Når man af den ene eller den anden grund står overfor at skulle have monteret en brændeovn, er der en lang række forhold man bør gøre sig bekendt med inden man kaster sig ud i et sådant projekt. 

Afstand fra brændbare materialer 

Et af disse forhold handler blandt andet om at sikre sig at pågældende afstandsmål mellem selve brændeovnen og den bagvedstående væg. Hertil gælder det, at brændeovnens udvendige side skal være i en afstand på mindst 50 centimeter fra muligt brændbart materialer i vægge og lofter. Selve røgrøret, som der også kaldes for aftræksrøret, kan dog nøjes med en sikkerhedsafstand på 45 centimeter. 

Anvendelse af brændbar plade

Det er hertil også en forudsætning, at selve brændeovnen bliver placeret oven på en brændbar plade. Såfremt man har at gøre med en lukket brændeovn, skal denne plade som minimum have en vidde på 30 centimeter fra ovnens indfyringsåbning der er placeret foran på brændeovnen. Fra brændeovnens sider, skal denne underliggende brændbare plade strække sig mindst 15 centimeter ud. 

Få en godkendelse fra skorstensfejer

Når man har monteret sin brændeovn, er det efterfølgende vigtigt at kontakte sin lokale skorstensfejer, hvis man ikke allerede har gjort dette undervejs i forløbet. Årsagen hertil er, at skorstensfejeren har pligt til at skulle godkende selve installationen af brændeovnen, for på den måde at være en slags ekstra sikkerhed for at alt er udført korrekt, med en hertil efterfølgende minimal brandfare. I denne forbindelse skal skorstensfejeren således også sikre sig at selve skorstenen fungerer optimalt. 

Som følge af kravet om en sådan godkendelse fra den lokale skorstensfejer, vælger de fleste at rådfører sig med denne person allerede inden selve projektet påbegyndes. På denne måde har skorstensfejeren mulighed for at være med helt fra starten af, og dermed også have mulighed for at komme med råd og vejledning til lige netop den situation og type af brændeovn man står overfor. Mange vælger i forbindelse hermed dog også at overlade projektet til en fagkyndig indenfor området, som for eksempel en tømrer eller murer. 

Hvad siger lovgivningen?

Udover at skulle være særlig opmærksom på og overholde disse ovenstående afstandsmål og godkendelse fra den lokale skorstensfejer, er der også en lang række andre forhold, som der er vigtigt at kende til og tage forbehold for, når man ønsker at få monteret en brændeovn. Alle disse forhold er mere eller mindre samlet i bygningsreglementets afsnit om installationer, samt i brændeovnsbekendtgørelsen. 

Ibrugtagningstest – Af brændeovnsbekendtgørelsen fremgår det blandt andet at der skal medfølge en ibrugtagningstest til enhver type brændeovn. En mangel herpå vil derfor medføre at det ikke vil være tilladt at montere brændeovnen. Står man i en sådan situation, bør man derfor straks rette henvendelse til den leverandør af brændeovne, som man har benyttet sig af. 

Krav til højden på skorstenen – Hertil er det endvidere værd at bide mærke i at der som udgangspunkt ikke er nogen krav til selve højden på skorstenen, så længe installationen ikke forårsager at omgivelserne oplever væsentlige røggener. Er dette derimod tilfældet, er det muligt for miljøkontrollen at gå ind og fastsætte en bestemt højde på hvad skorstenen maksimalt må måle. 

Rådførelse med en fagkyndig – Helt kort fortalt, vil det med andre ord sige, at der er en del flere lovgivninger og regler at skulle forholde sig til ved en montering af en brændeovn, end hvad man måske umiddelbart har en tendens til at tro i starten. Af samme grund vil det derfor altid være en god ide at rådføre sig med en fagkyndig, for at sikre sig, at arbejdet bliver udført korrekt, indenfor de hertil gældende lovgivninger. 

Hvis man slet ingen erfaring eller viden har indenfor og omkring brændeovne, vil det altid kunne anbefales at lade en fagkyndig udføre monteringen, for at sikre sig, at man ikke ender med at gøre mere skade end gavn i sidste ende.

Få 3 Tilbud fra lokale Fagfolk

Indsend din byggeopgave og du vil indenfor 48 timer modtage op til 3 forskellige tilbud fra lokale fagfolk, der står klar til at udføre arbejdet. Det er gratis og 100% uforpligtende at modtage dine tilbud, så indsend din opgave nu.