Fugt og skimmelsvamp i Sokkel – Sådan standser du fugten

Det er desværre ret almindeligt at se fugtskader og skimmelsvamp i sokler på de danske boliger, det hårde og til tider brutale danske vejr har selvfølgelig en del af skylden. Men hvad kan du gøre for at stoppe fugten og sørge for den ikke breder sig yderligere i huset?

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

OBS: * Vi råder dig til at indhente flere tilbud hos lokale fagfolk, for at få den bedste pris i markedet. Indhendt gratis tilbud her.


Hvordan stopper jeg fugtproblemerne i min sokkel?

Hvis du først har opdaget fugtproblemer på soklen af dit hus, bør du bestemt ikke holde tilbage med at reagere på problemet. Dette skyldes, at skimmelsvamp og fugt hurtigt kan sprede sig til et endnu større område, hvilket blot vil medføre større skade, samt en højere udgift til at få styr på problemet.

Det er derfor også en god ide, jævnligt at tjekke sin facade grundigt, herunder også selve soklen på huset. Nogle af måderne, hvorpå man kan få øje på og opdage skimmelsvamp og fugtproblemer, er blandt andet ved at kigge nærmere på selve pudset og malingen.

Hvis disse begynder at skalle af, eller hvis malingen begynder at boble ud fra selve væggen, vil det typisk være et tegn på fugtproblemer. Herudover bør man holde godt øje med eventuelle mørke plamager samt decideret algeudbrud. 

Hvis man igennem denne gennemgang af soklen, opdager tegn på skimmelsvamp eller fugtproblemer, bør man som førnævnt, straks begynde at afhjælpe problemet.

Hvis der er tale om et mindre angrebet område, der er forholdsvist overfladisk angrebet, kan man starte med at forsøge selv, at gøre noget ved problemet.

Hertil skal man i gang med en yderst grundig rengøring af facaden, da selve skimmelsvampsvæksten skal vaskes helt ned. Til denne rengøring, skal man anvende et rengøringsmiddel til bekæmpelse af skimmelsvamp. Her kan rengøringsmidlet: ”Rodalon” varmt anbefales. Når det rette rengøringsmiddel er købt, er det tid til at blande det op efter de angivne opblandingsforhold, som typisk er at finde på bagsiden af rengøringsmidlet.

Dernæst bør man anvende et sæt rengøringshandsker under selve rengøringen, for at beskytte huden på sine hænder bedst muligt. Under selve rengøringen af det angrebet område, bør du anvende en stivkost eller skuesvamp, for at komme ordentlig i dybden af væksten.

Når rengøringsmidlet er blevet skrubbet grundigt ind på det angrebne område, vil man ofte skulle lade det sidde i en vis rum tid, for at få det bedste mulige resultat.

Hvor lang tid der præcis er tale om, er ligeledes til at finde på selve rengøringsmidlets etikette. Når virketiden er overstået, er det tid til at skylle området grundigt med rent vand, indtil alle resterne af rengøringsmidlet kommer af. Hertil man kan ligeledes med fordel anvende en stivkost eller lignede. 

Hvis der stadig er tegn på fugt eller skimmelsvamp efter denne rengøring, kan man forsøge at gentage proceduren.

Hvis dette ikke fjerner det hele, vil der ofte være tale om et mere dybdegående problem. I såfald bør man kontakte en fagperson med speciale indenfor området, for at kunne håndtere det på den bedste mulige måde.

Nogle gange kan man nøjes med et par gode råd med på vejen, imens at det andre gange kan være en mere omkostningsfuld affære at foretage. Dog ikke mere omkostningsfuldt end det ville være, hvis man ikke gjorde noget ved problemet, men derimod bare lod det stå til.

Kan fugt i en sokkel stige op gennem huset?

Hvis man opdager at soklen er fugtig, er det som nævnt, vigtigt at gøre noget ved problemet med det samme. En af årsagerne hertil er blandt andet, at eventuelt fugt i enten fundamentet eller soklen, kan give uoverskuelige mange konsekvenser, der kan sprede sig til resten af huset.

Dette forårsages af, at selve fugten eller skimmelsvampsvæksten har yderst let ved at sprede sig, fra husets fundament til huset øvrige konstruktioner.

Selve fugten vil ofte ikke komme alene, men vil derimod typisk udvikle sig til f.eks. mug, skimmelsvamp og råd. Måden hvorpå at fugten kan sprede sig fra fundamentet og op igennem resten af huset, er på grund af fugtens gunstige levevilkår på organiske materialer, hvortil der er ikke er grænser for, hvad fugten ikke kan sætte sig og gro på. 

Hvorfor er der skimmelsvamp på soklen af mit hus?

Hvis man døjer med problemer med skimmelsvamp på selve soklen af sin bolig, vil man formentlig undre sig over, hvordan og hvorfor skimmelsvampen fremkommer.

