Fagtilbud.dk » Skimmelsvamp » Skimmelsvamp på badeværelset – Sæt en stopper for skimmelvæksten

Skimmelsvamp på badeværelset – Sæt en stopper for skimmelvæksten

Mange danskere kæmper en kamp mod at komme problemerne med fugt og skimmelsvamp til livs på deres badeværelser. Et vådt og fugtigt badeværelse er de perfekte betingelser, for at skimmelsvampene kan vokse. I denne guide kan du gøre dig klogere på hvad du aktivt kan gøre for at sætte en stopper for væksten.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

OBS: * Vi råder dig til at indhente flere tilbud hos lokale fagfolk, for at få den bedste pris i markedet. Indhendt gratis tilbud her.


Jeg har skimmelsvamp på fliserne, skal de pilles ned?

Mørke eller direkte sorte aftegninger på selve fliserne på badeværelset, er et klassisk kendetegn på et angreb af skimmelsvamp. Opdages dette, er det naturligvis en forudsætning, at man straks forsøger, at finde frem til selve årsagen til at skimmelsvampen er opstået, førend man kan begynde at behandle det korrekt, samt forebygge at det evt. vil vende tilbage. Det er således ikke nok blot at rengøre området, da skimmelsvampsvæksten vil komme tilbage, såfremt selve årsagen til udbruddet ikke opdages eller behandles korrekt. 

Man kan være heldig, at man har at gøre med et forholdsvis overfladisk skimmelsvampsangreb, der f.eks. kan være opstået på grund af manglende ventilation og/eller udluftning i selve rummet, og som opdages tidligt i skimmelsvampsudviklingen. Hertil vil det ofte være nok, med en grundig rengøring af området. 

Til denne rengøring, kan det varmt anbefales at anvende rengøringsmidlet: ”Rodalon”. Blandingsforholdene vil ofte være bestående af ca. 2 dl. Rodalon blandet op med ca. 8 dl. lunt vand, men læs altid og følg nøje fortyndingsvejledningen grundigt. Denne vejledning vil altid være at finde på emballagen – ofte på bagsiden.

Det er endvidere vigtigt at huske, at bruge en form for rengøringshandsker under selve rengøringen, som f.eks. latexhandsker, for at forhindre at skade selve huden på fingre, hænder og arme. 

Når man har fulgt fortyndingsvejledningen grundigt, og således står med en opløsning der er klar til brug, er det tid til at påbegynde rengøringen. Dette gøres først ved at gennem bruse de angrebene flisevægge med koldt vand, således at samtlige fuger bliver fugtet. Efterfølgende er det tid til at skrubbe selve flisevæggene med opløsningen med ”Rodalon”, hvortil man også bør komme grundigt omkring fugerne.

Når opløsningen er smurt grundigt ind på fliser og fuger, skal opløsningen have lov til at sidde og virke i en rum tid – i ca. 30 minutter. Når den halve time er gået, er det atter tid til at skrubbe fliserne og fugerne godt, for således at løsne selve skimmelsvampen. Efterfølgende skal både fliser og fuger skylles grundigt med kold vand. Såfremt der sidder rester tilbage på enten fliserne og/eller fugerne, kan man gentage behandlingen samt afvaskningen. 

Hvis fliserne og/eller fugerne efterfølgende endnu ikke er helt rene, kan dette være et tegn på at man har at gøre med et mere underliggende problem af skimmelsvamp.

Med andre ord, kan det være et tegn på, at den bagvedliggende mur er beskadiget af skimmelvæksten. Det vil hertil altid være en god ide, at rådfører sig med en fagmand, da man kan risikere at skimmelvæksten har angrebet den bagvedliggende mur, i en sådan grad, at det kan være nødvendigt at udskifte selve fliserne samt fugerne.

Dette er dog ofte svært at konstatere, hvis man ikke selv har en faglig specialist viden indenfor området. Inden du går i panik, over de mørke aftegninger på dit badeværelses fliser og/eller fuger, er det dog vigtigt at understrege, at man som regel vil have at gøre med et mere overfladisk skimmelsvampsangreb, hvortil den ovenstående behandling vil være nok. 

Vil en ventilator hjælpe på fugtproblemerne på mit badeværelse?

Som tidligere nævnt, er en klassisk årsag til ophobning af skimmelsvamp på badeværelset, ofte at der er mangel på en god ventilation samt udluftning. Det er derfor altid en god ide at sikre sig, at sit badeværelse har en velfungerende ventilator.

