Fugt og skimmelsvamp i kælder – Sådan kommer du det livs

Det ses desværre ofte at der er fugt og skimmelsvamp i mange danske hjem. Men hvad kan man præcist gøre for at komme det til livs og få sat en stopper for fugtproblemerne og skimmelvæksten. I denne artikel kigger vi nærmere på de store problemer med fugt i kælderen.

Træt af skimmel- og fugtproblemer?

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Hvad er typiske tegn på skimmelsvamp i en kælder?

Har du mistanke om skimmelsvamp i kælderen, eller ønsker du blot at undersøge kælderen nærmere for dette for en sikkerhedsskyld, er der en række typiske tegn på skimmelsvamp, som du bør være særlig opmærksom på. 

Lugtgener – Det første tegn, som du bør være opmærksom på, er om der en jordagtig-lugt i kælderen. Hvis lugten er der, vil den være der hele året rundt, men særlig være slem i månederne fra juli til og med oktober. 

Synlige spor af skimmelvækst – Et andet tegn, som du bør være mindst lige så opmærksom på, er om der er direkte skjolder eller spor af skimmelsvampsudbrud på væggene, loftet og/eller gulvet. Hvis ens kælder er udstyret med begrænset lys, kan man med fordel tage en kraftig lommelygte med sig i hånden, under sin gennemgang af kælderen. Hvis væggene er malet i kælderen, vil man også kunne opleve, at malingen buler ud eller er blevet direkte misfarvet. Ligeledes vil man også kunne opleve saltudtræk ved malede overflader, der er ramt af fugt og skimmelsvamp. 

Skader på opbevaret sager – Hvis man opbevarer forskellige ting og sager i sin kælder, som f.eks. forskellige møbler eller tøj, vil man ligeledes kunne opleve skader herpå, såfremt kælderen lider under et skimmelsvampsangreb. Man vil ofte kunne lugte en jordslået-agtig lugt, samtidig med at tingene ofte vil være plaget af grålige skjolder og pletter. Afhængigt af hvor slemt skaderne er, vil man af og til have mulighed for at vaske skimmelsvampsvæksten af møblerne og tøjet igen. 

Fysiske gener – Udover kælderens rent fysiske skader og tegn på skimmelsvamp og/eller fugt, bør man også være særlig opmærksom på sit eget og den øvrige husstands helbred. Typiske tegn på at man bor et sted med skimmelsvamp og/eller fugt, er blandt andet at man ofte oplever en tilbagevendende hovedpine, der er med fulgt af træthed og koncentrationsbesvær. Ligeledes har børn risiko for at udvikle direkte astma eller kronisk bronkitis, som følge af fugt og skimmelsvamp. 

Hvordan fjerner jeg skimmelsvamp i kældergulve?

Har du konstateret fugt og/eller skimmelsvamp i selve kældergulvet, skal dette naturligvis udbedres hurtigst muligt. Såfremt at skimmelsvampsudbruddet ikke er dybdegående, men derimod kun ligger på overfladen af gulvet, vil det ofte være muligt at afvaske det angrebene område, med forskellige former for bekæmpelsesmidler imod skimmelsvamp.

Du kan blandt andet anvende ”Rodalon”, til denne ned-vaskning af dine kældergulve. Hvis problemet derimod er mere dybdegående og trækker længere ned i den underliggende konstruktion, vil det altid være en god ide, at rådfører sig med en fagmand, forinden man begynder at bekæmpe skimmelsvampsudbruddet.

Dette skyldes, at det ofte kan være et noget større og mere omfattende projekt, at udbedre et dybdegående skimmelsvampsangreb. 

Kan en affugter hjælpe mod kolde og våde kældervægge?

Står man i den situation, at man har konstateret kolde, fugtige og/eller våde kældervægge, skal dette naturligvis også udbedres. På samme måde som med kældergulvene, kan man anvende forskellige bekæmpelsesmidler mod skimmelsvamp, som for eksempel ”Rodalon”, såfremt at angrebet er henholdsvis mest overfladisk og ikke noget videre dybdegående.

Derudover er det yderst vigtigt med en god udluftning, hvortil man bør fjerne samtlige tætte belægninger og beklædninger, der er at finde på henholdsvis kælderydervægge samt gulve. Dette medvirker til at konstruktioner langt bedre kan få luft og få lov til at ånde.

Ligeledes forebygger man også at lukke fugten inde. Man kan med fordel også etablere ventilationsriste i kælderydervæggen, for at opnå en god og naturlig udluftning. Når man påbegynder sin udluftningsproces, der har til formål at få eventuelt ophobet fugt væk hurtigst muligt, kan det ligeledes være en god ide at supplere med en elektrisk affugter eller en fugtstyret ventilator.

Dette er dog en dyre form for udtørring på længere sigt, men er skaden slem, kan det være nødvendigt. Ligeledes bør man altid rådfører sig med fagmand, såfremt man ønsker at anvende affugtning, for at sikre at fugtproblemet ikke er for stort, og at der således måske vil være en anden og bedre løsning på problemet. 

Kan jeg bygge værelser i en kælder hvis den lugter af skimmelsvamp?

Hvis du overvejer at bygge din kælder om til beboelige værelser, men enten forinden eller undervejs i forberedelserne opdager en jordagtig, våd og/eller rådden lugt, er det værd at genoverveje, hvorvidt man ønsker at etablere de ønskede værelser.

