Skimmelsvamp på trægulv – Sådan fjerner du mug fra trægulvet

Hvorfor er der skimmelsvamp og mug på overfladen af mine trægulve? Det er et spørgsmål som mange spørger sig selv om, her har vi lavet en udførlig guide til hvordan du kan komme problemet med skimmelsvamp til livs og igen få flotte gulve. Indhent 3 tilbud på bekæmpelse af skimmelsvamp.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Hvorfor vokser der skimmelsvamp på mit trægulv?

Hvis man oplever problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp på sine trægulve, vil man ofte spekulere over, hvorfor disse former for problemer opstår. Dette findes der i mellem tiden ikke noget endegyldigt svar på, da selve årsagen til problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp kan skyldes en lang række forskellige forhold. 

Med dette sagt, er det dog ofte set, at blandt andet problemer med mug på trægulve, er forårsaget af noget omkring liggende stillestående vand. Det kan for eksempel være fra urtepotter som man har stående på gulvet, være fra vandskåle fra hunde og katte, være fra en tidligere vandskade eller lignede.

Årsagerne herfor kan være mange forskellige. Selvom årsagerne hertil kan være mange forskellige, er det dog stadig yderst vigtigt at finde frem til den konkrete årsag, da man ellers kan forvente at muggen, fugten eller skimmelsvampen højest sandsynligt vil vende tilbage med tiden. 

Hvis boligens trægulve bliver angrebet af fugt, mug eller skimmelsvamp, vil man ofte ret hurtigt bemærke en direkte forandring i selve farven af trægulvet, hvortil man ofte vil opdage mørke pletter eller plamager rundt omkring på gulvet.

Endvidere kan problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp påvirke trægulvet i en sådan grad, at man vil opdage forandringer i selve teksturen på trægulvet. Det er endvidere vigtigt at påpege at mug, fugt og skimmelsvamp kan vokse på mere eller mindre alle slags overflader, men herunder særligt de organiske materialer.

Trægulve er derfor generelt set ret så udsatte for at blive angrebet af enten fugt, mug eller skimmelsvamp med tiden, særligt hvis der ikke skabes tilstrækkeligt med ventilation. 

Opdager man tegn på angreb af fugt, mug eller skimmelsvamp på boligens trægulve, er det derfor yderst vigtigt at gøre noget ved problemet hurtigst muligt, og gerne allerede med det samme.

Såfremt man ikke gør noget ved problemet men blot lader det stå til, vil problemet først og fremmest sprede sig til et langt større område, hvilket med andre ord vil gøre det dyrere at få bugt med problemet på et senere tidspunkt.

Derudover er der også en rent fysisk og helbredsmæssig årsag til at behandle angrebene med fugt, mug eller skimmelsvamp hurtigst muligt.

Hvis man blot lader sådanne angreb stå til, vil der være stor sandsynlighed for at man med tiden udvikler enten allergier, konstant hovedpine, migræne eller lignede fysiske genere som resultat af at have levet i en bolig som der er plaget af fugt, mug eller skimmelsvamp. 

Hvordan fjernes skimmelsvamp på trægulve? 

Hvis man oplever problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp i sine trægulve, er det som benævnt vigtigt at gøre noget ved problemet hurtigst muligt. Først og fremmest er det altid vigtigt at finde frem til selve årsagen, til at angrebene med fugt, mug eller skimmelsvamp er opstået.

Årsagen hertil er at såfremt man ikke finde frem til problemets kerne, vil man efter noget tid næsten kunne være sikker på at angrebene med fugt, mug og/eller skimmelsvamp vender tilbage igen.

Når det kommer til fugt, mug og/eller skimmelsvamp i boligens trægulve, kan der være en lang række forskellige årsager til angrebene. Hvis man ikke umiddelbart kan finde frem til selve årsagen, kan det være tegn på at man har at gøre, med et mindre overfladisk angreb.

I sådanne tilfælde vil det altid være en god ide at rådføre sig med en fagmand inden for området, for at sikre sig at man kommer ordentlig i bugt med problemet. 

En grundig rengøring

Når man har fundet frem til selve årsagen til problemerne med fugt, mug og/eller skimmelsvamp, og har behandlet disse, er det tid til at foretage en grundig rengøring af det angrebne område.

Til denne rengøring, skal der anvendes handsker (gerne gummihandsker), en spand, en børste eller svamp, og naturligvis et velegnet rengøringsmiddel, som for eksempel Rodalon. 

Det første man herefter gør, er at blande rengøringsmidlet op efter de pågældende blandingsforhold, som man altid vil kunne finde på rengøringsmidlets etikette.