Først og fremmest er det væsentligt at slå fast, at skimmelsvamp på boligens sokkel, med andre ord, er forårsaget af fugt i soklen. Sådan en form for fugt i soklen, opstår blandt andet som følge af et defekt omfangsdrænet, utætte tagrender, samt øvrige problemer med henholdsvis vand- og kloaksystemet.

Endvidere kan fugtskader i soklen være forårsaget af flere forskellige former og typer af skader på selve soklen.

Der er således mange ting, som man skal være nøje opmærksomme på, når man foretager sit rutinemæssige tjek af soklen for fugt, mug og skimmelsvamp. 

Sprækker og revner

Først og fremmest, er det yderst vigtigt at være opmærksom på eventuelle sprækker og revner i boligens sokkel, herunder både selve overfladepudsen, samt det tilhørende underliggende fundament.

Årsagen hertil er at der tit og mange gange vil opstå sprækker og revner, såfremt man har at gøre med en tilbygning til hovedboligen, eller såfremt at en trappe ikke er opført, som en integreret del af selve fundamentet.

Som enhver anden type eller form for sprække i boligens sokkel, bør en sådan type af sprækker og revner hurtigst muligt blive udbedret, for at undgå at der opstår problemer med fugt, mug, alger og skimmelsvamp mm.  

Løstsiddende puds og skjolder

En anden hyppig set årsag til at der opstår fugt og skimmelsvamp på boligens sokkel, kan også skyldes løstsiddende puds samt skjolder.

Hvis selve pudsen har givet sig og dermed sluppet selve soklen, er der stor risiko for at regnvand og lignede finder vej herind under, hvor det efter noget tid vil udvikle sig til fugt- og skimmelsvampsproblemer på soklen.

Det er derfor yderst vigtigt at man regelmæssigt tjekker sin sokkel igennem for både revner, sprækker, løstsiddende puds og øvrige skræmmer og skader, for at forebygge eventuelle problemer med fugt og skimmelsvamp.

Under sådan en grundig gennemgang, er det blandt andet vigtigt at holde øje med mulige mørke aftegninger og skjolder på selve soklen, da disse ofte er en klar indikator på problemer med fugt eller skimmelsvamp.

Ligeledes er det yderst vigtigt at tjekke boligens inderside grundigt igennem, for at sikre sig, at der ikke er eventuelle revner eller sprækker fra soklen, som der går hele vejen igennem fundamentet.

Såfremt en af følgende skader opdages, vil det altid anbefales at tage kontakt til og rådfører sig med en fagmand indenfor området, da man let kan komme til at gøre mere skade end gavn, såfremt man prøver sig af på egen hånd med at referater det. 

Sætningsskader på boligens sokkel

En anden årsag til at der kan opstå fugt, mug, alger og skimmelsvamp på boligens sokkel, skyldes sætningsskader i boligens sokkel. Med en sådan sætningsskade, er der med andre ord tale om en lidt mere alvorlig form for revne i selve boligens fundament, der således medbringer en stor risiko for at boligens sokkel bliver udsat for fugt, mug, alger eller skimmelsvampeangreb.

En sådan type af sætningsskade, opstår primært på baggrund af at selve jorden under boligen skrider, eller at selve terrænet under bolig direkte falder sammen, hvilket vil medføre at selve boligens fundament tilmed rykker sig.

Såfremt dette sker, vil der blive skabt visse niveauforskelle, som vil påvirke at selve soklen letter vil revne, som følge heraf. Det er dog relativt let at få øje på sådanne typer af skader på soklen og fundamentet, hvilket gør det let at gøre noget ved skaderne hurtigst muligt og således være med til at forebygge, at der opstår problemer med fugt, mug, alger eller skimmelsvamp. 

Kan fugt i soklen give et dårligt indeklima?

Ligeså vel som et dårligt indeklima og problemer med fugt indvendigt i boligen, kan sprede sig og give fugt i soklen, kan fugt i soklen omvendt også sprede sig til boligens øvrige dele, samt være medvirkende til at skabe et dårligt indeklima.

Såfremt man opdager skader eller fugtproblemer på boligens sokkel, bør man derfor altid udbedre problemet med det samme, for at undgå at skaden spreder sig.

Gør man ikke noget ved problemet, men derimod blot lader det stå til, vil fugtproblemerne udvikle sig til skimmelsvamp, som der vil sprede sig til resten af boligen, hvilket blandt andet vil medføre et forværret indeklima, samt i værste tilfælde kan medføre svækkelse på helbredet, i form af for eksempel allergi, hovedpine, mm. 

Hvordan fjernes skimmelsvamp i soklen?

Døjer man med problemer med fugt eller skimmelsvamp i soklen, vil man formentlig være på udkig efter lidt hjælp til, hvordan dette behandles og bekæmpes.