Dette skyldes, at såfremt man støder på en sådan lugt, er der med andre ord tale om lugten af skimmelsvamp. En lugt af skimmelsvamp, er næsten med hundrede procent sandsynlighed, et tegn på skimmelsvamp et sted i kælderen.

Som bekendt, er skimmelsvamp farligt at befærde sig i, hvortil man kan blive alvorlig syg. Man bør derfor altid finde ud af hvor lugten stammer fra, samt naturligvis udbedre skimmelsvampen, inden man går i gang med at om-renovere kælderen til beboelige værelser, så man ikke efterfølgende ender med at blive syg af denne lugt og skimmelsvampsvæksten. 

Der har været vandskade i min kælder, hvordan undgår jeg skimmelsvamp?

Man kan af og til være uheldig at blive ramt af en vandskade i sin kælder. Disse vandskader kan have forskellige årsager bag sig, hvoraf en typisk set vandskade ofte er forårsaget af ødelagt vandrør eller lignede.

Når man har været udsat for en vandskade, er det naturligvis vigtigt med det samme at gå i gang med at forebygge eventuelle fugtskader og/eller skimmelsvamp. Måden hvorpå dette bedst muligt undgås, er naturligvis at starte med at konstatere hvordan vandskaden er opstået, således at man har mulighed for at udbedre denne, og dermed har mulighed for at undgå at denne er tilbagevendende.

Derudover skal man naturligvis altid fjerne eventuelt vand fra gulve og vægge, hvis dette forekommer. Når dette er på plads, er det tid til at foretage en grundig rengøring af det pågældende område, hvortil man med fordel kan anvende lidt bekæmpelsesmiddel mod skimmelsvamp, som for eksempel ”Rodalon”.

Når man har foretaget en grundig rengøring, er det ligeledes vigtigt at huske, at lufte grundigt ud. Dette gøres gerne over flere gange dagligt, i et godt stykke tid.

Du bør hertil holde godt øje med området over den næste rum tid, for at sikre at fugtskaden ikke har lagt sig mere dybdegående. Du kan over de næste par dage ligeledes med god samvittighed, sætte lidt varme på i kælderen, såfremt du ikke allerede har det.

Hertil er det naturligvis ikke nødvendigt at opvarme kælderen i en lige så høj temperatur, som den øvrige del af boligen. Dog bør man altid holde kælderen på omkring 15-18 grader, for generelt at undgå fugtskader og/eller skimmelsvampsudbrud. 

Vil isolering af kælderen sætte en stopper for skimmelvækst?

Døjer man med problemer med skimmelsvamp i kælderen, vil man måske stille sig selv spørgsmålet, om en eventuel isolering af kælderen, vil kunne være medvirkende til at sætte en stopper for skimmelvæksten.

Hertil er det desværre ikke nok kun at isolere kælderen, uden først at udbedre skimmelvæksten. Det vil med andre ord sige, at årsagen til skimmelvæksten allerførst skal findes frem til, forinden at selve problemet skal bekæmpes.

Når skimmelvæksten er bekæmpet, kan en efterisolering være medvirkende til at bekæmpe og sætte en stopper for eventuelt fremtidig skimmelvækst, hvortil det altid er en god ide at have en isolering af kælderen med i sine overvejelser, såfremt man ikke har denne isoleret i forvejen. 

Kan skimmelsvampe vokse på betongulv i kælderen?

Når det kommer til hvilke flader og materialer, som skimmelsvampen kan udvikle sig og vokse på, bør man altid huske på, at fugt og skimmelsvamp bedst trives på steder, hvor der er en blanding af varme og fugt.

Det vil med andre ord sige, at skimmelsvamp kan udvikle sig på alt lige fra maling, tapetklister og ubehandlede træ samt træbaserede materialer, til stof og læder, støv og snavs, samt organiske isoleringsmaterialer.

Herudover er det dog også muligt for skimmelsvampen at vokse på uorganiske materialer, som f.eks. glas eller betongulve, såfremt disse er meget fugtige eller beskadiget.

Det er ligeledes også vigtigt at huske på, at der findes mange forskellige former for skimmelsvamp, hvoraf nogle af typerne, kan tørre direkte ud i perioder, hvor der ikke er den tiltrækkelige fugt. Når den tilstrækkelige fugt atter vender tilbage, vil skimmelsvampen ligeledes atter begynde at titte frem.  

Kan skimmelsvamp i kælderen vokse op igennem resten af huset?

Når det kommer til hvorvidt og hvor bredt skimmelsvampen kan sprede sig, er der snart ingen begrænsninger herfor.

Tager man udgangspunkt i, at skimmelsvamp kan trives i alle områder og steder, hvor der er tiltrækkeligt fugtigt, samtidig med at der forefindes organiske materialer, hvorpå skimmelsvampen har mulighed for at gro/leve, samtidig med at den tilpasse temperatur forefindes, er der ikke meget der står tilbage, for at forhindre skimmelsvampen i at udvikle sig og sprede sig til et større område.

Dette vil med andre ord også sige, at såfremt man konstatere skimmelsvamp i sin kælder, er der risiko for at denne udvikler sig, og spreder sig op igennem resten af huset, såfremt man ikke gør noget ved skaden, og såfremt at de førnævnte forudsætninger naturligvis finder sted.

Opdager man skimmelsvamp i kælderen, eller noget andet sted, bør man altid udbedre problemet hurtigst muligt, for at undgå at skaden spreder sig.

Træt af skimmel- og fugtproblemer?

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Fagtilbud.dk