Skimmelsvamp i skur – Hvorfor opstår skimmelvæksten i mit skur?

Skimmelsvamp i skur – Hvorfor opstår skimmelvæksten i mit skur?

Mange danskere oplever at der kommer fugt og skimmelsvamp i deres skur, det kan skyldes mange ting og i denne artikel vil vi guide dig til hvordan du kommer problemerne til livs.

Hvorfor er der skimmelsvampe i mit skur?

Er du ejer af et skur, har du med stor sandsynlighed spekuleret over, hvorfor der egentlig er risiko for at der kan opstå fugt, mug og skimmelsvamp mm. i skuret.

Da årsagerne herpå er mange forskellige, vil vi her nævne nogle af de mest hyppige årsager hertil, og forhåbentlig gøre dig en smule klogere på dit skur. 

Utætheder og manglende ventilation 

En af de helt store og klassiske årsager til at der dannes fugt, mug eller skimmelsvamp mm. i et skur, kan blandt andet skyldes af skuret lider af direkte utætheder.

Med utætheder menes der her for eksempel revner, huller eller manglende brædder, der medvirker til at skuret ikke kan holde på sin varme, samtidig med at der er frit adgang for udefrakommende luftarter at trænge ind i skuret.

Når der på sådanne måder er mulighed for fugt, kulde, regn og slud at trænge ind i skuret, skal der ikke meget til, førend at der danner sig udbrud med enten fugt, mug eller skimmelsvamp.

Dette skyldes en blanding af at træet ikke når at tørre, inden det atter bliver udsat for enten regn, frost eller kulde mm., samt af selve den mængde regn mm. som træet bliver udsat for på en gang.

Opdager man utætheder, revner, huller eller lignede på sit skur, er det således yderst vigtigt at gøre noget ved selve skaderne hurtigst muligt, for at undgå at der også opstå skader indendørs i skuret.

På samme måder kan en manglende ventilation i skuret, være medvirkende til at skabe fugt, da den fugtige luft ikke vil have mulighed for at slippe ud.

Det er derfor ikke nok at sørge for at skuret ikke lider af utætheder, men derimod mindst lige så vigtigt at sørge for en tilpas temperatur, en tilstrækkelig ventilation samt en god udluftning af skuret. 

Hvordan fjerner man skimmelsvamp i skuret?

Har man opdaget udbrud eller angreb af fugt, mug eller skimmelsvamp i sit skur, er der således ingen tvivl om vigtigheden i at gøre noget ved problemet hurtigst muligt, for både at undgå helbredsmæssige- og store uventede økonomiske omkostninger. Men hvordan griber man den opgave an? 

Grundig rengøring ved mindre angreb

Har man at gøre med et forholdsvist mindre angreb, hvor selve fugten eller skimmelsvampen stadig sidder henholdsvist overfladisk på for eksempel væggene i skuret, kan man med fordel forsøge sig med en grundig rengøring af det angrebne område.

Til sådan en grundig rengøring, skal du først og fremmest anvende et sæt handsker (gerne gummihandsker), en børste eller svamp, en spand og naturligvis et velegnet rengøringsmiddel.

I sådanne tilfælde kan du med fordel anvende rengøringsmidlet Rodalon, men en almindelig brun sæbe vil ofte også kunne gøre det. Det første der er at gøre, er naturligvis at blande rengøringsmidlet op efter de pågældende doseringsforhold på rengøringsmidlets etikette.

Når dette er gjort, er det tid til at påføre opblandingen med rengøringsmidlet, på det angrebne område med svampen eller børsten. Årsagen til at det er en fordel at anvende en svamp eller børste, er for at man sørger for at komme så grundigt i bund som overhovedet muligt og således få alle resterne af skimmelsvampsvæksten med.

Når opblandingen med rengøringsmidlet er påført det angrebne område, kan man med fordel lade det sidde en hvis rum tid. Ofte vil der stå på rengøringsmidlets etikette hvor lang tid opblandingen skal sidde.

