Det ses desværre ofte at der er fugt og skimmelsvamp i mange danske hjem. Men hvad kan man præcist gøre for at komme det til livs og få sat en stopper for fugtproblemerne og skimmelvæksten. I denne artikel kigger vi nærmere på de store problemer med fugt i kælderen og giver dig en gennemgang af hvordan du kan sætte en stopper for fugten.

HURTIG OPSUMMERING

  • Det anslås at mellem 10-50% af alle boliger på verdensplan har problemer med fugt og indeklima.
  • Hvert år bliver over 70.000 danske boliger ramt af vandskader, som oftest skyldes det lækager på skjulte rør.
  • Det anbefales at der bruges kalkmaling på kældervægge, da maling er diffusionsåben og kan aflede fugt.

100% Gratis & uforpligtende.


SÅDAN UNDGÅR DU FUGT I KÆLDEREN

1. Ryd ud i kælderen

Det første du bør gøre, når du har konstateret problemer med fugt i kælderen er at få ryddet op i kælderen, så du har et bedre overblik over hvor problemet opstår.

Alle dine gamle ting og sager bør du pakke ned i plastikbokse og opbevare dem tørt og sikkert. Er tingene allerede våde og fugtige, så skal alt vaskes ned og tørres af, inden det pakkes væk. Vi anbefaler at tekstiler opbevares i lufttæt opbevaring.

2. Indsæt en affugter

Jo hurtigere, du kan komme i gang med at få fugten ud, det bedre. Derfor bør du anskaffe dig en god affugter og få stillet den op så hurtigt som muligt.

Der er mange der bare opsætter en affugter og så tror at problemet løser sig selv, det gør det ikke. Du bør uanset hvad finde frem til hvorfor fugten opstår og løse problemet ved roden. Læs vores guide til at slippe af med skimmelsvamp på badeværelset, her.

3. Find årsagen til fugtproblemet

Når du har fået ryttet op i dine ting i kælderen og fået indsat en affugter som kan hjælpe med at sikre et bedre indeklima, så skal du have fundet frem til hvorfor problemet med fugt opstår.

Er du i tvivl om hvorfor fugten opstår, så kan du tage en byggesagkyndig med på råd. Du kan enten gøre det via dit forsikringsselskab, eller ved at kontakte et firma selv. Den byggesagkyndige kan hurtigt kortlægge problemet og hjælpe med at ligge en plan for at komme fugten til livs.

4. Tjek husets ydrevægge

En af de typiske årsager til fugt i kælderen, sker ved at vandet trænger ind fra husets ydrevægge. Tjek om der ligger vandpytter op af muren, for gør der det, så bør du få lavet et fald væk fra huset.

Den mere omkostelige og omstændige tilgang er at få lagt et omfangsdræn og tætnet ydrevæggen. Du skal ikke regne med at dette bliver en billig omgang, men det kan måske være eneste løsning, da hele kælderen graves fri, så regnvand og fugt kan ledes væk fra huset. Du kan hurtigt forvente at prisen for at lægge et omfangsdræn koster mellem 5.000 kr. 12.000 kr. pr. meter. Alt afhænger dog af jordforhold og den dybde der skal graves i.

5. Tjek kældervæggene

Du bør tjekke dine kældrevægge om de er fugtige og om de er ramt af skimmelvækst, er de det, så kan det skyldes brud på ydrevæggene. Fugt i kældrevæggene kan gøre en kælder ubrugelig, så det er noget du bør sætte et professionelt firma til at kigge på hurtigst muligt.

Som oftest er løsningen at der skal anlægges et omfangsdræn rundt om huset for at sikre mod at vandet ikke beskadiger fundamentet yderligere.

Du bør ligeledes få en byggesagkyndig ud og vurdere om din kælder er forsvarlig at opholde sig i til beboelse i længere tid. Læs vores generelle guide til at slippe af med skimmelsvamp, her.

6. Tjek kældergulvet

Har du beklædt dine kældergulve, så tænker man måske ikke over at fugtproblemerne kommer fra gulvet, da skaderne er skjulte under tæpper eller gulvbelægningen. Du kan derfor løfte lidt op i tæpperne eller beklædningen for at se om de er fugtige eller har skimmelsvamp på undersiden, har de det, så kan du have fundet årsagen.

