Fugtproblemer og skimmelsvamp kan være en stor udfordring for mange boligejere. Udover at påvirke indeklimaet i boligen kan det også medføre alvorlige sundhedsmæssige problemer.

Derfor er det vigtigt at tage problemet alvorligt og tage hånd om det hurtigt. I denne artikel finder du en omfattende guide til, hvordan du kan komme skimmelsvamp og fugt i ydermurene til livs. Du vil lære om årsagerne til problemet og få tips til, hvordan du kan forebygge det samt, hvordan du selv kan tjekke boligens facade og ydervægge for utætheder.


100% Gratis & uforpligtende.


Hvordan kommer jeg fugten og skimmelsvampene i ydermurene til livs?

Når det kommer til fugt og skimmelsvamp på en boligs ydervægge, er der mange der stille sig selv spørgsmålet omkring hvorfor disse problemer opstår, samt hvordan man behandler og kommer disse problemer til livs.

I forbindelse hermed er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at både boligens fundament samt ydervægge generelt er særligt udsatte for problemer med fugt, mug og skimmelsvamp, såfremt at blandt andet regnvand og lignede ikke har tilstrækkeligt med mulighed for at løbe væk fra huset af igen.

Det vil med andre ord sige, at en ellers helt uskyldig flisegang med et ujævnt og forkert fald, at en tilstoppet tagbrønd, et ødelagt dræn mm., alt sammen kan være medvirkende til at der skabes store fugtskader. 

Den aller bedste måde, hvorpå man kan tjekke boligens facade samt ydervægge for eventuelle angreb af fugt, utætheder og skimmelsvamp, er ved at tjekke boligens ydervægge grundigt igennem af to omgange.

Første omgang bør foretages på en ikke regnvejrsdag, da man i et sådant vejr bedst muligt vil kunne spotte mulige fugt og skimmelsvampsudbrud.

Den anden omgang bør derimod foregå i regnvejr, da man i et sådant vejr har de bedste mulige forudsætninger, for at opdage eventuelle utætheder. 

I forbindelse med at man gennem tjekker selve facaden og ydervæggene for utætheder, fugt, mug og skimmelsvamp, kan det altid anbefales også at tjekke selve ventilationen af den tilhørende kælder, hvis sådan en forefindes.

Her bør man særligt være opmærksom på, at eventuelle riste ikke er tilstoppede, tildækkede eller lukkede, men derimod har frit afløb.

Endvidere er det vigtigt at være særlig opmærksom på, at eventuelle revner og sprækker i selve murværket skal repareres så hurtigt som muligt. Det vil naturligvis ikke skade, at jævnligt tjekke boligens tilhørende afløb, brønde samt sørge for at eventuelle dræn fungere og virker optimalt.

Hvis man dog ikke umiddelbart kan finde frem til selve årsagen til selve problemerne med fugt, mug og skimmelsvamp, kan det være tegn på at der er tale om et mindre overfladisk problem.

I sådanne tilfælde vil det altid være en god ide at rådføre sig med en relevant fagmand indenfor området, da man let kan komme til at gøre mere skade end gavn.

Hvorfor opstår der alger og fugt på facader og ydervægge?

Udover de i forvejen nævnte årsager til at der kan opstå problemer med fugt, alger, mug og skimmelsvamp på boligens facade og ydervægge, findes der er en lang række andre forhold, der kan forårsage og medvirke til at skabe disse problematikker.

Man kan som tommelfingerregel umiddelbart gå ud fra, at ældre huse, herunder særligt huse der er opført med udvendige træbeklædninger, ofte er mere udsatte for samt har en større tilbøjelighed for, at der med tiden udvikler sig og opstår problemer med enten fugt, mug, alger eller skimmelsvamp.

Dette skyldes ikke mindst den generelle ringere isolering, som der er at finde i ældre billigere, i forhold til nyere opførte boliger. 

Med dette sagt, skal det dog ikke forstås som om at nyere opførte huse ikke også kan udvikle problemer med fugt, mug, alger eller skimmelsvamp på facaden eller ydervæggene, da dette også tit opleves.

Uanset om man har at gøre med en ældre opført bolig eller en nyere konstrueret bolig, er det vigtigt at vedligeholde boligens facader. Dette gøres blandt andet ved at sørge for, at der ikke opstår revner, sprækker eller lignede på selve facadens overflade, samt at der ikke sidder løstsiddende puds og andre materialer på boligens facade eller ydervægge.

Såfremt man støder på nogle af disse problematikker, er det yderst vigtigt, at der gøres noget ved dem med det samme, således at der ikke er mulighed for at fugt, mug, alger eller skimmelsvamp kan sætter sig, udvikle sig og begynde at gro for alvor.

I forbindelse hermed, vil det derfor også altid være en god ide, at have nogle rutinemæssige tjek af selve boligen, herunder både udvendigt og indvendigt da fugt, mug, alger og skimmelsvamp kan opstå begge steder. 

Hvordan sikrer jeg ydermurene bedst på mit hus?

Når det kommer til, hvad man kan gøre for at sikre sine ydermure på sin bolig, og dermed forebygge mod eventuelle mulige nye angreb af fugt, alger, mug eller skimmelsvamp, er der en lang række muligheder at kunne kaste sig over.

Det vil næsten altid være en yderst god ide, at rådfører sig med en fagmand indenfor området, så der er mulighed for, at lige netop dit konkrete tilfælde kan blive vurderet og behandlet korrekt.

Det er dog ofte en dyrere affære at rådføre sig med en fagmand, fremfor selv at gribe sig i kast med det, og det er da heller ikke helt umuligt, at forebygge mulige nye angreb af fugt, alger, mug og skimmelsvamp selv, så længe man blot har hænderne skruet ordentlig på, som et gammelt ordsprog lyder.

Kan kolde og fugtige ydervægge give et dårligt indeklima?

Et ofte velkendt og forundrende spørgsmål, som der særligt florer rundt blandt husejer, der tidligere har oplevet problemer med fugt og skimmelsvamp, handler om hvorvidt eventuelle kolde og fugtige ydervægge, kan medvirke til at give et direkte dårligt indeklima i boligen.

Hertil er det vigtigt at huske på, at lige så vel som et tilstrækkeligt dårligt indeklima, med tiden kan påvirke boligens ydervægge i forhold til problemer med fugt, mug og skimmelsvamp, gælder dette også den modsatte vej rundt.

Det vil med andre ord således sige, at såfremt ens bolig er plaget af problemer med fugt, mug og/eller skimmelsvamp på ydre væggene, som der ofte viser sig i form af blandt andet kolde og fugtige ydervægge, vil denne form for fugt med tiden trænge ind i selve boligen, hvortil der højest sandsynligt blandt andet vil opstå et ringere og forværret indeklima. 

Dette er blandt andet også en af de mange grunde til at man straks bør behandle eventuelle problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp på sin boligs ydervægge, for således at forsøge at mindske at problemet spreder sig til et større område.

Hvis problemet med fugt, mug eller skimmelsvamp først har spredt sig til et større område, vil det ofte blive en dyrere affære at komme problemet til bunds igen. Dette er i mellem tiden ingen undskyldning for ikke at gøre noget ved problemet.

Tilmed må det ej glemmes, de rent fysiske og helbredsmæssige forværringer der ligeledes kan medføres og forårsages af fugt, mug og skimmelsvamp, herunder blandt andet udvikling af allergi, hovedpine, migræne mm. Man bør derfor ikke vente med at gøre noget ved og udbedre eventuelle problemer med fugt, mug eller skimmelsvamp på boligens ydervægge.


100% Gratis & uforpligtende.