Hvis man bor i en bolig med en brændeovn, eller man på anden vis har at gøre med en brændeovn, kan man komme ud for at opleve at brændeovnen pludseligt begynder at hyle. Hvad dette helt præcist skyldes, kan være svært at sige på stående fod, uden at kende nærmere til den konkrete situation. Til trods herfor, er der dog nogle ofte sete og gennemgående mulige årsager til, hvorfor ens brændeovn pludseligt begynder at hyle. 

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

Almindelig støj fra brændeovnen 

Først og fremmest skal det understreges, at støj fra en brændeovn ikke nødvendigvis er et tegn på at der er noget galt med brændeovnen.

Hvis det er første gang man bor i en bolig med en brændeovn, eller på anden måde har sit første møde med en brændeovn, kan man ofte bliver overrasket over de små knitrende lyde, der sommetider opstår når brændeovnen først er blevet tændt.

Disse knitrende lyde er i mellemtiden dog helt almindelige, og opstår som følge af at svejsningerne bliver belastet på grund af at jernet og stålet udvider sig idét at brændeovnen bliver varmere og varmere. 

Kondens fra skorstenen

Hvis det derimod ikke kun er den almindelige knitrende lyd der kommer fra brændeovnen, men derimod en mere hylende lyd, er det formentlig tegn på at der er noget galt.

En mulig årsag kan i så fald være, at der er opstået kondens fra selve skorstenen af. I et sådant tilfælde vil det ofte være nødvendigt at få en lokal skorstensfejer eller lignede fagkyndig ud og se på problemet, for at finde den rette løsning hertil. 

Vådt træ kan give hylelyde

En anden mulig årsag til at der er begyndt at komme en hylende lyd fra ens brændeovn af, kan også skyldes at det brænde man har anvendt, ikke har været tilstrækkeligt tørt. Hvis man for eksempel tænder op med nogle brændestykker som der er lidt fugtige i det, vil det ikke kun blive svært at få ordentlig gang i brændeovnen, men samtidig vil der let kunne opstå en nærmest hylende lyd. 

En måde hvorpå det er muligt at undgå dette, er blandt andet ved at sørge for at ens brænde har en fugtprocent på maksimalt omkring de 18%. På denne måde, er man sikret at ens brænde er tilpas tørt til at kunne anvendes i en brændeovn, uden at komme med foruroligende hylelyde. 

Ikke nok luft 

En tredje mulig årsag til at ens brændeovn er begyndt at lave en hylende lyd, som vi her vil komme nærmere ind på, er at der ikke kommer tilstrækkeligt med luft ind i selve brændeovnen.

Dette kan for eksempel skyldes tilstoppede ventiler, eller at man helt simpelt har glemt at åbne ventilerne. Er dette årsagen til den hylende lyd, vil det oftest også være svært at holde gang i brændeovnen, som følge af at der ikke bliver tilført et tilstrækkeligt iltniveau til at ilden kan holde sig selv i gang.  

Øvrige muligheder

Som tidligere nævnt, kan der være mange forskellige årsager til at ens brændeovn er begyndt at komme med en hylende lyd. Udover de allerede gennemgåede mulige årsager, kan en sådan hylende lyd fra en brændeovn også skyldes at selve pakningen trænger til at blive skiftet.

Ligeledes kan det skyldes utætheder forskellige steder rundt omkring på brændeovnen, hvoraf selve glasset ofte er velkendt sted. 

Med andre ord, er det nødvendigt at kigge nærmere på den konkrete situation, for at finde frem til hvad den præcise årsag er. Hvis man ikke selv har den store forstand på brændeovne eller på hvad man bør kigge efter i en sådan situation, skal man ikke være bleg for at rådfører sig med en fagmand.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.