Har du en masse jord som skal bortskaffes, så bør du sætte dig godt ind i hvordan du kommer af med det og hvilke love og regler der er. I denne guide giver vi dig overblikket over muligheder, samt hvad det koster at bortskaffes henholdsvis almindelig jord og forurenet jord.

I denne artikel vil du lære:

 • Det koster mere at fjerne forurenet jord, end almindelig jord. Det skyldes at der er en masse regler for hvordan forurenet jord skal bortskaffes korrekt.
 • Mindre end 1 m3 almindelig jord, kan du selv bortskaffe på den lokale genbrugsstation.
 • Det kan være strafbart at bortskaffe jord uden de rette tilladelser, du kan blive straffet med bøde eller fængsel på op til 2 år – Søg råd hos kommunen, eller tag kontakt til en fagmand som kan hjælpe dig.

Hvad koster det at bortskaffe jord?

Hvad koster det at bortskaffe jord? Det koster i gennemsnit mellem 240 kr. – 1.250 kr. per ton at bortskaffe jord. Prisen afhænger af om jorden er forurenet, hvor meget jord der skal bortskaffes, samt hvor i landet arbejdet skal udføres.

Her er en liste over faktorer, der kan påvirke prisen:

 • Forureningsniveau: Som nævnt tidligere, vil jordens forureningsgrad have en stor indflydelse. Ren jord vil generelt være billigere at bortskaffe end forurenet jord.
 • Transportafstand: Afstanden fra oprindelsesstedet til bortskaffelsesstedet kan påvirke omkostningerne. Længere afstande kan medføre højere transportomkostninger.
 • Mængden af jord: Mængden af jord, der skal bortskaffes, kan også spille en rolle. Større mængder kan eventuelt give mængderabatter, men vil også kræve mere transport og håndtering.
 • Jordens beskaffenhed: Fysiske egenskaber som jordens fugtighedsindhold, densitet og kornstørrelse kan påvirke prisen, da de kan influere på transportvægt og nødvendige forbehandlingsprocesser.
 • Lokale regulativer og skatter: Afhængig af lokal lovgivning kan der være skatter, gebyrer eller specifikke krav, der kan påvirke bortskaffelsesprisen.
 • Markedssituationen: Udbud og efterspørgsel på bortskaffelsesstederne kan variere, hvilket kan påvirke prisen. Perioder med høj efterspørgsel kan drive priserne op.

FORVENTET PRIS240 kr. – 1.250 kr. per ton.

OBS: Priseksemplerne angivet på denne hjemmeside er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Vi anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering.

FORSTÅ OMKOSTNINGERNE – GENNEMGANG AF BUDGETTET

Prisen for bortskaffelse af jord bestemmes primært ud fra jordens forureningsklasse og eventuelle tillægspriser baseret på jordens analyse. De fire klasser for jordforurening angiver forureningsniveauet:

 • Klasse 1 jord: Anses for ren og ikke-forurenet. Den billigste at bortskaffe.
 • Klasse 2 jord: Let forurenet, hvilket medfører en lidt højere bortskaffelsespris.
 • Klasse 3 jord: Har en mere markant forurening og derfor højere omkostninger ved affaldshåndtering.
 • Klasse 4 jord: Meget forurenet og kræver specialiserede teknikker og udstyr for bortskaffelse. Den dyreste af de fire klasser.

Udover forureningsklasserne kan jordens analyse påvirke prisen. Der kan være tillægspriser pr. ton, baseret på de specifikke forurenende stoffer og deres koncentrationer.

Husk at overholde lovgivningen ved altid at indberette jorden til kommunen før transport. Dette sikrer en lovlig og miljøvenlig bortskaffelsesproces.

FAQ

Er Jord Bare Jord?

Der findes forskellige typer af jord, og hver type har sine egenskaber samt potentielle risici ved forkert håndtering. Nogle af de mest almindelige typer af jord, der er relevante i forbindelse med bortskaffelse, er indigenous jord, ren jord og farligt affald.

Indigenous jord er den naturlige jord, som findes på et givent område og danner grundlaget for det økosystem, der eksisterer der. Ren jord er jord uden forurening og kan bruges til opfyldning, anlægning og byggeprojekter. Farligt affald er jord, der indeholder skadelige stoffer som tungmetaller, kemikalier og giftstoffer.

