Bortskaffelse af asbest tag – Hvad koster det?


Fjernelse og bortskaffelse af asbesttag koster typisk mellem 165 kr. – 220 kr. per kvadratmeter. For et hus med et 200 m2 tag, kan du dermed forvente en pris på mellem 33.00 kr. – 44.000 kr.

Tilbage i 1960’erne blev mange boliger bygget med eternittage der indholdte asbest, det anslås at der i dag stadig er over 100.000 boliger i hele Danmark som har et asbest tag.

Er dit tag et asbest tag og er det blevet tid til at få udskiftet det, men er du samtidig i tvivl om hvordan du skal håndtere arbejdet og hvad det vil koste at få et professionelt firma til at udføre arbejdet vil koste dig, så er denne guide til dig. Her kan du læse alt om lovgivning og hvordan du bør forholde dig med arbejde af asbestholdige materialer.

OPSUMMERING:

– Du må godt selv bortskaffe et asbestholdigt tag, så længe at alt lovgivning overholdes og du ikke udsætter andre for fare.

– Du skal anmelde nedrivning af asbestholdigt materiale til arbejdstilsynet inden arbejdet sættes i gang.

– Asbestholdigt materiale skal bortskaffes på den lokale genbrugsstation, de skal dog have besked inden du ankommer. Ved store mængder asbest anbefales det at du får en vognmand eller et entreprenørfirma til at udføre arbejdet.

– Det er ikke farligt at bo i et hjem der har et gammelt asbest tag, det udgør først en sundhedsrisiko den dag der arbejdes med taget.

– Når der skal arbejdes med asbest skal der altid bæres personlige værnemidler såsom P2 maske og heldragt der er støvafvisende.


Få 3 tilbud på bortskaffelse af asbest

Ønsker du at modtage specifikke tilbud på bortskaffelsen af dit asbest tag, så klik dig videre og udfyld formularen. Du vil modtage 3 tilbud, det er gratis og uforpligtende.


Kan jeg selv fjerne et tag med asbest?

Ja, du må godt selv stå for bortskaffelsen og fjernelsen af et asbestholdigt tag, det er dog vigtigt at du overholder alle gældende love og regler og er opmærksom på at det kan være et risikabelt arbejde at udføre selv.

Du bør sætte dig godt ind i regler og lovgivning, så du ikke kommer i problemer med myndighederne og derfor er det også oftest nemmest at få kvalificerede fagfolk til at udføre arbejdet for dig.

Eksempelvis skal alle tagplader transporteres sikkert ned af taget i hel tilstand. Tagpladerne må med andre ord ikke blive kastet ned eller skæres i så støv og asbest er til fare for andre.

Hver enkelt tagplade skal omhyggeligt skrues korrekt af og bæres ned af taget i hel tilstand. Det er ligeledes vigtigt at der benyttes alle former for personlig beskyttelse såsom sikkerhedsbriller, P2 filtermaske, godkendte arbejdshandsker og heldragt der er støvafvisende.

Hvor afleverer man asbestplader?

Vælger du at gøre alt arbejdet med bortskaffelse af asbetplader, så kan du køre det til din lokale genbrugsstation. Det er altid en god ide at kontakte dem i god tid og fortælle at du kommer med asbestholdigt materiale.

Er det store mængder af tag som du skal have bortskaffet, så råder vi dig til at tage kontakt til en lokal vognmand eller entreprenørvirksomhed, som kan hjælpe dig med bortskaffelsen. Indhendt tilbud på bortskaffelse af asbest her.

Er det farligt at bo i et hus med asbest tag?

Over 100.000 ejendomme i Danmark har tage med asbest. Det er dog som udgangspunkt ikke farligt at bo i et hjem med asbestholdigt tag, det er først farligt i det øjeblik der arbejdes med pladerne, da det øger risikoen for skadelige asbestfibre i luften.