Er dine kældergulve konstant fugtige, så kan det være svært at gøre meget ved, den bedste og mest langtidssikrede løsning er at få lagt en fugtspærre ud. Som ofte skal hele gulvet brydes op og så skal det altså isoleres ordenligt.

Det er et stort og dyrt stykke arbejde, men det er nødvendigt hvis du vil lave beboelse i kælderen og have et godt indeklima.

Fugtproblemerne i kælderen kan også ofte skyldes at der er blevet brugt en ikke diffusionsåben maling til kældergulvene, derved kan fugten ikke trænge igennem og så begynder problemerne.

Så hvis dit kældergulv er malet og du samtidig oplever at malingen bobler op og skaller af, så er det højst sandsynligt fordi der er brugt en ikke diffusionsåben maling.

7. Tjek om dræn, brønde og afløb virker

Rigtig mange fugtskader i kældre opstår fordi der er skader og lækager på dræn og afløb. Du bør få tjekket alle dine rør og kloakker så du er sikker på at de fungere som de skal.

Det er en god ide at få en kloakmester til at lave en inspiktion på alle dine rør og brønde, da de kan være fyldte, fordi de ikke er blevet renset og dermed kan de ikke lede vandet væk.

Du kan tage fat på din forsikring og tjekke om din husforsikring dækker for skader på rør. Vi har tidligere skrevet om hvordan du undgår fugt i soklen.

8. Sørg for at lufte ud og god ventilation

Du bør altid sørge for at lufte grundigt ud og sørge for god ventilation i din kælder. Når du udskifter luften i kælderen så falder fugt- og radonniveauet og dermed undgår du mug og skimmel i fremtiden.

En god løsning til at komme af med fugten i kælderen er ved at få indsat en udluftningsventilator, det er en én vejs ventilator der kan suge luft og og fugt ud af rummet.

En af de bedste tips til at undgå fugtproblemer er du holder en stabil temperatur i hele boligen på 20-22 grader. Det anbefales ikke at der er mere end 5 graders forskel i de enkelte rum.

Det anbefales ligeledes at du i en kælder kun lufter ud om vinteren, da du om sommeren kan lade varm og fugtig luft ind. Det anbefales at du om sommeren i stedet bruger en affugter, mens du om vinteren åbner vinduerne 5 minutter om morgenen og 5 minutter om aftenen inden du går i seng.

9. Stil ikke dine ting for tæt op af kældervæggen

Det anbefales ikke at du stiller dine ting og sager direkte på hverken gulvet eller helt op af kældrevæggene da det kan skabe kondens. Der bør være mindst 5 cm luft ud til væggene så der kan danes ventialtion rundt om genstandene.

Den bedste løsning er ofte at opbevare dine genstande på reoler, gerne nogle af stål, som altså er løftet over gulvene samt har afstand til væggene.

Hvis du ønsker at opbevare tøj og tekstiler i kælderen, så anbefaler vi at du pakker det ned i tørt og lufttæt. Inden du pakker tingene ned er det vigtigt at du vasker dem og lader dem tørre ekstra godt.

10. Vælg den rigtige maling til kælderen

Mange gør desværre den fejl at de bruger en almindelig maling til kælderen og så kan fugten ikke trænge gennem overfladen. Derfor bør du altid anvende en diffusionsåben maling, såsom kalkmaling. Vi har tidligere beskrevet fordele ved kalkmaling.

Har du kældervægge hvor malingen bobler op eller revner, så kan det altså skyldes at der er blevet brugt en forkert type maling.

I tilfælde at du har brugt forkert maling til din kælder, så bør den fjernes, det kan gøres ved at slibe eller skrabe væggene. Er væggene meget fugtige kan denne proces godt ædelægge pudsen, derfor skal du muligvis pudse dine kældervægge igen.

11. Sikre dig selv mod vandskade

Mange vandskader i kælderen opstår fordi kloaken er overfyldt og ikke vedligeholdt, mens det også kan skyldes revner og huller i fundamentet, samt forkert fald på terrænet omkring boligen.