Der er en række regler og retningslinjer, der gælder for håndtering af jord, herunder tilladelser og miljømæssige foranstaltninger. Det er vigtigt at overholde disse regler for at beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forsvarlig bortskaffelse af jord er afgørende for at minimere risiciene forbundet med forskellige typer af jord. Det sikrer, at jorden ikke forurener grundvandet, spredes i det omkringliggende miljø eller udgør en sundhedsrisiko for mennesker og dyr.

Ved at følge de korrekte retningslinjer og sikre en forsvarlig bortskaffelse af jord bidrager man til at beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Hvor Meget Vejer 1 M3 Jord?

1 m³ jord vejer typisk mellem 1400 og 1600 kg, afhængigt af jordtypen. Dette skyldes, at jordens sammensætning kan variere betydeligt, hvilket påvirker dens vægt. Nogle almindelige jordtyper, der anvendes i haver og landskabspleje, inkluderer højbedsmuld, harpet muld og sand.

Her er nogle eksempler på vægtfylde for forskellige jordtyper:

 • Almindelig muldjord: ca. 1500-1600 kg/m³
 • Harpet muldjord: ca. 1500 kg/m³
 • Jordforbedring: ca. 1000 kg/m³
 • Kompostberiget havemuld: ca. 1000 kg/m³

Bemærk, at disse værdier er omtrentlige og kan variere afhængigt af faktorer som jordens fugtighed og sammensætning. For eksempel vejer våd jord mere end tør jord, og lerjord og muldjord har forskellige vægter.

Det er godt at huske, at vægten af 1 m3 jord også kan afhænge af faktorer som typen af jord, dets tilstand og fugtighedsniveau. Det anbefales derfor altid at konsultere en ekspert, når man arbejder med store mængder jord, for at få den nøjagtige vægt og sikre en vellykket og sikker have- eller landskabsprojekt.

Bør Jeg Få Lavet En Jordprøve?

At få lavet en jordprøve er en vigtig del af processen inden for bortskaffelse af jord eller andre jordrelaterede projekter. Denne type prøve giver indsigt i jordens sammensætning og kvalitet og afgør, om der er behov for yderligere behandling eller bortskaffelsesforanstaltninger. Når man overvejer, om det er nødvendigt at foretage en jordprøve, er det vigtigt at forstå processen og de forskellige trin, der er involveret.

Først skal man beslutte, om en jordprøve er nødvendig for det specifikke projekt, man arbejder med. Dette kan være tilfældet, hvis der er mistanke om forurening, eller hvis jorden skal anvendes til et bestemt formål, såsom landbrug eller byggeri. Hvis det vurderes, at en jordprøve er nødvendig, er det tid til at bestille en prøve.

Der er flere virksomheder og laboratorier, der tilbyder jordprøvetagning og -analyse. Ved at kontakte et af disse steder og give oplysninger om projektet og de specifikke behov, kan det aftales, hvilken type prøve der skal udtages og i hvilken mængde. Typisk vil en jordprøve omfatte en række prøver fra forskellige dybder og steder på det aktuelle område.

Når prøverne er indsamlet, sendes de til laboratoriet, hvor de analyseres for at bestemme jordens sammensætning, næringsindhold og eventuelle forurenende stoffer. Resultaterne af analyserne vil så være tilgængelige for kunden, ofte med en detaljeret rapport, der forklarer fundene og anbefalingerne for den videre behandling af jorden.

Sammenfattende er jordprøver et vigtigt skridt i processen med at arbejde med jord og kan være nødvendigt for at sikre, at jorden er egnet til det tilsigtede formål. Ved at forstå de forskellige trin involveret og arbejde med en pålidelig jordprøvevirksomhed eller laboratorium, kan man træffe informerede beslutninger omkring jordens håndtering og behandling.

HVORDAN TJEKKER MAN JORDEN FOR FORURENING?

Den nemmeste måde at tjekke for forurening af jorden på din bopæl er at besøge miljoeportal.dk, her kan du danne dig et overblik over forurenede grunde i Danmark.

Du kan også prøve at tage kontakt til din lokale kommune og spørge ind til hvorvidt de kender til forurening på din eller omkringliggende grunde.

En sidste mulighed er at tage kontakt til et laboratorium og få dem til at foretage en jordbundsundersøgelse. Hvis du får et professionelt firma til at bortskaffe din jord, så kan de også hjælpe dig med at sætte gang i processen.

HVORFOR ER FORURENET JORD DYRERE AT BORTSKAFFE?

