Kogeplader er en skøn opfindelse når det kommer til madlavning, men de eksisterer ikke altid uden problemer. Et af disse problemer der er ret så velkendte, er blandt andet at kogepladen kan gå ind og slå HFI eller HPFI-relæet fra. Hvis dette sker, er det vigtigt at undersøge hvad årsagen hertil er.

Årsagerne hertil kan naturligvis være mange og forskellige, men der er alligevel nogle ret så gentagende årsager, som vi vil forsøge at belyse lidt nærmere i det følgende. 

Fejl på tilslutningen eller elektriske dele

Som udgangspunkt kan det være et tegn på, at der er en fejl på enten selve tilslutningen af kogepladen eller i de mere elektriske dele af kogepladen, såfremt at kogepladen går ind og direkte slår et HFI eller HPFI-relæ fra.

Hvis man er ude for en sådan situation, er det således vigtigt at undersøge grundigt og kontroller, at kogepladerne er tilsluttet på den korrekte måde. 

Nulstil HFI eller HPFI-relæet

Hvis kogepladen er tilsluttet og indstillet på den rigtige måde, men stadig bliver ved med at slå HFI- eller HPFI-relæet fra, kan det af og til hjælpe at nulstille selve HFI eller HPFI-relæet.

Måden hvorpå dette gøres er ved at skubbe knappen hen til positionen ”on” (oversat til dansk betyder det: til). Forsøg derefter at tænde kogepladen igen. 

En defekt del

En anden mulig årsag til at kogepladen bliver ved med at slå HFI eller HPFI-relæet fra, kan tilmed skyldes en defekt del på selve kogepladen. Et eksempel herpå kunne for eksempel være et defekt varmelegeme.

I så fald, vil det ofte være det såkaldte ringvarmelegeme, som der viser sig at være defekt. Dette er hertil placeret bag ovnens bagvæg og rundt om selve varmluftsblæseren. 

Det kan dog også skyldes en defekt varmluftmotor, en defekt køleblæser, en defekt kogeplade, eller at der er kommet kondensvand ind i selve de elektriske komponenter. I så fald er der ikke så meget andet at gøre, end enten at udskifte de pågældende dele, eller hele kogepladen.

Man bør dog altid undersøge nøje hvordan dette gøres samt rådfører sig med en fagkyndig indenfor området, inden man kaster sig ud i at udskifte enten dele eller hele kogepladen. 

Udelukkelsesmetoden er vejen frem

Til at finde ud af hvad det præcis er for et problem man står med, og som der er årsag til at kogepladen slår HFI eller HPFI-relæet fra, vil ofte kunne findes frem til ved hjælp af udelukkelsesmetoden. Dette skyldes, at man som regel kun har en enkelt funktion i gang af gangen, hvortil det er letter at lokalisere problemet. 

Kontakt en fagkyndig

Hvis problemet stadig fortsætter med at kogepladen slår HFI eller HPFI-relæet fra, efter at have prøvet disse to ovenstående muligheder, er der ikke så meget mere man selv kan gøre.

Med dette menes der, at der formentlig vil være tale om en mere kompleks og omfangsrig årsag til at kogepladen bliver ved med at slå HFI eller HPFI-relæet fra.

I sådan et tilfælde vil det derfor altid være en god ide at kontakte en fagkyndig inden for området og rådfører sig med, som for eksempel en servicetekniker, inden man foretager sig yderligere. På denne måde sikre man sig også, at man ikke kommer til yde mere skade end gavn.