Hvert år bliver mere end 70.000 danske hjem ramt af vandskader, det er som oftest skader på skjulte rør. Det er noget som de senete tre år, har kostet forsikringsselskaberne mere end 1.5 millarder kroner.

For at forebygge mod vandskader bør du:

Tjek ventiler og rør for utætheder. Isoler kolde rør, så de ikke springer. Tømme dine tagrender jævnligt. Rense og vedligeholde afløb og brønde, så de kan lede vandet væk. Sørg for korrekt fald på terrænet omkring boligen.

12. Undgå vasketøj i kælderen

Vasketøj kan afgive rigtig meget fugt og være med til at et rum bliver fugtigt og klamt at være i. Så har du problemer med fugt i kælderen, så bør du kun have vasketøj der hvis du har god ventilation.

Den gode ventilation kan ske ved at du enten har et vindue åbent, eller ved at du har et ventilationssystem som kan trække fugt og luft ud af rummet.

13. Sæt varme på kælderen

En af de bedste råd til at undgå fugt i boligen er at temperaturen ikke kommer under 18 grader, samt at der ikke er for stor forskel på vamren i de enkelte rum.

Mange slukker for deres varme i kælderen om sommeren, men det er altså bedst for indeklimaet at kælderen holdes opvarmet og temperaturen ikke falder for meget, da det vil skabe problemer med fugt. Læs denne guide til korrekt indstilling af radiator.

VIDSTE DU AT:
WHO anslår at mellem 10-50% af alle bebygelser har problemer med fugt og indeklima. Kilde.


Få 3 tilbud på fugtbekæmpelse

Skal du bruge en fagmand, så kan du her indhente tilbud og sammenlige priser, helt gratis.


SPØRGSMÅL & SVAR

Hvad er typiske tegn på skimmelsvamp i en kælder?

Har du mistanke om skimmelsvamp i kælderen, eller ønsker du blot at undersøge kælderen nærmere for dette for en sikkerhedsskyld, er der en række typiske tegn på skimmelsvamp, som du bør være særlig opmærksom på. 

  • Lugtgener – Det første tegn, som du bør være opmærksom på, er om der en jordagtig-lugt i kælderen. Hvis lugten er der, vil den være der hele året rundt, men særlig være slem i månederne fra juli til og med oktober. 
  • Synlige spor af skimmelvækst – Et andet tegn, som du bør være mindst lige så opmærksom på, er om der er direkte skjolder eller spor af skimmelsvampsudbrud på væggene, loftet og/eller gulvet. Hvis ens kælder er udstyret med begrænset lys, kan man med fordel tage en kraftig lommelygte med sig i hånden, under sin gennemgang af kælderen. Hvis væggene er malet i kælderen, vil man også kunne opleve, at malingen buler ud eller er blevet direkte misfarvet. Ligeledes vil man også kunne opleve saltudtræk ved malede overflader, der er ramt af fugt og skimmelsvamp. 
  • Skader på opbevarede sager – Hvis man opbevarer forskellige ting og sager i sin kælder, som f.eks. forskellige møbler eller tøj, vil man ligeledes kunne opleve skader herpå, såfremt kælderen lider under et skimmelsvampsangreb. Man vil ofte kunne lugte en jordslået-agtig lugt, samtidig med at tingene ofte vil være plaget af grålige skjolder og pletter. Afhængigt af hvor slemt skaderne er, vil man af og til have mulighed for at vaske skimmelsvampsvæksten af møblerne og tøjet igen. 
  • Fysiske gener – Udover kælderens rent fysiske skader og tegn på skimmelsvamp og/eller fugt, bør man også være særlig opmærksom på sit eget og den øvrige husstands helbred. Typiske tegn på at man bor et sted med skimmelsvamp og/eller fugt, er blandt andet at man ofte oplever en tilbagevendende hovedpine, der er med fulgt af træthed og koncentrationsbesvær. Ligeledes har børn risiko for at udvikle direkte astma eller kronisk bronkitis, som følge af fugt og skimmelsvamp. 

