Kære læser. Når du nu finder dig selv på denne side, så er det sandsynligvis fordi at du har haft bekymringer vedrørende skimmelsvamp i en lejebolig på det seneste. Det kan være, at du har mistanke om, at der er skimmelsvamp i din bolig, og ønsker at undersøge hvad næste skridt er, hvis uheldet viser sig at være ude?

Eller det kan være at du er i et forløb, hvor du er på vej til at engagere dig i juridiske og praktiske omstændigheder vedrørende skimmelsvamp i din eller én af dine nærmestes lejebolig? 

Uanset hvad der er din særlige situation, så er vi glade for at kunne være til hjælp med et par gode råd i denne artikel. Her kommer vi ind på en række af de mest udbredte spørgsmål og problematikker i forbindelse med skimmelsvamp.


100% Gratis & uforpligtende.


Mistanke om skimmelsvamp i dit hjem? Vær helt sikker, før at du råber vagt i gevær! 

Har man først fået konstateret skimmelsvamp i hjemmet, så er der et stort maskineri, der skal sættes igang. Derfor kan det faktisk godt betale sig, at man tjekker en ekstra gang for at være helt sikker, inden at man går videre til næste skridt. Derfor, hvis du for eksempel har konstateret skimmelsvampen selv, så vil det være en god idé at få et professionelt firma ud, som kan konfirmere dit resultat, inden at du går videre. 

Få fastslået omfanget af skimmelsvamp 

Er du blevet helt sikker på, at skimmelsvampen er der? Så vil det næste skridt være at fastslå omfanget af skimmelsvampen i dit hjem. Mængden af svamp kan variere meget, og det har en betydning i relation til hvordan svampen skal behandles, hvor meget der er af den, og hvor det sidder. 

Er du heldig kun at have en lille smule svamp siddende, så kan det faktisk fjernes med håndkraft. Lav en spand med sæbe og find en god svamp og skrub og vask indtil at det synlige lag af svamp er helt fjernet. Er der mere svamp end blot en lille smule, så er det derimod ofte nødvendigt at få hjælp til fjernelse af professionelle. 

Hvad er klagemulighederne i forbindelse med angreb af skimmelsvamp? 

Skimmelsvamp synes altid at opstå netop når det er allermest upassende. Det kan være, at der er en rund fødselsdag på trapperne i familien, eller at du har en ekstra travl periode på jobbet. Dårlig timing! Hvor upassende, tænker du nok. Når irritationen melder sig, kan det være et plaster på såret at tænke på, at der i nogle tilfælde er mulighed for at klage med henblik på en senere mulig erstatning for det besvær du må gennemgå med svampen. 

En vigtig information er for eksempel den, at når du lejer en bolig af en udlejer, så er reglen som udgangspunkt faktisk, at det er lejerens ansvar, at boligen fungerer som den skal. Og hér er en skade såsom skimmelsvamp altså en mangel, som udlejeren har ansvar for at skaffe af vejen. 

I denne forbindelse kan der i nogle tilfælde gives nedslag i huslejen for at veje op for de problemer, du har måttet klare i forbindelse med skimmelsvampen. 

Kan jeg få erstatning? 

Ja, det kan du i nogle tilfælde. Hvis du står i en situation med skimmelsvamp i din lejebolig, og du har klaget, og din udlejeren ikke 

håndteret mangelsagen – så kan det bestemt forventes, at du gør krav på erstatning. Så klag endelig! Husk også at være grundig, velformuleret og ikke aggressiv i din klageskrivelse – på den måde vil folk være mere tilbøjelige til at tage den seriøst. 

Hvem har ansvaret? 

Når du bor i en lejebolig, så er der et delt ansvar, der gør sig gældende mellem lejeren og udlejeren. Visse sager er dit ansvar som lejer, mens andre vil være din udlejers. Og iblandt udlejerens ansvarsområder er, som vi også nævnte tidligere i artiklen, netop skimmelsvamp. 

Hvad er lejerens forpligtelser? 

