Bortskaffelse af jord – Hvad koster det?


Det koster i gennemsnit mellem 240 kr. – 1.250 kr. per ton at bortskaffe jord i Danmark. Prisen afhænger af om jorden er forurenet, hvor meget jord der skal bortskaffes, samt hvor i landet arbejdet skal udføres.

Har du en masse jord som skal bortskaffes, så bør du sætte dig godt ind i hvordan du kommer af med det og hvilke love og regler der er. I denne guide giver vi dig overblikket over muligheder, samt hvad det koster at bortskaffes henholdsvist almindelig jord og forurenet jord.

OPSUMMERING

– Det koster mere at fjerne forurenet jord, end almindelig jord. Det skyldes at der er en masse regler for hvordan forurenet jord skal bortskaffes korrekt.

– Mindre end 1 m3 almindelig jord, kan du selv bortskaffe på den lokale genbrugsstation.

– Det kan være strafbart at bortskaffe jord uden de rette tilladelser, du kan blive straffet med bøde eller fængsel på op til 2 år – Søg råd hos kommunen, eller tag kontakt til en fagmand som kan hjælpe dig.


Få 3 Tilbud fra lokale fagfolk

Indhent 3 tilbud på bortskaffelse af jord og sammenlign priser fra fagfolk i dit nærområde. Det er gratis og uforpligtende at indhente tilbud.


Hvordan tjekker man jorden for forurening?

Den nemmeste måde at tjekke for forurening af jorden på din bopæl er at besøge miljoeportal.dk, her kan du danne dig et overblik over forurenede grunde i Danmark.

Du kan også prøve at tage kontakt til din lokale kommune og spørge ind til hvorvidt de kender til forurening på din eller omkringliggende grunde.

En sidste mulighed er at tage kontakt til et laboratorium og få dem til at foretage en jordbundsundersøgelse. Hvis du får et professionelt firma til at bortskaffe din jord, så kan de også hjælpe dig med at sætte gang i processen.

Hvorfor er forurenet jord dyrere at bortskaffe?

Der findes en række love og regler for bortskaffelse af forurenet jord, det gør processen langt mere besværlig og i sidste ende er det dig som skal betale regningen. Hvis jorden ikke bortkøres korrekt, kan det have store konsekvenser for miljøet og vores allesammens drikkevand.

Meget afhænger altså af hvor forurenet jorden er, hvor meget jord der er tale om og hvilken type jord. Forurenet jord kan typisk koste mellem 800 kr. – 1.200 kr. per ton at bortskaffe.

Hvordan kommer man af med almindelig jord?

Er din jord ikke forurenet, så kan du tage kontakt din kommune og forhøre dig om fremgangsmåden i netop din kommune. De fleste kommuner har en plads hvor de tager imod overskudsjord.

Har du mindre end 1 m3 almindelig jord, så kan du de fleste steder afleverer det på genbrugsstationen.

En sidste mulighed er at tage kontakt til et entreprenørfirma og få dem til at give dig et tilbud på deponering og afskaffelse af overskudsjord. De kender til fremgangsmåderne og kan hjælpe med at indhente alle tilladelser.

Skal jeg søge tilladelse igennem kommunen?

Ja i vise tilfælde, eksempelvis hvis du bor på en grund som er kortlagt med forurenet jord eller hvis der er tale om store mængder jord som skal bortskaffes. Alle ejendomme i byzoner er som udgangspunkt anset som lettere forurenede og der skal derfor indhentes bevilling fra kommunen.

Du kan anmelde flytningen af jord ved at klikke dig ind på siden: Flytjord.dk

Kommunen har en svarfrist på 4 uger, det er derfor en god ide at være i god tid når du skal indhente din tilladelse til at flytte jorden på din grund.

Kan jeg selv stå for bortskaffelsen af jorden?

Ja det kan du godt, hvis du har mindre end 1 m3 almindelig jord, så kan du køre det til din lokale genbrugsstation. Har du store mængder så skal det transporteres i en container og det er dit ansvar at transportere det sikkert i henhold til gældende lovgivning.

Er jorden forurenet, så skal du kontakte din kommune og forhøre dig om processen i dit område og hvor jordet i så fald skal køres hen, ligeledes kan kommunen hjælpe dig med at indhente alle tilladelser til flytningen.

Hvem kan hjælpe med bortskaffelse af jord?

Det vil typisk være et vognmandsfirma eller eventuelt et entreprenørfirma, hvis der skal flere store maskiner til at flytte jorden.

Det er en svær process at skulle indhente tilladelser og derfor vælger mange at bruge en fagmand som har styr på flytning og bortskaffelse af jord, da de dermed at sikre på at lovgivningen bliver overholdt uanset om jorden er forurenet eller ej.

Kan jeg køre jorden på genbrugsstationen?

Det kommer meget an på hvor meget jord der er tale om. Du må køre op til 1 m3 uforurenet jord på den lokale genbrugsstationen, uden at skulle indhente tilladelser først.

Har du mere jord end 1 m3, er det vigtigt at du udfylder alle formularer på kommunens egen hjemmeside. Når du får godkendelsen, vil der udtrykkeligt stå hvorhenne du kan bortskaffe jorden. Husk at medbringe din tilladelse til den genbrugsstation som du har fået anvist at skulle aflevere hos.

Må forurenet jord blive liggende på min ejendom?

Det korte svar er nej, lige så snart du har gravet den forurenede jord op, skal det direkte i en container. Det er af hensyn til miljøet, ligeledes skal containeren dækkes helt tæt til så snart der ikke fyldes mere i den.

Når du har modtaget din elektroniske godkendelse til bortskaffelse af jorden, bør du få flyttet det til den genbrugsstation der står anført i dokumentet.

Kan det være stafbart ikke at følge reglerne?

Ja, det kan være strafbart ikke at følge reglerne for bortkørsel afskaffelse af jord på ens ejendom.

I jordflytningsbekendtgørelsen, står det klart og tydeligt at man kan blive straffet med fængsel op til 2 år eller med bøde, alt efter hvor stort omfanget af lovbrudet er.


Få 3 Tilbud fra lokale fagfolk

Indhent 3 tilbud på bortskaffelse af jord og sammenlign priser fra fagfolk i dit nærområde. Det er gratis og uforpligtende at indhente tilbud.


Fagtilbud.dk