Der er intet som en flot og velplejet have. Men i processen med at skabe denne oase støder vi ofte på udfordringen med at bortskaffe haveaffaldet korrekt. Det kan være fristende bare at smide det over hækken eller i den nærmeste skov, men det er hverken ansvarligt eller bæredygtigt.

I denne artikel vil vi dykke ned i, hvordan man bedst og mest miljøvenligt håndterer haveaffald, så både naturen og din samvittighed kan få ro.

Hvad koster det at få hentet og bortskaffet haveaffaldet?

Hvad koster det at få hentet og bortskaffet haveaffaldet? I nogle kommuner bliver haveaffald hentet gratis hver 14 dag. Skal du betale for det selv, så er gennemsnits prisen 2.495 kr. Alt efter lokation, mængde af haveaffald, type af haveaffald og travlhed i sæsonen.

Her er en liste over faktorer, der kan påvirke prisen:

 • Mængden af haveaffald: Jo større mængden af affald, desto højere kan prisen være. Dette skyldes, at større mængder ofte kræver mere arbejde, større udstyr og muligvis flere ture for at transportere affaldet væk.
 • Typen af haveaffald: Nogle typer af affald er dyrere at bortskaffe end andre. For eksempel kan større grene og træstammer kræve specialudstyr for at blive hakket ned, hvilket kan øge omkostningerne.
 • Lokale gebyrer og skatter: Afhængigt af din kommune eller region kan der være gebyrer eller skatter forbundet med bortskaffelse af haveaffald.
 • Afstanden til bortskaffelsesstedet: Hvis dit hjem er langt væk fra den nærmeste genbrugsstation eller kompostanlæg, kan transportomkostningerne være højere.
 • Sæsonudsving: I nogle sæsoner, især efterår og forår, kan der være større efterspørgsel på haveaffaldsbortskaffelse, hvilket kan påvirke priserne.
 • Tilgængelighed af affaldet: Hvis haveaffaldet er svært tilgængeligt (f.eks. bag i en stor have uden vejadgang), kan det øge omkostningerne, da det kan kræve mere tid og arbejde at samle det op.

FORVENTET PRIS2.495 kr.

OBS: Priseksemplerne angivet på denne hjemmeside er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Vi anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering.

SKAL JEG VÆRE TILMELDT HAVEAFFALDSORDNINGEN?

I de fleste kommuner er der mulighed for at tilmelde sig en haveaffaldsordning, hvilket gør at du kan stille dit haveaffald til afhentning.

De fleste steder er det påkrævet at du stiller haveaffaldet ud seneste kl 07:00, du kan stille op til 6 sække eller bundter, hver gang der afhentes.

Haveaffald er alt, hvad du dyrker i din have eller klipper fra haven med henblik på bortskaffelse. Det inkluderer følgende:

 • Planter: Hvis du har små planter som er blevet revet op af jorden, betragtes det som almindeligt haveaffald.
 • Små grene og kviste: Det er rester af grene, der er blevet skåret af træer.
 • Blade: Med tiden falder der naturligt blade af træerne, det kan også betragtes som haveaffald.
 • Græs: Græsafklip betragtes som haveaffald, ligesom alt andet plantemateriale, der er blevet klippet af og fjernet fra et blomsterbed eller en græsplæne.
 • Nedfaldsfrugt fra haven: Frugt, der er faldet ned fra træer eller buske i din have, tæller også som haveaffald

VIGTIGT: Haveaffald omfatter ikke jord, sten eller større stammer eller rødder.

HVORDAN KOMMER MAN AF MED HAVEAFFALD?

Haveaffald er et stort problem for haveejere, fordi det koster penge at bortskaffe det. Uanset om du vælger at bringe det til genbrugspladsen, lægge det til kommunal indsamling eller lægge det i din kompostbeholder eller kompostbunke, er der regler, du skal følge.

