret, især hvis du har adgang til billigt brænde og ønsker en hyggefaktor i dit hjem. Selvom en brændeovn primært opvarmer ét rum, kan den bidrage til at varme hele huset op, når den kombineres med andre varmekilder.

Ved at vurdere og vælge den rette varmeløsning for dine behov kan du spare på varmeregningen og reducere CO2-udledningen, samtidig med at du opretholder en behagelig temperatur i dit hjem.

Hvad Koster Det At Skrotte Oliefyret?

At skrotte et oliefyr kan variere i pris afhængigt af forskellige faktorer. Generelt ligger omkostningerne for at skrotte et oliefyr mellem 3.000 og 8.000 kr. Dette inkluderer fjernelse og bortskaffelse af det gamle fyr samt miljøafgifter.

Når du overvejer at skrotte dit oliefyr, skal du tage højde for nogle faktorer, der kan påvirke prisen. Disse inkluderer:

 • Størrelsen og typen af dit oliefyr: Jo større og mere komplekst systemet er, desto højere bliver omkostningerne ved at skrotte det.
 • Placeringen af oliefyret: Hvis det er placeret i et vanskeligt tilgængeligt område, kan det medføre yderligere omkostninger.
 • Lokale regler: Nogle kommuner har særlige regler og afgifter, som kan påvirke prisen.

Sørg for at undersøge og vælge den mest omkostningseffektive løsning for din situation, samtidig med at du overvejer miljøpåvirkningen og fremtidige besparelser på opvarmningsudgifter.

Sådan Skrotter Og Afkobler Du Oliefyret

Først og fremmest skal du sikre dig, at oliefyret er slukket og strømmen er afbrudt før du begynder processen med at skrotte og afkoble det.

 1. Sluk og afbryd strøm: Før du påbegynder nogen form for arbejde, er det afgørende at sørge for, at oliefyret er helt slukket og at al strøm er afbrudt. Dette er vigtigt for at garantere din sikkerhed under hele processen.
 2. Løsn rør og kabler: Start med omhyggeligt at frakoble alle de rør og kabler, der forbinder oliefyret til olietanken og skorstenen. Dette skridt gør det nemmere at fjerne oliefyret i det efterfølgende trin.
 3. Fjern selve oliefyret: Når alle tilslutninger er løsnet, kan du forsigtigt løfte og transportere oliefyret ud af det rum, det er placeret i. Sørg for at have hjælp eller det nødvendige udstyr til at gøre dette sikkert.
 4. Kontroller olien i tanken: Inden du fortsætter, skal du sørge for at tjekke, om olietanken stadig indeholder olie. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at tømme den korrekt for at overholde lokale retningslinjer.
 5. Afbryd tankforbindelser: Efter tanken er blevet kontrolleret og tømt, skal du afbryde alle forbindelser mellem tanken og oliefyret. Dette inkluderer også alle rør og kabler, der forbinder tanken til eventuelle eksterne systemer.
 6. Overhold lokale regler: Under hele processen er det vigtigt at følge alle lokale regler og forskrifter nøje. Dette sikrer, at du håndterer oliefyret og olietanken på en sikker og miljømæssigt ansvarlig måde.

Det er en god idé at kontakte en professionel for at sikre, at hele processen udføres korrekt og så miljøvenligt som muligt.

Tilskud Ved Udskiftning Til Varmepumpe

Der findes flere forskellige tilskudsordninger, som du kan benytte, når du udskifter dit oliefyr til en varmepumpe. En af de mest kendte ordninger er Skrotningsordningen. Leverandøren får her op til 25.000 kr. i tilskud fra staten for hver konvertering fra olie- eller gasfyr. Dette skal bruges til at gøre det billigere for dig som boligejer. Skrotningsordningen er en del af Energiaftalen for 2018 og Klimaaftale for energi og industri fra 2020.

To andre puljer, der er værd at undersøge, er Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen. Hos SparEnergi kan du finde flere informationer om disse puljer. Det er vigtigt at undersøge flere muligheder for at finde den bedste løsning for dit specifikke behov.

Hvis du er kunde hos Totalkredit, er der også mulighed for at få tilskud på op til 10.000 kr., hvis du vælger at udskifte dit oliefyr med en ny varmepumpe. Dette kan give dig endnu større økonomisk motivation for at lave denne type af energirenovering.

Det er altid en god ide at undersøge alle muligheder og tilskudsordninger, før du beslutter dig for en løsning. Tag dig tid til at se nærmere på de forskellige ordninger og vælg den, der passer bedst til dine behov og din økonomi.

Hvad Koster Udskiftning Af Oliefyr Til Varmepumpe?

Når du skal udskifte dit oliefyr til en varmepumpe, vil omkostningerne omfatte flere aspekter. Disse inkluderer afkobling af oliefyret, tømning og bortskaffelse af olietanken. Priserne for udskiftning kan variere afhængigt af olietankens størrelse og placering, samt hvem du vælger til at udføre opgaven.

Typisk vil det koste mellem 80.000 og 120.000 kroner at udskifte et oliefyr med en varmepumpe (kilde). Dette afhænger selvfølgelig både af opgavens krav og hvilken leverandør du benytter. Det er altid en god ide at indhente flere tilbud, så du kan finde den bedste løsning til den mest konkurrencedygtige pris.

Det er vigtigt at huske, at selvom udskiftning af et oliefyr til en varmepumpe kan være en stor investering, er det en mere miljøvenlig løsning. Du vil opleve en reduktion i udledningen af skadelige stoffer samt en forbedring af energieffektiviteten i din bolig. Dette vil både gavne miljøet og din pengepung på længere sigt.

Opnå Besparelser På El Med En Varmepumpe

At installere en varmepumpe kan hjælpe dig med at opnå betydelige besparelser på din elregning. Varmepumper er en energieffektiv opvarmningsløsning, der kan reducere dit elforbrug og samtidig opretholde et behageligt indeklima i din bolig.

Der findes andre energibesparende opvarmningsløsninger ud over varmepumper, såsom solvarmeanlæg og pillefyr. Disse teknologier kan også bidrage til at reducere dit samlede energiforbrug og dermed også dine udgifter til opvarmning.

Skiftet fra oliefyr til varmepumpe er en investering, der i sidste ende vil resultere i større besparelser. Udskiftningen af dit oliefyr med en varmepumpe giver dig ikke kun fordelene ved en mere miljøvenlig opvarmningsløsning, men det vil også gøre dit hjem mere energieffektivt og mindske dine omkostninger til opvarmning på lang sigt.

Få 3 tilbud på udskiftning til varmepumpe

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.