Hvordan fjerner jeg skimmelsvamp i kældergulve?

Har du konstateret fugt og/eller skimmelsvamp i selve kældergulvet, skal dette naturligvis udbedres hurtigst muligt. Såfremt at skimmelsvampsudbruddet ikke er dybdegående, men derimod kun ligger på overfladen af gulvet, vil det ofte være muligt at afvaske det angrebene område, med forskellige former for bekæmpelsesmidler imod skimmelsvamp.

Du kan blandt andet anvende ”Rodalon”, til denne ned-vaskning af dine kældergulve. Hvis problemet derimod er mere dybdegående og trækker længere ned i den underliggende konstruktion, vil det altid være en god ide, at rådfører sig med en fagmand, forinden man begynder at bekæmpe skimmelsvampsudbruddet.

Dette skyldes, at det ofte kan være et noget større og mere omfattende projekt, at udbedre et dybdegående skimmelsvampsangreb. 

Kan en affugter hjælpe mod kolde og våde kældervægge?

Står man i den situation, at man har konstateret kolde, fugtige og/eller våde kældervægge, skal dette naturligvis også udbedres. På samme måde som med kældergulvene, kan man anvende forskellige bekæmpelsesmidler mod skimmelsvamp, som for eksempel ”Rodalon”, såfremt at angrebet er henholdsvis mest overfladisk og ikke noget videre dybdegående.

Derudover er det yderst vigtigt med en god udluftning, hvortil man bør fjerne samtlige tætte belægninger og beklædninger, der er at finde på henholdsvis kælderydervægge samt gulve. Dette medvirker til at konstruktioner langt bedre kan få luft og få lov til at ånde.

Ligeledes forebygger man også at lukke fugten inde. Man kan med fordel også etablere ventilationsriste i kælderydervæggen, for at opnå en god og naturlig udluftning. Når man påbegynder sin udluftningsproces, der har til formål at få eventuelt ophobet fugt væk hurtigst muligt, kan det ligeledes være en god ide at supplere med en elektrisk affugter eller en fugtstyret ventilator.

Dette er dog en dyre form for udtørring på længere sigt, men er skaden slem, kan det være nødvendigt. Ligeledes bør man altid rådfører sig med fagmand, såfremt man ønsker at anvende affugtning, for at sikre at fugtproblemet ikke er for stort, og at der således måske vil være en anden og bedre løsning på problemet. 

Kan jeg bygge værelser i en kælder hvis den lugter af skimmelsvamp?

Hvis du overvejer at bygge din kælder om til beboelige værelser, men enten forinden eller undervejs i forberedelserne opdager en jordagtig, våd og/eller rådden lugt, er det værd at genoverveje, hvorvidt man ønsker at etablere de ønskede værelser.

Dette skyldes, at såfremt man støder på en sådan lugt, er der med andre ord tale om lugten af skimmelsvamp. En lugt af skimmelsvamp, er næsten med hundrede procent sandsynlighed, et tegn på skimmelsvamp et sted i kælderen.

Som bekendt, er skimmelsvamp farligt at befærde sig i, hvortil man kan blive alvorlig syg. Man bør derfor altid finde ud af hvor lugten stammer fra, samt naturligvis udbedre skimmelsvampen, inden man går i gang med at om-renovere kælderen til beboelige værelser, så man ikke efterfølgende ender med at blive syg af denne lugt og skimmelsvampsvæksten. 

Der har været vandskade i min kælder, hvordan undgår jeg skimmelsvamp?

Man kan af og til være uheldig at blive ramt af en vandskade i sin kælder. Disse vandskader kan have forskellige årsager bag sig, hvoraf en typisk set vandskade ofte er forårsaget af ødelagt vandrør eller lignede.

Når man har været udsat for en vandskade, er det naturligvis vigtigt med det samme at gå i gang med at forebygge eventuelle fugtskader og/eller skimmelsvamp. Måden hvorpå dette bedst muligt undgås, er naturligvis at starte med at konstatere hvordan vandskaden er opstået, således at man har mulighed for at udbedre denne, og dermed har mulighed for at undgå at denne er tilbagevendende.