Det er dog ikke nok i sig selv med en god ventilator, da en grundig daglig udluftning også er en nødvendighed. Denne udluftning bør både ske imens man er i bad, samt stå på i en rum tid efter badet. Ligeledes bør man altid tørre fliserne samt fugerne af, efter hvert bad man har taget, således at vandet ikke får mulighed for at sidde på enten fliserne eller fugerne og tørre ind, da det netop er her, at der er stor chance for at udvikle skimmelsvamp.

Det er derfor ikke nok med ventilator på badeværelset, for at undgå mulige fugtproblemer. Er badeværelsesfliserne eller -fugerne i forvejen angrebet af skimmelsvamp, vil det ligeledes ikke være nok at anskaffe sig en god ventilator.

I sådanne tilfælde, vil man i stedet først skulle finde frem til årsagen til selve udbruddet, for dernæst at bekæmpe skimmelsvampsudbruddet. Først når dette er bekæmpet, vil en ventilator have den optimale effekt, i forhold til at afhjælpe eventuelle fugtproblemer. 

Der er skimmelsvamp på gipsvæggene på mit badeværelse, hvad gør jeg?

Der har igennem en længere årrække, været en tendens til at tro, at skimmelsvamp udelukkende opstår via. luften, men nyere forskning indenfor området har påvist, at nogle af de svampespor, som der kan medføre skimmelsvamp, kan befinde sig i gipsplader.

Disse typer af svampespor, er som udgangspunkt ikke skadelige for mennesker, så længe at selve gipsen forholdes tør. Det er således først når selve gipspladerne bliver berørt af vand, at der er mulighed for at svampesporene vækkes. Når disse vækkes, begynder svampesporene at gro, hvortil at de udvikler sig til decideret skimmelsvamp.

Det er i forbindelse hermed vigtigt at understrege, at enkelte dråber af vand, ikke er nok til at vække disse svampespor. Der skal derimod være tale om en større mængde vand, som gipspladerne udsættes for, som for eksempel et brud på et vandrør.

Med andre ord, er en høj luftfugtighed således ikke nok i sig selv, til at kunne aktivere svampesporerne – ej heller er et tørrestativ med vådt hængende tøj, nok til at der udvikles skimmelsvamp på gipspladerne. 

Såfremt at svampesporerne er blevet aktiveret, og der er opstået decideret skimmelsvamp, skal dette naturligvis bekæmpes hurtigst muligt. Det er derfor atter væsentligt, først at finde frem til selve årsagen til skimmelsvampsvæksten, for at undgå at denne vender tilbage efter endt behandling af det angrebne område.

Der kan som tidligere nævnt for eksempel være tale om et beskadiget vandrør, men også hændelser som blandt andet en oversvømmelse, kan være årsager til, at der udvikles skimmelsvamp. Når årsagen er fundet, er det vigtigt at samtlige gipsplader samt øvrige fugtfølsomme materialer, hurtigt bliver udtørret.

Er en sådan hurtig udtørring ikke mulig at foretage, vil det være nødvendigt at udskifte de angrebne fugtfølsomme materialer. I forbindelse hermed, kan det være væsentligt at huske på en lille tommelfingerregel, omkring at korrekte anvendte samt håndterede gipsplader, ikke har mulighed for at blive angrebet af skimmelsvamp.

Det nytter således ikke at udskifte de angrebne gipsplader, såfremt man ikke samtidig finder selve årsagen hertil, da skimmelsvampen således blot vil opstå igen og vende tilbage. 

Hvorfor kommer der skimmelsvamp på badeværelset?

Udover tilfælde med skimmelsvamp, der er udviklet på baggrund af en forkert håndteret eller anvendt gipsplade, kan skimmelsvampe med betegnelserne: ”Strachybotrys” og ”Phoma” vokse på bl.a. badeforhæng, badeværelsesfliser, samt på selve fugerne imellem fliserne. 

Ved typen: ”Strachybotrys”, kan denne inddeles i to forskellige slags skimmelsvampe. Den første slags går under betegnelsen: ”Strachybotrys Chartarum”, som der er en form for sort badeværelsessvamp. Ved denne type skimmelsvamp, er der ikke tidligere set sygdomstilfælde, hvorved at denne type for skimmelsvamp, er mindre skadelig for mennesket.