I forbindelse hermed, er det vigtigt at huske på, at boligens sokkel er yderst udsat, når det kommer til mulige fugtskader, hvilket skyldes de generelle fugtige omgivelser, som soklen befinder sig i.

En anden ting, der er yderst vigtig at påpege i forbindelse hermed, er at man ikke selv bør give sig i kast med at repetere eventuelle fugtproblemer på boligens sokkel. Den efterfølgende fremgangsmåde nedenfor, er således hvordan relevante fagfolk formentlig vil udbedre problemerne, og dermed IKKE en gør-det-selv guide. 

Undersøgelse og definition af selve fugtproblemer 

Som det allerførste, vil en relevant fagmand skabe sig et nøje overblik, over hvorhenne på soklen at selve fugtproblemet sidder, samt hvor omfangsrigt det er. Det vil med andre ord sige, at fagmanden både kigger efter mørke aftegninger og skjolder, løstsiddende puds, revner og sprækker, og hvad der ikke ellers findes af tegn på mulige fugt- eller skimmelsvampsproblemer.

Til at udfører dette anvender fagmanden ikke kun sit blotte øje, men derimod forskellige måleudstyr, for at få et nøjagtigt svar på problemet, samtidig med at der således kan udføres en decideret fugtmåling. 

Valg af løsning samt gennemgang af pris

Når selve årsagen til fugtproblemer er fundet, vil fagmanden formentlig komme med forskellige løsningsforslag på problemet, i tilhørende forskellige prisklasser.

I forbindelse hermed, vil man som regel også blive informeret om henholdsvis forventet tidshorisont, fordele og ulemper ved de forskellige løsninger, årsagerne til de forskellige priser, samt arbejdsbyrden. Hvilken løsning, der er lige netop den rette for dig, afhænger først og fremmest af selve problemet og dets omfang. 

Udførelse af selve reparationen

Når man er blevet præsenteret for de forskellige løsningsmuligheder samt deres tilhørende priser, er det naturligvis tid til at vælge, hvilken en af mulighederne, som man ønsker at benytte sig af.

Når dette er valgt, er det næste trin efterfølgende at aftale en tid med fagmanden, så behandlingen kan påbegyndes hurtigst muligt. Man bør hertil være forberedt på, at fugtproblemer i soklen kan medføre, at det vil være nødvendigt at foretage en mindre reparation på selve boligens sokkel, hvilket må påberegnes at tage noget tid.

Når først selve skaderne fra fugt- og skimmelsvampsproblemer er blevet udbedret, er det naturligvis tid til at selve fugtproblemerne ligeledes behandles. Måden hvorpå at selve fugtproblemerne vil blive behandlet på, er som regel ved hjælp af en af de fem klassiske metoder.

Den første metode, indebærer brug af omfangsdrænet og pumpebrønd. Den anden metode, råder derimod over brug med fysisk fugtspærre, hvortil at den tredje metode, indebære brug af kemisk fugtspærre. Den fjerde metode, kaldes også for elektrodemetoden, da denne metode indebærer brug af elektroder. Den femte og sidste metode, går også under betegnelsen langbølgemetoden. 

Hvordan undgår jeg fugt og skimmelsvamp i soklen i fremtiden?

Der er således ingen tvivl om vigtigheden i at behandle problemer med fugt og skimmelsvamp hurtigst muligt, samt vigtigheden ved at finde frem til selve årsagen på fugten.

Såfremt man ikke gør dette, men derimod blot nøjes med at plet-reparere for fugten og skimmelsvampen, kan man næsten være helt sikker på, at problemerne med fugt og skimmelsvamp vil vende tilbage med tiden.

Ligeledes er det yderst vigtigt, at der vælges den rette metode ud af de før omtalte fem forskellige metoder. Hertil kommer det meget an på selve problemet, i forhold til hvilken metode der er den rette og mest oplagte at benytte sig af.

Det skal dog siges, at uanset hvilket type problem man står med, er der naturligvis altid stor forskel på, hvor effektiv de fem forskellige metoder hver især er.

Det er derfor også vigtigt at man sikre sig, nøje at overveje forinden, hvad der rent praktisk, helbredsmæssigt, men samtidig også rent økonomisk kan svare sig.

Når der nævnes, hvad der rent helbredsmæssigt kan svare sig, nævnes dette med omtanke på, at mennesker reagerer forskelligt, og dermed også reagerer forskelligt på at befærde sig og opholde sig i rum med angreb af fugt og skimmelsvamp. Uanset hvad, er det vigtigt at huske på, at det aldrig er sundt at opholde sig i rum med fugt- og skimmelsvampsproblemer.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.

OBS: * Vi råder dig til at indhente flere tilbud hos lokale fagfolk, for at få den bedste pris i markedet. Indhendt gratis tilbud her.

Fagtilbud.dk