Som lejer har du naturligvis pligt til at passe godt på det hus eller den lejlighed, som du bor i. Almindelig omtanke er selvfølgelig forventet af dig. Det dækker ting såsom at sørge for et godt indeklima (husk masser af udluftning, og at undgå at tørre dit tøj indendørs) og at holde et godt niveau af renlighed, så skidtet ikke risikerer at gro fast. 

Går et vindue eller en af radiatorerne i udu, uden at du som lejer har været direkte skyld i det, så er det bestemt din udlejers ansvar at tage sig af det. Din forpligtelse ligger her i, som den der er til stede i boligen at registrere mangler, at opdatere din udlejer på situationen, således at han eller hun vil kunne sætte en plan i gang for udbedrelse af det aktuelle problem. 

Hvad kan være årsagen til skimmelsvamp i lejligheder? 

Når der opstår skimmelsvamp i din lejlighed eller i dit hus, så har det tit noget at gøre med, at der på den ene eller den anden måde er blevet hobet fugt op, som har udviklet sig i en forkert og usund retning. 

Her et sundt indeklima som sagt vejen til at undgå at skimmelsvampen opstår. Og et sådant sundt indeklima kan langt hen ad vejen opnås ved at 

følge sin sunde fornuft. Forskellige aktiviteter såsom badning, tørring af tøj samt madlavning er aktiviteter, som afføder en intens udledning af væske i form af damp eller luft med en meget høj fugtighed i dit hjem. På den måde er det vigtigt at sørge for at give fugten en vej ud af din bolig, når de opstår. Således undgår du at den ender med at sætte sig fast i vægge og lofter og blive til skimmelsvamp. 

Her er der to forskellige veje at gå. At åbne et vindue – eller gerne flere, således at der kan opstå gennemtræk – er én simpel måde til at lade fugten komme ud. Men det kan også være, at du har et bad og/eller køkken, hvor der ikke er tilgang til et vindue. I disse tilfælde er det vigtigt at bruge den udluftningsmekanisme, der måtte være installeret i stedet. Det kan være, at der er en udluftningskanal, en emhætte eller noget helt tredje. Har du et køkken eller bad uden hverken vindue eller alternativ udluftningskanal, så kan det anbefales, at du sætter tid og penge af til at få afhjulpet denne mangel. Det vil nemlig mindske risikoen for at der skulle opstå skimmelsvamp betydeligt. 

Med hensyn til vasketøjet, så er det desværre en udbredt fejl, at man ser igennem fingre med at vælge den bekvemme og hurtige løsning, hvor tøjet tørrer indendørs. At vælge “den nemme løsning” her kan ofte lede til fugtskader, der vil tage langt flere resurser at udbedre, end den energi, det kræver af dig at tage de ekstra fem minutter, det tager, at traske ned i vaskekælderen eller op på tørreloftet med dit nyvaskede tøj. Så husk at tørre tøjet på den rigtige måde for fremtiden. 

Udluftning i de kolde måneder 

En faldgrube ud over dén med vasketøjet er udluftning i de kolde måneder. I et land som Danmark, hvor temperaturerne som bekendt kan falde til alvorligt lave niveauer i månederne december, januar og februar, er udluftning en irriterende del af husholdningen, som mange af os har en tendens til at forsøge at smutte let og elegant udenom. En kold januarbrise kan virkelig spolere hyggen indendørs og er for mange en ren pine! 

Er du blandt dem, der har det på den måde, så er her et godt råd: Hvis du laver en intens, men lynhurtig udluftning, så får du overstået pinslerne på 

meget kort tid. To minutter med stærkt gennemtræk er rigeligt til at lade den fugtige luft sive ud til fordel for frisk, iltfyldt og tør luft, der glider ind udefra. Gem dig under et varmt tæppe imens det står på, eller nyd en kop skoldhed te imens at udluftningen klares. 

Hvordan kan skimmelsvamp påvirke helbredet? 

Skimmelsvamp er ikke kun grimt at se på – det kan også udgøre en alvorlig trussel imod dit helbred. Hvordan skimmelsvamp vil påvirke den enkelte, er meget forskelligt og veksler med den enkeltes fysik. For nogle fører den til irritation af slimhinder, for andre åndedrætsbesvær og hudkløe. Symptomerne kan desuden inkludere hovedpine og koncentrationsbesvær. 