Den anden type, der går under betegnelsen: ”Strachybotrys Atra” er derimod noget mere frygtsom, da denne udvikler mykotoxiner. Disse mykotoxiner kan medføre forskellige sygdomsforløb, hvoraf nogle af de typiske tegn kan indebære vejrtrækningsproblemer, hovedpine samt hoste.

Det er dog ikke muligt med det blotte øje at se forskel på, hvorvidt der er tale om en skadelige eller ufarlig type af skimmelsvamp der angriber badeværelset, hvortil man altid bør anse enhver form for skimmelsvamp, som noget der skal bekæmpes hurtigst muligt. 

Men hvorfor opstår disse former for skimmelsvamp på badeværelset overhovedet? Som tidligere nævnt, kan større skader som bl.a. et vandrør der er i stykker eller oversvømmelser være årsager hertil. Derudover er mangel på en god ventilation samt udluftning, ligeledes gode betingelser for vækst af skimmelsvamp.

Samtidig vil der opstå gode betingelser for  skimmelsvampsvækst, såfremt man ikke holder selve fugerne imellem fliserne rene og tørre. Det er derfor altid en god ide at aftørre både fliser og fuger, efter man enten har været i bad, eller blot har vasket stederne ned.

Dette gælder særligt for bløde fuger. Såfremt man ikke gør dette, vil der være større chance for at områderne kalkes til, hvilket medfører at både skidt og fedt letter sætter sig på overfladerne, der netop skaber disse gode betingelser for skimmelsvampsvækst. 

Hvordan fjernes skimmelsvamp på badeværelset?

Når det kommer til selve fjernelsen af skimmelsvampen, er der allerede blevet nævnt vigtigheden i, først at finde frem til selve årsagen til skimmelsvampsudbruddet, da man ellers vil risikere, at skimmelsvampen vender tilbage efter en bekæmpelse heraf. Udover de i forvejen nævnte metoder, til at fjerne mulig skimmelsvamp fra badeværelsets forskellige materialer, kan man tilmed anvende et sanitetsrengøringsmiddel.

Fordelen ved et sanitetsrengøringsmiddel i forhold til for eksempel ”Rodalon”, er at sanitetsrengøringsmidlet tilmed fjerner diverse kalkbelægninger, hvorimod at ”Rodalon” primært bekæmper skimmelsvampsvæksten. 

Hvis man oplever overfladiske problemer med skimmelsvamp i særligt bløde fuger, kan det ligeledes være en mulighed at forsøge, at fjerne skimmelvæksten ved hjælp af en behandling med fast brun sæbe. Ved en sådan behandling, vil man først skulle fugte fugerne med kold vand, hvorefter den brune sæbe smøres grundigt på.

Dernæst skal sæben have lov til at sidde og virke i nogle minutter, således at det når at trænge ind i selve skimmelsvampsvæksten. Når minutterne er gået, er det tid til en grundig skrubning af de angrebne steder på fugerne, hvorefter områderne atter skylles rene med koldt vand. 

Hvis man har at gøre med nogle ældre fuger, kan det dog ofte være lidt at mysterium at finde frem til, om man har fået bekæmpet alt skimmelsvampsvæksten, da det ikke altid er muligt at fjerne hele misfarvningen fra skimmelsvampen på ældre fuger, selvom det reelt set kan være bekæmpet.

I tilfælde hvor skimmelsvampen er bekæmpet, vil man kunne anvende et blegemiddel som f.eks. citronsyre, for at få de sidste mørke aftegninger væk. 

Såfremt det ikke lykkedes at behandle skimmelsvampen med fast brun sæbe, eller nogle af de øvrige tidligere forslag, vil det dog være nødvendigt at udskifte selve fugen. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis fugen er begyndt enten at smuldre eller at slippe i nogle af kanterne, da en sådan beskadiget fuge, vil gøre det muligt for vandet at trænge ind bagved selve fliserne.

Er vandet først trukket herind bagved, begynder man for alvor at skabe gode betingelser for skimmelsvamp. Er det nødvendigt at udskifte fugen, bør man altid gå efter en elastisk fugemasse indeholdende fungicider, da fungicider bl.a. har til formål at beskytte mod skimmelsvampsvækst.

Træt af skimmel- og fugtproblemer?

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Fagtilbud.dk