Såfremt dette ikke er tilfældet, kan man med fordel made det sidde i ca. 5 minutter. Når tiden er gået, er det tid til at skylle og vaske området helt rent igen med vand.

Hertil kan man atter anvende børsten eller svampen for at sikre sig, at man får fjernet alle resterne fra skimmelsvampsvæksten.

Hvis der efterfølgende stadig sidder rester af skimmelsvamp, kan man med fordel forsøge at gentage behandlingen, inden man begynder at rådfører sig med en fagmand, eller går igang med at udskifte dele på skuret. 

Renovering ved større angreb 

Hvis der derimod er tale om et større angreb, som trænger sig dybere ind i selve konstruktionen af skuret, vil det ofte ikke være tilstrækkeligt med en grundig rengøring.

Det vil derimod ofte kræve en mindre renovering af skuret, i form af udskiftninger af blandt andet træbrædder mm. Er der tale om større angreb af fugt, mug eller skimmelsvamp, kan det dog være en god ide at rådfører sig med en fagmand forinden, så man er sikker på at man ikke kommer til at lave mere skade end gavn. 

Hvad kan jeg gøre for at undgå skimmelsvamp i skuret i fremtiden?

Er efterisolering af skuret en god ide? 

Når det kommer til, hvad man kan gøre for at undgå, at eventuelle angreb eller udbrud af fugt, mug og skimmelsvamp i skuret i fremtiden, er der mange, der stille sig selv spørgsmålet omkring, hvor vidt det vil være en god ide at efterisolere skuret.

Dette er i mellem tiden dog en knap så hensigtsmæssig ide at foretage sig. Årsagen hertil, er blandt andet på grund af den medfølgende risiko, for at der sker en decideret opfugtning af selve træværket.

Med sådan en opfugtning, menes der med andre ord, at det kan være svært at skabe en tilstrækkelig ventilering af selve trækonstruktionerne under en eventuel efterisolering, hvilket vil medføre, at der er risiko for at der efterfølgende opstår problemer med fugt, der med tiden vil udvikle sig til nye angreb af skimmelsvamp og råd.

En anden årsag til, at det ofte ikke kan anbefales at efterisolere sit skur, er blandt andet på grund af de efterfølgende udfordringer som mange oplever med at eftermontere selve vindpappet, så det atter bliver lige så tæt igen. Med dette sagt, er det dog ikke helt umuligt selv at efterisolere sit skur. 

Vælger man at efterisolere skuret, er det yderst vigtigt at man sikre sig at der minimum 20 millimeter med ventilation, imellem henholdsvis den udvendige beklædning og selve isoleringsmaterialet.

Når det kommer til selve loftet i skuret, er det ligeledes yderst vigtigt at sikre sig, at der som minimum skal være 50 millimeters frirum imellem selve tagbelægningen og isoleringsmaterialet.

Den helt nøjagtige udførelse af selve isoleringen, vil hertil komme an på selve tagkonstruktionen og facaden på skuret, hvortil tilgangsmetoden kan variere afhængig af det pågældende skur. 

God ventilation og udluftning

En anden nærmest gylden tommelfingerregel, når det kommer til forebyggelsen af fremtidige angreb af mug, fugt og skimmelsvamp, handler naturligvis om en tilstrækkelig, god og grundig ventilering og udluftning af selve skuret.

Hvis der ingen ventileringen eller udluftning finder sted i skuret, vil der derimod blive skabt nogle af de bedste vækstvilkår for at fugt, mug og skimmelsvamp kan udvikle sig og gro.

Dette gælder både i de koldere vintermåneder, men også mindst lige så meget i de varme forårsdage, hvor regnen stadig præger vejret en del men samtidig også giver plads, til at solen kan skinne igennem med sin varme.

I forbindelse hermed, kan det ligeledes være nødvendigt at skabe en form for varme tilgang i skuret, herunder særligt i de koldere vintermåneder. Træ og trækonstruktioner, der dagligt bliver udsat for ned til minusgrader, samt en blanding af sne, slud og frost, som et dansk skur udsættes for under de kolde vintermåneder, vil kun sjældent komme igennem perioden skadesfri.