Hvordan en svamp vil påvirke en person er også afhængigt af hvilken specifik type skimmelsvamp der er tale om. Der findes nemlig mange forskellige typer. Iblandt de mest almindelige er penicillium chrysogenum, stachybotrys chartarum, cladosporium sphaerospermum og aspergillus versicolor. Hver af disse har sine særlige kendetegn og medfører sine særlige symptomer. 

Uanset de skiftende symptomer så er det klart som en overordnet ting, at de toksiner og stoffer, som udledes af skimmelsvamp er usunde meget usunde for enhver og derfor helst må undgås. Heldigvis er det dog kun 1-3% af danskerne, som er decideret allergiske over for skimmelsvamp. Allergi for skimmelsvamp opstår typisk, når en person har været eksponeret for skimmelsvamp flere gange i træk. Så her er der altså endnu en god grund til at være ekstra påpasselig med at undgå svamp i hjemmet. 

Lidt om forebygning af skimmelvækst 

Vi har allerede været inde på, hvordan at du kan sørge for at forebygge skimmelsvamps opståen i dit hjem. Undgåelse af ophobning af fugt via udluftning og/eller udsugning er det helt, helt essentielle her. Men der er flere ting du kan gøre. Først og fremmest er det vigtigt, at du holder øje med dine radiatorer. Tjek regelmæssigt, om der er huller hvor der drypper vand ud. Hvis der er, er det noget, der kan være med til at ophobe fugt i 

din bolig. Hold på samme måde intenst øje med dine vandrør – på dem kan der ligesom på radiatorerne opstå huller, som lækker, og som må og skal repareres. 

Du bør på samme måde indføre en tradition for at monitorere dit vandforbrug nøje. Hvis dit vandforbrug på mystisk vis skulle ske at stige, eller hvis det blot er højere end hvad man ville kunne forvente i forhold til antallet af beboere i dit hjem, så kan det meget vel ske at være tegn på at der et eller andet sted er et rør eller en radiator, som er utæt, og som må repareres inden at den udleder så meget fugt at skimmelsvampen kommer frem. 

Det er også vigtigt at du undgår at have kolde områder i boligen, hvor der vil kunne ophobe sig kondens. Det er nemlig en fysisk regel, at når varm luft møder en kold overflade, så vi den afgive fugt. Det vil sige at har du et rum i dit hus eller i din lejlighed, hvor temperaturen er lavere end ellers, så vil dette være et sted, hvor varm luft fra resten af boligen vil have tendens til at afgive store mængder af fugt. 

En generel ting at holde øje med er også at sørge for luftcirkulation. Dette kan være via udluftning, men også ved at undgå at møbler eller lignende står for tæt klinet op ad kolde vægge. Husk også at gøre grundigt rent mindst en gang om ugen – og det selvfølgelig særligt på fugtige arealer såsom på badeværelset og i dit køkken. 

En anden god vane, som mange ofte glemmer, er at tørre den kondensvand, der kan opstå på ruderne i din bolig, af så snart at den opstår. Ellers er det oplagt for fugten at sætte sig fast og danne grundlag for senere forekomst af skimmelsvamp. 

Typiske spørgsmål i forbindelse med skimmelsvamp i lejebolig

Er jeg som lejer ansvarlig hvis der opstår skimmelsvamp i lejemålet?

Når man som lejer opdager, at der er opstået skimmelsvamp i lejemålet, har man som lejer, som minimum et ansvar for at reagere. Det vil med andre ord sige, at man som lejer har pligt til at afhjælpe problemet, således at dette ikke bliver værre. Hvordan man som lejer skal afhjælpe problemet, tager udgangspunkt i, hvad der står i lejerens lejekontrakt.

Heri vil det ofte være anført, at lejeren har den indvendige vedligeholdelsespligt. Såfremt dette er tilfældet, vil man som lejer først skulle forsøge at fjerne skimmelsvampen. Er dette dog ikke muligt, er det vigtigt at kontakte udlejeren hurtigst muligt. Det er hertil vigtigt at huske på, at skimmelsvamp anses som værende en mangel ved lejemålet jævnfør lejeloven.

