Det er ikke helt atypisk, at flere oplever at have problemer med deres radiatorer når de varme sommermåneder begynder at nå til vejs ende og lige så stille bliver erstattet af de køligere efterårs- og vintermåneder.

En af de mange årsager hertil er blandt andet at radiatorerne har stået stille og været slukket igennem en længere periode, hvilket kan medføre visse komplikationer, når radiatoren atter bliver taget i brug og tændt igen. 

Defekt eller slukket centralvarmepumpe

Under de varme sommermåneder, er det ret alment set at man vælger at slukke for selve centralvarmepumpen, for på denne måde at spare strøm, når man ikke skal bruge anlægget noget videre. Når anlægget hertil har stået stille på en sådan måde igennem en længere periode, er der risiko for at den sætter sig fast. Hvis dette sker, vil det ikke være muligt for centralvarmepumpen at cirkulere vandet tilstrækkeligt og ordentligt rundt i radiatoren. Dette vil således medføre at radiatoren ikke virker tilstrækkeligt. Hvis din radiator ikke varmer, så læs denne guide.

Har man at gøre med et sådan type problem skal man først og fremmest sørge for at selve pumpen naturligvis er tændt. På mange pumper sidder der ofte en sommerhane, som ligeledes er vigtigt at sikre sig, er åben. Endeligt skal man sørge for at der er tilstrækkeligt med vand på centralvarmeanlægget.  

Forkert vandtryk på varmeanlægget 

En anden ofte set årsag til at man oplever problemer med at få ens radiator til at tænde, skyldes tit og mange gange er forkert vandtryk på selve varmeanlægget. Der kan i så fald både være tale om et for lavt vandtryk, men også et direkte manglende vandtryk. 

For at få varmen til at cirkulere rundt i radiatoren, er det vigtigste element vandet i radiatorerne. Det kræver hertil at der er nok vand på selve centralvarmeanlægget, hvorved det korrekte tryk vil skabes, såfremt der ikke er fejl eller mangler på centralvarmeanlægget. Hvis man således oplever at skulle fylde vand på anlægget af og til, kan det være tegn på at der er en form for utæthed et sted på anlægget. 

En anden måde hvorpå man også kan tjekke selve vandtrykket på dit centralvarmeanlæg, er ved at kigge nærmere på anlæggets manometer. Dette manometer er typisk placeret i nærheden af ekspansionsbeholderen. Har du problemer med at radiatoren larmer og brummer, så læs denne guide.

Andre gang kan den dog også være placeret inde i den pågældende centralvarme unit. Hvis manometeret hertil viser et vandtryk på under 1.2 bar, bør man fylde vand på anlægget indtil vandtrykket ligger et sted imellem 1.2 og 1.5 bar. Omvendt set må vandtrykket dog ikke overstige 2.5 bar, da sikkerhedsventilen i så fald ikke vil kunne holde tæt. Det vil medføre at sikkerhedsventilen åbner sig, hvorved overskydende vand fra anlægget vil flyde ud.

Kontakt en fagmand

Hvis ingen af disse ovenstående muligheder har hjulpet på problemet med en radiator der ikke vil tænde og fungere optimalt, er det ofte tegn på en mere skjult årsag. Med andre ord, kan der være mange forskellige grunde til at man oplever lige netop et sådant type problem med sine radiatorer.

Kan man således ikke finde frem til den mulige årsag, vil det altid være nødvendigt at rådføre sig med fagkyndig indenfor området, som blandt andet en VVS-mand. Dette skyldes at man let kan komme til ubevidst at yde mere skade end gavn, hvis man bare prøver sig frem uden den fornødne faglige viden omkring det.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.