 • Kør det på genbrugspladsen – Den nemmeste måde er at tage den med til genbrugspladsen. De fleste af os har en lokal genbrugsstation, hvor vi kan aflevere vores haveaffald til genbrug. Haveaffald accepteres normalt på disse centre, med nogle undtagelser.
 • Stil det ud til kommunal afhentning – Hvis du bor i et område, hvor kommunen indsamler haveaffald, er der ingen grund til at bringe det andre steder hen. Hvis din kommune ikke indsamler haveaffald, skal du finde et andet sted at bringe det hen. Der er normalt mere end én mulighed, så gå ikke i panik, hvis dit første valg ikke er tilgængeligt, da der altid vil være noget andet, du kan gøre i stedet.
 • Lav din egen kompost – Du kan overveje at oprette en kompostbunke i stedet for at bringe det til en genbrugsstation eller en losseplads. Kompostering er en fantastisk måde at genbruge organisk materiale på og forvandle det til noget nyttigt – f.eks. jord til din have.

HVAD KAN JEG AFLEVERE SOM HAVEAFFALD?

Haveaffaldet indeholder kun komposterbare dele, derfor må det ikke indeholde metal, sten, jord og grus, plastik og lignende. Dette skyldes, at grønt affald normalt bruges til kompostering eller som råmateriale til fremstilling af organisk gødning.

HVORNÅR MÅ MAN BRÆNDE HAVEAFFALD AF?

Det er ikke tilladt at brænde haveaffald i Danmark. Det gælder både i land- og byområder. Der er én undtagelse. Det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften den 23. juni, men du må først begynde at samle ind til bålet tre uger før Sankt Hans aften. Det er af hensyn til dyrene.

Forskellige dyr bruger haveaffald som fødekilde – larver, snegle og orme. Når du brænder dette affald, dør disse skabninger i ilden sammen med planterne. Ud over tabet af disse arter fører afbrænding af haveaffald også til luftforurening, hvilket påvirker mennesker med astma og andre lungesygdomme. De skadelige virkninger af luftforurening kan forværres ved at blive udsat for røg fra afbrænding af haveaffald.

KAN JEG AFLEVERE HAVEAFFALD PÅ GENBRUGSSTATIONEN?

Ja, du kan stadig aflevere haveaffald på genbrugspladsen.

Hvis du har store grene, stammer, stubbe, jord osv., kan du bringe dem til genbrugspladsen.

Hvis der er meget haveaffald, som du skal skaffe dig af med, anbefaler vi, at du ringer til en lokal entreprenør eller anlægsgartner, som ved, hvordan det skal bortskaffes korrekt.

LAV HAVEAFFALD OM TIL KOMPOST

Vi anbefaler, at du komposterer haveaffaldet hjemme i din have i stedet for at brænde det. Lad os vurdere fordelene ved denne fremgangsmåde:

Kompostering er ikke kun en mere miljøvenlig løsning, men giver dig også mange fordele. Kompostering hjælper med at indføre mikroorganismer, bakterier, svampe og andre gavnlige livsformer i jorden. Dette organiske materiale øger planternes evne til at vokse ved at styrke rødderne og forbedre plantens immunsystem til at afværge skadedyr og sygdomme.

En anden fordel er, at det reducerer dit CO2-fodaftryk. Når du brænder haveaffald, frigives der kuldioxid i luften, hvilket bidrager til klimaændringerne. Kompostering i stedet for afbrænding forhindrer, at dette sker. Ved afbrænding af haveaffald frigives der også andre skadelige gasser i luften, f.eks. svovldioxid og nitrogenoxid. Ved at kompostere holdes skadelige kemikalier ude af luften.

Den fjerde fordel er, at dine planter vil vokse bedre, hvis du komposterer i stedet for at brænde dem. Når du brænder haveaffald, hjælper det ikke direkte dine planter, som kompost gør, fordi det ikke indeholder næringsstoffer, som de kan bruge til vækst.

HVAD KAN BRUGES TIL AT LAVE KOMPOST?

Generelt skal du lægge alt sundt, grønt haveaffald i din kompostbunke. Græs, blade, kviste og lignende.