Når man som lejer har rettet henvendelse til sin udlejer, skal udlejeren som udgangspunkt undersøge og evt. afhjælpe problemet med skimmelsvamp. I forbindelse hermed, er det vigtigt at man som lejer er stålfast og konsekvent, omkring at udlejeren får en sagkyndig til at undersøge skimmelsvampen, i forhold til når det endelige skylds-/ansvarsspørgsmål skal besvares.

Viser undersøgelsen sig, at skimmelsvampen er forårsaget af konstruktionsmæssige fejl eller mangler ved lejemålet, påhviler skyldsspørgsmålet udlejeren.

Det vil sige, at såfremt skimmelsvampen skyldes f.eks. utætte vinduer og døre, et fundament der ikke er tørt, eller lignede, er det udlejeren, der står for at skulle udbedre og bekæmpe skimmelsvampen.

Skyldes skimmelsvampsvæksten, derimod at lejer har anvendt lejemålet på en forkert måde, er det lejer, der hæfter for udbedringen af skimmelsvampen. Dette kan f.eks. skyldes manglende udluftning eller rengøring af lejemålet, samt manglende opvarmning og aftørring af fugtige ruder i lejemålet.

Hvor hurtigt kan vi blive genhuset efter der er konstateres skimmelsvamp i lejemålet?

Hvis skaderne fra skimmelsvampsudbruddet viser sig at være så store, at det er nødvendigt at fraflytte lejemålet, imens at skaderne udbedres, har man ikke altid et krav på en direkte genhusning.

Ofte vil almene boligselskaber samt en del private udlejere, råde over en del boliger, hvortil det ofte vil være muligt at stille en genhusning til rådighed. Såfremt dette desværre ikke er muligt, vil man have mulighed for at få et afslag i selve huslejen, samt i få tilfælde at få en direkte erstatning.

Kan jeg godt ophæve min lejekontrakt hvis der er skimmelsvamp i min lejlighed?

Såfremt lejemålet anses som ubeboeligt som følge af skimmelsvampen, har man som lejer mulighed for at ophæve lejeaftalen, og således undgå at betale husleje i den sædvanlige tre måneders opsigelsesperiode.

Førend dette er muligt, er det dog en forudsætning, at skimmelsvampsvæksten kan konstateres at være forårsaget af enten konstruktionsfejl, eller af udlejerens manglede vedligeholdelse af lejemålet.

Derudover er det endvidere en betingelse, at man som lejer skriftlig reklamere overfor sin udlejer, samt at udlejeren efterfølgende undlader at udbedre manglen. Under samme forudsætninger, er det ligeledes muligt for lejeren at få nedsat sin husleje, med en hertil tilhørende tilbagevirkende kraft fra det pågældende tidspunkt, hvor skimmelsvampsvæksten blev konstateret første gang.

Kan jeg få erstatning for ødelagt indbo i en lejlighed med skimmelsvamp?

Er der konstateret skimmelsvamp i lejemålet, hvor det tilhørende skyldsspørgsmål pålægger udlejeren, vil man have mulighed, for at søge erstatning for eventuelt ødelagt indbo, samt et forholdsmæssigt afslag i selve huslejen.

Et forholdsmæssigt afslag, vil med andre ord, sige at være en form for rabat, der udregnes som en procentdel, der er svarende til forringelsen af lejemålet forårsaget af skimmelsvampen.

Det vil altså sige, at såfremt et af værelserne i lejemålet er ubeboeligt på grund af skimmelsvampsvæksten, vil man f.eks. kunne få måske 25% nedslag i selve huslejen.

Hvis man som lejer, på samme måde oplever enten sygdom eller ødelagt indbo, vil man ligeledes have krav på en erstatning. Hvor stor denne erstatning er, afhænger hertil af en konkret vurdering af det estimerede tab.

Får jeg husleje og indskud tilbage hvis der er skimmelsvamp i lejligheden?