Der findes en række love og regler for bortskaffelse af forurenet jord, det gør processen langt mere besværlig og i sidste ende er det dig som skal betale regningen. Hvis jorden ikke bortkøres korrekt, kan det have store konsekvenser for miljøet og vores allesammens drikkevand.

Meget afhænger altså af hvor forurenet jorden er, hvor meget jord der er tale om og hvilken type jord. Forurenet jord kan typisk koste mellem 800 kr. – 1.200 kr. per ton at bortskaffe.

HVORDAN KOMMER MAN AF MED ALMINDELIG JORD?

Er din jord ikke forurenet, så kan du tage kontakt din kommune og forhøre dig om fremgangsmåden i netop din kommune. De fleste kommuner har en plads hvor de tager imod overskudsjord.

Har du mindre end 1 m3 almindelig jord, så kan du de fleste steder afleverer det på genbrugsstationen.

En sidste mulighed er at tage kontakt til et entreprenørfirma og få dem til at give dig et tilbud på deponering og afskaffelse af overskudsjord. De kender til fremgangsmåderne og kan hjælpe med at indhente alle tilladelser.

SKAL JEG SØGE TILLADELSE IGENNEM KOMMUNEN?

Ja i vise tilfælde, eksempelvis hvis du bor på en grund som er kortlagt med forurenet jord eller hvis der er tale om store mængder jord som skal bortskaffes. Alle ejendomme i byzoner er som udgangspunkt anset som lettere forurenede og der skal derfor indhentes bevilling fra kommunen.

Du kan anmelde flytningen af jord ved at klikke dig ind på siden: Flytjord.dk

Kommunen har en svarfrist på 4 uger, det er derfor en god ide at være i god tid når du skal indhente din tilladelse til at flytte jorden på din grund.

KAN JEG SELV STÅ FOR BORTSKAFFELSEN AF JORDEN?

Ja det kan du godt, hvis du har mindre end 1 m3 almindelig jord, så kan du køre det til din lokale genbrugsstation. Har du store mængder så skal det transporteres i en container og det er dit ansvar at transportere det sikkert i henhold til gældende lovgivning.

Er jorden forurenet, så skal du kontakte din kommune og forhøre dig om processen i dit område og hvor jordet i så fald skal køres hen, ligeledes kan kommunen hjælpe dig med at indhente alle tilladelser til flytningen.

HVEM KAN HJÆLPE MED BORTSKAFFELSE AF JORD?

Det vil typisk være et vognmandsfirma eller eventuelt et entreprenørfirma, hvis der skal flere store maskiner til at flytte jorden.

Det er en svær process at skulle indhente tilladelser og derfor vælger mange at bruge en fagmand som har styr på flytning og bortskaffelse af jord, da de dermed at sikre på at lovgivningen bliver overholdt uanset om jorden er forurenet eller ej.

KAN JEG KØRE JORDEN PÅ GENBRUGSSTATIONEN?

Det kommer meget an på hvor meget jord der er tale om. Du må køre op til 1 m3 uforurenet jord på den lokale genbrugsstationen, uden at skulle indhente tilladelser først.

Har du mere jord end 1 m3, er det vigtigt at du udfylder alle formularer på kommunens egen hjemmeside. Når du får godkendelsen, vil der udtrykkeligt stå hvorhenne du kan bortskaffe jorden. Husk at medbringe din tilladelse til den genbrugsstation som du har fået anvist at skulle aflevere hos.

MÅ FORURENET JORD BLIVE LIGGENDE PÅ MIN EJENDOM?

Det korte svar er nej, lige så snart du har gravet den forurenede jord op, skal det direkte i en container. Det er af hensyn til miljøet, ligeledes skal containeren dækkes helt tæt til så snart der ikke fyldes mere i den.

Når du har modtaget din elektroniske godkendelse til bortskaffelse af jorden, bør du få flyttet det til den genbrugsstation der står anført i dokumentet.

KAN DET VÆRE STAFBART IKKE AT FØLGE REGLERNE?

Ja, det kan være strafbart ikke at følge reglerne for bortkørsel afskaffelse af jord på ens ejendom.

I jordflytningsbekendtgørelsen, står det klart og tydeligt at man kan blive straffet med fængsel op til 2 år eller med bøde, alt efter hvor stort omfanget af lovbrudet er.

FÅ 3 TILBUD FRA LOKALE FAGFOLK

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.