Du kan også kompostere frugt- og grøntsagsskaller, teposer og kaffegrums, æggeskaller, husdyrgødning (især hestegødning), hårklip og gammel pottemuld.

Kompostering er en naturlig proces, der foregår i bunker eller beholdere, hvor varme opbygges og dræber skadelige bakterier og svampe. Men der er nogle ting, du aldrig bør lægge i din kompostbunke. 

Her er, hvad du ikke bør lægge i din kompostbunke:

 • Ukrudt: Ukrudt indeholder frø, som vil spire, når de udsættes for luft, hvilket vil føre til, at der vokser nyt ukrudt i din have næste år.
 • Syge planter: Sygt plantemateriale vil ikke blive nedbrudt ordentligt, fordi det indeholder svampe eller bakterier, der forårsager sygdomme i andre planter.
 • Kød og fisk: Kødrester tiltrækker rotter og insekter, så hold dem væk fra kompostbunkerne.
 • Planter behandlet med pesticider – Planter, der er blevet behandlet med pesticider eller herbicider. Selv hvis du har brugt disse kemikalier på en sikker måde, er der stadig en chance for, at de kan sive ned i jorden og forurene resten af din have. Her er det bedre at være på den sikre side end at fortryde senere.

Hvad Gør Jeg Med Store Mængder Haveaffald

Når man arbejder i haven, kan man nogle gange stå med en stor mængde haveaffald, som skal bortskaffes. Store mængder haveaffald kan identificeres som bunker af grene, blade, ukrudt eller andet organisk materiale, som er svært at kompostere eller smide ud i den almindelige skraldespand.

For at håndtere store mængder haveaffald er en mulighed at gøre brug af en midlertidig container. En container giver dig mulighed for nemt at få samlet alt haveaffaldet på ét sted og sikrer en nem og effektiv bortskaffelse. For at bestille en sådan container kan du kontakte lokale affaldshåndteringsvirksomheder, som ofte tilbyder denne service.

Når du bestiller en container, skal du huske at give oplysninger om den forventede mængde haveaffald, ønsket leveringsdato og placeringen af containeren på din ejendom. Leveringstidspunktet kan variere afhængigt af virksomheden og tidspunktet for bestilling. Hvis du ønsker at dele containeren med en nabo, kan det være en god idé at koordinere dette forinden og finde en passende placering for containeren, der er let tilgængelig for begge parter.

Husk, at det er vigtigt at bortskaffe haveaffald på en ansvarlig måde. Vær opmærksom på eventuelle miljømæssige restriktioner og regler i dit område og kontakt de relevante myndigheder, hvis du er i tvivl om, hvordan du håndterer store mængder haveaffald.

Brug En Kompostkværn Til Det Grove

At bruge en kompostkværn til det grove haveaffald, såsom grene og kviste, er en effektiv metode til at nedbryde og kompostere materialet. En kompostkværn er et værktøj, der makulerer haveaffaldet og omdanner det til mindre stykker, som er nemmere at kompostere.

Når man bruger en kompostkværn, skal man først samle det grove haveaffald og sortere det efter størrelse. Det er vigtigt at følge producentens anbefalinger for, hvilken størrelse kviste og grene der kan nedbrydes af kværnen. Når affaldet er sorteret, kan det langsomt fodres ind i kværnen, som vil omdanne det til småstykker, der er nemme at håndtere og blande med andet kompostmateriale.

Der er flere fordele ved at bruge en kompostkværn til det grove haveaffald. For det første fremskynder det komposteringsprocessen, da de småstykker kværnen producerer, er lettere for mikroorganismerne at bryde ned. For det andet reducerer det volumen af haveaffaldet og gør det lettere at opbevare og transportere. Endelig kan de småstykker, som kværnen producerer, også anvendes som træflis til jorddække og til at forhindre ukrudtsvækst.

Ved at bruge en kompostkværn til det grove haveaffald kan man således spare tid, energi og plads og samtidig fremme en miljøvenlig praksis ved at omdanne haveaffald til nyttig kompost og træflis.

FÅ 3 TILBUD FRA LOKALE FAGFOLK

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.