Hvis der er konstateret skimmelsvamp i lejemålet, samt at det efterfølgende er konkluderet, at det er udlejeren, der hæfter for udbedringen af skimmelsvampsudbruddet, vil man som lejer, altid have mulighed for at få sit indskud tilbage.

Dette er naturligvis forårsaget af, at lejemålet ikke lider under øvrige fejl og mangler, som lejeren hæfter for. Såfremt at udlejeren ikke reagere på lejerens skriftlige reklamation omkring skimmelsvampsudbruddet, vil lejeren tilmed have mulighed for at fraflytte lejemålet, og samtidig undgå den almindelige tre måneders opsigelsesperiode.

Hvem skal jeg klage til hvis min udlejer ikke fjerner skimmelsvampen?

Såfremt der opstår uenighed imellem udlejeren og lejeren, om f.eks. skyldsspørgsmålet eller om en mulig løsning, er der en række klagemuligheder, som lejeren kan gøre brug af.

Huslejenævnet
Den første klagemulighed, man som lejer har, er at anlægge sagen for Huslejenævnet. Huslejenævnet træffer afgørelser i sådanne sager, hvis problemet med skimmelsvampen skyldes udlejerens manglende vedligeholdelse af ejendommen eller lejemålet.

Huslejenævnet kan således ikke pålægge udlejer at udføre forbedringer, med henblik på at forhindre, at der opstår skimmelsvamp igen. Når man vil indbringe sagen for Huslejenævnet, skelnes der derfor mellem vedligeholdelse og forbedringer, hvortil at Huslejenævnet ikke altid er den oplagte klagemulighed.

Boligretten
Hvis Huslejenævnet ikke har mulighed for at træffe afgørelse i den pågældende sag, er en anden klagemulighed at indbringe sagen for boligretten. Ligeledes kan man indbringe en sag for boligretten, såfremt  man ikke er tilfreds med Huslejenævnets afgørelse.  

Kommunalbestyrelsen
Hvis udlejeren tilmed ikke svare indenfor en rimelig tidsfrist, hvortil det ikke vil være muligt at standse skimmelvæksten, bør man rette henvendelse til kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, hvori lejemålet er beliggende.

Efterfølgende vil kommunalbestyrelsen foretage en undersøgelse af selve lejemålet. Såfremt lejemålet findes ubeboeligt under denne undersøgelse, har kommunalbestyrelsen mulighed for at nedlægge forbud mod at benytte lejemålet, pga. den sundhedsskadelige fare herved.

Ender kommunalbestyrelsen med at træffe en bestemmelse om kondemnering, vil bestyrelsen skulle fastsætte en frist for lejers fraflytning, hvortil at lejeren/husstanden skal være anvist til en anden bolig forinden denne frists udløb.

Skal jeg betale hvis der konstateres skimmelsvamp i boligen ved udflytning?

Hvis man står i den situation, at man som lejer er ved at fraflytte sit lejemål, og der hertil først ved selve fraflytningen, konstateres et eventuelt skimmelsvampsudbrud, afhænger det atter af hvad der er indført i lejekontrakten, i forhold til om lejeren skal betale for skimmelsvampsskaden ved udflytningen. Som tidligere benævnt, vil det ofte være lejeren, der hæfter for den indvendige vedligeholdelse.

Er dette tilfældet, er det således også lejers pligt at holde øje med og forebygge eventuelle skimmelsvampsangreb. Derudover afhænger skyldsspørgsmålet også af, hvad selve årsagen til skimmelsvampen er. Skyldes udbruddet f.eks. lejerens forkerte brug af lejemålet, vil lejeren kunne pålægges skyldsspørgsmålet, og vil dermed kunne pålægges at betale for udbedringen af skimmelsvampen.

Hvis udbruddet derimod skyldes konstruktionsfejl på lejemålet, som f.eks. utætte vinduer og døre, eller hvis udlejeren undlader at reagerer med lejerens eventuelle skriftlige reklamation herom, vil lejeren ikke blive pålagt at betale for udbedringen. Det vil derimod påhvile udlejeren, at betale for denne udbedring.


100% Gratis & uforpligtende.