Derudover skal man naturligvis altid fjerne eventuelt vand fra gulve og vægge, hvis dette forekommer. Når dette er på plads, er det tid til at foretage en grundig rengøring af det pågældende område, hvortil man med fordel kan anvende lidt bekæmpelsesmiddel mod skimmelsvamp, som for eksempel ”Rodalon”.

Når man har foretaget en grundig rengøring, er det ligeledes vigtigt at huske, at lufte grundigt ud. Dette gøres gerne over flere gange dagligt, i et godt stykke tid.

Du bør hertil holde godt øje med området over den næste rum tid, for at sikre at fugtskaden ikke har lagt sig mere dybdegående. Du kan over de næste par dage ligeledes med god samvittighed, sætte lidt varme på i kælderen, såfremt du ikke allerede har det.

Hertil er det naturligvis ikke nødvendigt at opvarme kælderen i en lige så høj temperatur, som den øvrige del af boligen. Dog bør man altid holde kælderen på omkring 15-18 grader, for generelt at undgå fugtskader og/eller skimmelsvampsudbrud. 

Vil isolering af kælderen sætte en stopper for skimmelvækst?

Døjer man med problemer med skimmelsvamp i kælderen, vil man måske stille sig selv spørgsmålet, om en eventuel isolering af kælderen, vil kunne være medvirkende til at sætte en stopper for skimmelvæksten.

Hertil er det desværre ikke nok kun at isolere kælderen, uden først at udbedre skimmelvæksten. Det vil med andre ord sige, at årsagen til skimmelvæksten allerførst skal findes frem til, forinden at selve problemet skal bekæmpes.

Når skimmelvæksten er bekæmpet, kan en efterisolering være medvirkende til at bekæmpe og sætte en stopper for eventuelt fremtidig skimmelvækst, hvortil det altid er en god ide at have en isolering af kælderen med i sine overvejelser, såfremt man ikke har denne isoleret i forvejen. 

Kan skimmelsvampe vokse på betongulv i kælderen?

Når det kommer til hvilke flader og materialer, som skimmelsvampen kan udvikle sig og vokse på, bør man altid huske på, at fugt og skimmelsvamp bedst trives på steder, hvor der er en blanding af varme og fugt.

Det vil med andre ord sige, at skimmelsvamp kan udvikle sig på alt lige fra maling, tapetklister og ubehandlede træ samt træbaserede materialer, til stof og læder, støv og snavs, samt organiske isoleringsmaterialer.

Herudover er det dog også muligt for skimmelsvampen at vokse på uorganiske materialer, som f.eks. glas eller betongulve, såfremt disse er meget fugtige eller beskadiget.

Det er ligeledes også vigtigt at huske på, at der findes mange forskellige former for skimmelsvamp, hvoraf nogle af typerne, kan tørre direkte ud i perioder, hvor der ikke er den tiltrækkelige fugt. Når den tilstrækkelige fugt atter vender tilbage, vil skimmelsvampen ligeledes atter begynde at titte frem.

Kan skimmelsvamp i kælderen vokse op igennem resten af huset?

Når det kommer til hvorvidt og hvor bredt skimmelsvampen kan sprede sig, er der snart ingen begrænsninger herfor.

Tager man udgangspunkt i, at skimmelsvamp kan trives i alle områder og steder, hvor der er tiltrækkeligt fugtigt, samtidig med at der forefindes organiske materialer, hvorpå skimmelsvampen har mulighed for at gro/leve, samtidig med at den tilpasse temperatur forefindes, er der ikke meget der står tilbage, for at forhindre skimmelsvampen i at udvikle sig og sprede sig til et større område.

Dette vil med andre ord også sige, at såfremt man konstatere skimmelsvamp i sin kælder, er der risiko for at denne udvikler sig, og spreder sig op igennem resten af huset, såfremt man ikke gør noget ved skaden, og såfremt at de førnævnte forudsætninger naturligvis finder sted.

Opdager man skimmelsvamp i kælderen, eller noget andet sted, bør man altid udbedre problemet hurtigst muligt, for at undgå at skaden spreder sig.


100% Gratis & uforpligtende.