Derefter er det tid til at skrubbe opblandingen af rengøringsmiddel grundigt ind i trægulvene, hvortil man med fordel kan anvende en børste eller svamp, for at sikre sig at man kommer ordentligt i dybden med problemet.

Når opblanding af rengøringsmiddel er blevet smurt grundigt ind i trægulvene, kan man med fordel lade blandingen sidde en vis rum tid og virke. Ofte vil der være angivet et anbefalelsesværdigt tidsrum på rengøringsmidlets etikette, men såfremt dette ikke er tilfældet, kan man med fordel lade blanding sidde og virke i ca. fem minutter.

Når tiden er gået, er det efterfølgende tid til at skylle området rent igen med klart vand. Hertil kan man atter med fordel anvende en børste eller svamp, for at få alle resterne ordentligt med. 

Hvis der mod forventning stadig sidder rester tilbage af fugten, muggen og/eller skimmelsvampen efterfølgende, kan man forsøge at gentage behandlingen. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan det være tegn på, at man har at gøre med et mere dybdegående problem.

Som hovedregel kan man sige, at hvis man har at gøre med et forholdsvist overfladisk angreb, vil det ofte være tilstrækkeligt med en sådan grundig rengøring.

Har man derimod at gøre med et mere dybdegående angreb, kan det være nødvendigt at udskifte dele af trægulvet, alt afhængig af hvor slemt og udbredt et angreb man har at gøre med. I sådanne tilfælde, vil det altid være anbefalelsesværdigt at rådføre sig med en fagmand indenfor området, inden man begiver sig i kast med projektet.

Dette skyldes, at man ofte kan komme til at yde mere skade end gavn, såfremt man ikke har den rette og nødvendige viden og/eller ekspertise indenfor området. 

Undersøg altid træets kvalitet inden rengøringen

Inden man begynder på at foretage denne ovenstående rengøringsbehandling af det angrebne område, er det yderst vigtigt, at man først tjekker boligens trægulves kvalitet.

Dette skyldes, at visse typer af trægulve, kan blive direkte beskadiget af en sådan rengøringsbehandling, hvis der anvendes for kraftigt kemiske rengøringsmidler.

Da målet naturligvis er at fjerne fugten, muggen, og/eller skimmelsvampen, ønsker man naturligvis at gøre dette på den mest mulige skånsomme måde, uden at det skal gå udover selve udseendet på boligens trægulve. 

En skånsom behandling af fugt i trægulve 

Hvis man således er på jagt, efter en mere skånsom behandling af boligens trægulve, kan man forsøge sig frem med forskellige alternative men effektive løsninger, der blandt andet har til formål at undlade at skade selve boligen igennem de skadelige gasser, der ofte frigives under den anden form for rengøringsbehandling. 

Først og fremmest bør man forsøge at vaske området rent med en fugtig klud, som der ikke er tilsat nogen former for rengøringsmidler. Det kan være svært at tro på, men en fugtig klud kan i nogen tilfælde gøre underværker mod angreb af fugt, mug og/eller skimmelsvamp.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan man forsøge med lidt sart sæbevand på kluden, og atter skrubbe grundigt på det angrebne område. Man kan med fordel også anvende en børste eller svamp til dette punkt, ligesom mange har glæde af at  bruge en gammel tandbørste, for at komme ordentlig i dybden.  

Vil rensning af gulvene påføre mine gulve skade? 

Når det kommer til, hvorvidt en eventuel rensning af gulvene, kan risikere at udsætte gulvene for skade på samme tid, vil svaret herpå i allerhøjeste grad afhænge af, hvilke type og form for rensning, som man har i sine overvejelser, samt hvilken præcis form for og type af gulv, som man ønsker at rengøre.

Dette var vi også lidt inde på tidligere i denne artikel, hvor vi blandt andet kom med en henholdsvis normal rengøringsproces eller rensning af boligens trægulve, samt en mere skånsom tilgang til denne rengøring, såfremt at man har at gøre med mere skrøbelige trægulve.

Hvorvidt en rensning af lige netop din boligs trægulve vil forårsage eventuel skade på trægulvene, er således yderst svært at svare på, så længe man ikke har direkte kendskab til typen og kvaliteten af selve trægulvet.

Det kan derfor altid anbefales at rådføre sig med en fagmand indenfor området, såfremt man ønsker at rense boligens trægulve, hvis man samtidig er i tvivl om, hvorvidt trægulvene kan risikere at tage skade af en sådan behandling.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Fagtilbud.dk