Før eller siden vil man formentligt støde på en form for problemer med sine radiatorer, hvad end det er på grund af at radiatoren er ved at have talt sine dage, eller det er en mindre del der trænger til at blive udskiftet.

Problemerne kan være mange, men et ofte set problem der har en tendens til at gå igen, er problemer med at få radiatoren til at blive ordentlig varm, selvom radiatoren ellers ser ud til og virker til at være i god stand. I så fald er der lidt forskellige muligheder man kan forsøge sig med. 

Tjek ventilnålen 

Hvis man oplever at ens radiator ikke bliver ordentlig varm efter man har tændt den, og hvis dette tilmed sker efter en længere sommerperiode, hvor radiatoren formentligt har været helt slukket, er det en god idé at starte ud med at tjekke selve ventilnålen. Dette skyldes, at ventilnålen af og til kan sætte sig fast, hvilket der særligt er risiko for, hvis radiatoren har været slukket igennem en længere periode. 

Måden hvorpå man kan tjekke om det er ventilnålen der har sat sig fast og dermed forhindre radiatoren i at blive ordentlig varm, er ved først at tage selve termostaten af. Hvis man har at gøre med en ældre type radiator, kan termostaten som regel fjernes ved at anvende en unbraconøgle. Er det derimod en radiator af nyere model, kan man ofte fjerne termostaten ved at skrue den mod uret. 

Når termostaten er afmonteret, vil man nu kunne se ventilen. Ved at trykke gentagne gange ind på ventilen, vil man hurtigt få en fornemmelse af om det er her problemet er opstået. Såfremt det er det, bør det være nok at trykke et par gentagne gange på ventilen, hvorved det til sidst bør løsne sig igen. Hvis dette imidlertid ikke sker, er det dog tegn på at der er noget galt længere inde i systemet, hvorved det vil være nødvendigt at tilkalde en VVS-fagkyndig. 

For gammel pakdåse

Hvis ventilnålen derimod ikke sidder fast, bør man som det næste tjekke selve pakdåsen, da det i så fald kan være tegn på at pakdåsen er ved at være for gammel og dermed trænger til at blive skiftet ud. Såfremt dette er tilfældet, er det naturligvis nødvendigt at udskifte pakdåsen. 

Måden hvorpå dette gøres, er ved først at vride pakdåsen/møtrikken, der sidder ved ventilen, imod uret. Det vil ofte være nødvendigt at anvende en tang for at kunne løsne møtrikken/pakdåsen. Efterfølgende skal den skrues helt ud, hvorefter en ny pakdåse/møtrik skrues i, og efterstrammes med en tang. 

For meget luft i radiatoren 

Er det dog hverken ventilnålen der har sat sig fast eller pakdåsen/møtrikken der er for gammel, er det ikke ualmindeligt, at radiatoren har problemer med at blive ordentlig varm som følge af at der er for meget luft inde i selve radiatoren. Hvis dette er tilfældet, vil man af til kunne opleve at der kommer atypiske lyde fra radiatoren når denne tændes. Hvis problemet skyldes at der er for meget luft inde i radiatoren, er det naturligvis nødvendigt at udlufte radiatoren. 

Hertil skal man som det første starte ud med at slukke for fyret samt alle tilhørende cirkulationspumper. Når dette er gjort, skal man vente i omkring 5 minutter, således at der ikke cirkulere meget vand rundt når man går i gang med udluftningen. Efterfølgende skal udluftningsventilen drejes mod uret, således at luften lukkes ud.

Det er hertil en god idé at have et viskestykke eller lignede liggende klar, da man herefter skal vente på at der begynder at løbe vand ud. Hvis der derimod slet ikke kommer noget vand ud, er det nødvendigt at påfylde vand på selve hovedanlægget ved kedlen. Til sidst tændes der igen for både fyret og cirkulationspumperne. 

Kontakt en fagkyndig

Hvis ingen af disse ovenstående muligheder har hjulpet på problemet med en radiator der ikke vil blive ordentlig varm, er det ofte tegn på en mere skjult årsag. I så fald vil det altid være nødvendigt at rådføre sig med fagkyndig inden for området, som blandt andet en VVS-mand, for at man ikke ender med ubevidst at yde mere skade end gavn.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.