Hvis man bor i en bolig med en brændeovn, eller på en anden måde har at gøre med en brændeovn, er det ikke ualmindeligt at man før eller siden kan komme ud for at brændeovnen begynder at sode til. Dette vil man ofte kunne se på brændeovnens glaslåge som noget af det første, da denne hurtigt vil få en sort belægning af sod. 

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Uren forbrænding 

En af de ofte sete årsager til at en brændeovn begynder at sode til i en sådan grad at glasset får en sort belægning, skyldes tit og mange gange at man ikke har en ren forbrænding inde i brændeovnen. Hvis man således sørger for at holde en ren forbrændingen inde i brændeovnen, vil man ligeledes sørge for at holde risikoen nede for at brændeovnen soder til.  

Sådan skabes en ren forbrænding 

For at sikre sig at man får skabt en ren forbrænding i sin brændeovn, er der en række forskellige råd man med god grund bør følge. 

Inden optændingen

Inden du går i gang med selve optændingen af brændeovnen, er det vigtigt at sørge for at der er træk i selve skorstenen. Dette kan man sikre sig ved at åbne brændeovnens låge en smule inden man begynder selve optændingen. Det er samtidig vigtigt at der er rigeligt med luft inde i selve brændeovnen under selve optændingen, ved hjælp af enten ventiler eller spjældet.

Under selve optændingen

Under selve optændingen af brændeovnen, er det væsentligt at sørge for at ilden får hurtigt og godt fat. En måde hvorpå man kan hjælpe til med dette, er blandt andet ved at bruge tørrede kviste, optændingsblokke eller gamle aviser. Det er hertil vigtigt at sørge for, at man anvender forholdsvis lette træsorter til selve optændingen, som for eksempel gran eller fyr. Skal man holde huset varmt en hel dag, kan man med fordel efterfølgende anvende nogle af de lidt tungere træsorter, som blandt andet bøg og eg, da disse træsorter har en længere brændetid.  

Brug tørt brænde 

For at kunne skabe en ren forbrænding i sin brændeovn, er det naturligvis en forudsætning, at man har at gøre med noget tørt brænde. Helt præcist bør man sigte efter brænde der har en indeholdende fugtprocent på maksimalt 18. Hvis fugtprocenten er højere end 18%, vil det påvirke muligheden for at skabe en ren forbrænding. 

Passende størrelse brænde

Udover at det ønskede brænde skal være tørt, er det tilmed vigtigt at bruge den rigtige størrelse brænde. Det nytter således ikke noget at overproppe brændeovnens brændekammer med enten for store eller for små stykker af brænde, da dette i givet fald udelukkende vil medføre en iltmangel i selve forbrændingen. En gammel tommelfingerregel siger hertil at en passende længde på sit brænde ofte er omkring 25 til 35 centimeter, afhængig af brændkammerets faktiske størrelse. 

Undgå behandlet træ og lignede

For at skabe en ren forbrænding i sin brændeovn, er det endvidere vigtigt at man undgår at anvende brænde, der på den ene eller den anden måde er blevet behandlet. Det vil med andre ord sige, at såfremt ens brænde enten er trykimprægneret, malet, lakeret, limet eller noget helt femte, må man under ingen omstændigheder anvende det. Årsagen hertil er at en forbrænding af sådanne typer materialer medfører at giftstoffet ”dioxin” bliver udledt. På mere eller mindre samme måde dannes der giftige gasser, hvis man anvender farvede tryksager, plastisk eller lignede objekter. 

Rengør brændeovnen jævnligt

Det er endvidere nødvendigt at man fortager en grundig rengøring af brændeovnen jævnligt, for således at fjerne gamle rester af sod og lignede. Ved at vedligeholde en jævnlig rengøring af brændeovnen, gør man tilmed sit for at skabe de bedste vilkår for en så lang levetid som muligt for brændeovnen.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.