Asbest stammer fra eternittage som blev lagt helt tilbage i 60’erne og 70’erne. Da mange af disse tage dermed har omkring 60 år, bag sig skal mange af dem også udskiftes nu, og derfor bør du sætte dig godt ind i hvordan disse tagplader bortskaffes korrekt uden at du tilsiddesætter dit eget helbred. Typisk siger man at et asbettag har en levetid på mellem 40-60 år.

Som du kan læse her, så kan du godt selv stå for bortskaffelsen, med det er ikke risikofrit og vi råder dig derfor til at få udført tagarbejdet af professionelle fagfolk som har udført denne type opgaver før.

Kan man lægge et ståltag ovenpå et asbest tag?

Ja, du kan godt lægge et ståltag ovenpå et tag med eternit som indeholder asbest. Ståltage er moderne og holder længe og yderst velegnede til at lægge oven på et skiffertag, tagpap tag som sagt et eternit tag.

En af fordelene ved at lægge et ståltag ovenpå det gamle asbest tag er at det kan være en langt billigere løsning end at skulle fjerne det gamle, men mange vælger stadig at betale sig fra afskaffelsen af taget, da de ikke vil løbe en risiko på den lange bane.

En anden fordel ved at vælge et ståltag er at der kommer i mange forskellige farver og prisniveauer, du har dermed mulighed for at vælge en løsning som passer perfekt til dit hjem.

Beskyttelse når der arbejdes med asbest?

Der skal alitd bæres personlige værnemidler såsom, støvafvisende arbejdstøj i form af heldragt der slutter tæt og en maske som minimum P2 certifikat.

De personlige værnemidler skal udskiftes ofte og der skal ligeledes være fokus på at holde pauser.

Alt tøj og værnemidler der bruges i arbejdesområdet må ikke forlade det afskærmede område. Det er ligeledes vigtigt at alt arbejdstøj og værnemidler vaskes og renses seperat fra alt andet tøjvask.

Når arbejdet er overstået er det vigtigt atalle værnemidler samles i støvtæt emballage og bortskaffes som andet asbestholdigt materiale. Det må altså ikke blot smides ud som almindeligt affald. Læs hele arbejdstilsynets guide til arbejde med asbest her.

Må man højtryksspule et asbestholdigt tag?

Der er et klar forbud mod at højtryksspule et tag med asbest, det gælder ligeledes våd sandblæsning. Det skyldes at asbesten derved kan vivle rundt i luften og være til fare for omgivelserne og folks helbred.

Er der svampe, mos eller alger på taget, anbefales det istedet at det fjernes med en blød børste og vand fra en almindelig haveslange i en blød stråle.

Hvor mange er døde af asbest?

Det anslås at der siden 1943 er mindst 4.000 døde danskere af lungehindekræft. Asbest er den eneste kendte årsag til lungehindekræft og der dør stadig over 300 danskere hvert år af asbest-relaterede kræftsygdomme – kilde.

Eksempelvis er der i 2019, 31 personer der er afgået ved døden i arbejdsulykker og 199 personer der mistede livet i trafikken. Med andre ord er der flere der dør hvert eneste år af at have været i kontakt med asbest, end der dør i arbejdsrelatederede ulykker og i trafikken i Danmark.

Hvilke tage indeholder asbest?

Er dit tag fra før 1984 og er det samtidig et eternittag, så har det asbest. I 1988 blev det ulovligt at bruge asbest, men nogle tage der er blevet lagt i perioden 1984-1988 kan dog indeholde asbest.

Er dit tag fra perioden 1984-1988 så anbefaler vi at du konsultere med en fagmand som kan give dig et konkret svar, samt guide dig til hvorvidt taget bør udskiftes helt eller om du eventuelt blot kan lægge et nyt ståltag ovenpå.


Få 3 tilbud på bortskaffelse af asbest

Ønsker du at modtage specifikke tilbud på bortskaffelsen af dit asbest tag, så klik dig videre og udfyld formularen. Du vil modtage 3 tilbud, det er gratis og uforpligtende.


Fagtilbud.dk