Er du i gang med et større renoveringsprojekt af din ejendom, og er der i forbindelse med det en masse byggeaffald? I så fald undrer du dig måske over, hvad du skal gøre med alt byggeaffaldet.

Korrekt bortskaffelse af byggeaffald er en vigtig del af byggearbejdet. Hvis du håndterer det forkert, kan det have en negativ indvirkning på omgivelserne og miljøet. I denne artikel får du svar på de vigtigste spørgsmål om behandling af byggeaffald.

VIGTIGT

  • Det mest almindelige byggeaffald, kan afleveres direkte på genbrugsstationen, det skal altid være sorteret og følge anvisningerne.
  • Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, seneste 2 uger inden du går i gang med arbejdet.
  • Det er bygherren der har ansvaret for at anmelde byggeaffaldet til kommunen, står du selv for projektet, så er du bygherren og har ansvaret for anmeldelsen.

Hvad koster det at få bortskaffet sit byggeaffald?

Hvad koster det at få bortskaffet sit byggeaffald? Som udgangspunkt kan du regne med at skulle betale mellem 750 – 1.050 kr. per ton, byggeaffald der skal bortskaffes.

Her er en liste over faktorer, der kan påvirke prisen:

Mængde af affald: Større mængder byggeaffald vil ofte medføre højere omkostninger ved bortskaffelse. Prisen kan være baseret på volumen eller vægt, og større projekter vil generelt producere mere affald, hvilket øger bortskaffelsesomkostningerne.

Art af affald: Ikke alt byggeaffald er skabt ens. Specialiseret eller farligt affald, som asbest eller kemikalier, kræver særlige bortskaffelsesmetoder og kan være dyrere at håndtere end generelt byggemateriale.

Geografisk placering: Bortskaffelsesomkostningerne kan variere afhængigt af, hvor affaldet skal bortskaffes. Urbaniserede områder kan have højere bortskaffelsespriser på grund af strenge miljøreguleringer, mens landdistrikter kan tilbyde billigere alternativer.

Transportomkostninger: Jo længere afstand affaldet skal transporteres til bortskaffelsesstedet, desto højere vil omkostningerne være. Dette inkluderer brændstofpriser, køretøjsslitage og arbejdstimer for chauffører.

Lokale regler og reguleringer: Visse områder har strengere regler for bortskaffelse af byggeaffald, hvilket kan øge omkostningerne. Det er vigtigt at være opmærksom på lokale love og gebyrer, der kan gælde.

Genbrug og genanvendelse: Nogle materialer kan genbruges eller genanvendes, hvilket potentielt kan reducere bortskaffelsesomkostningerne. At være proaktiv med genanvendelse kan både være økonomisk fordelagtigt og miljøvenligt.

FORVENTET PRIS750 – 1.050 kr. per ton.

OBS: Priseksemplerne angivet på denne hjemmeside er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Vi anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering.

FORSTÅ OMKOSTNINGERNE – GENNEMGANG AF BUDGETTET

Er affaldet sorteret på forhånd – Har du gjort det nemt for vognmændene at hente dit byggeaffald og er det hele sorteret på den korrekte måde, så vil du opleve at din slutpris bliver billigere, end hvis de skal hente en stor usorteret bunke byggeaffald.

Hvor i landet – Der er store forskelle på priserne rundt omkring i landet, eksempelvis er det langt du dyrere at få hentet byggeaffald inde i de store byer end på landet. 

Mængde af byggeaffald – Du skal regne med at fagmand der kommer og samler alt byggeaffaldet op, vil have en start pris og den start pris er den samme uanset om han henter 1 eller 10 tons. Så jo mere byggeaffald, så billigere kan du også regne med at hvert tons vil blive i sidste ende.

Sammenlign priser – En god ting er altid at sammenligne priser fra fagfolk. Vi anbefaler at indhente minimum 3 tilbud, så kan du bedre vurdere de enkelte tilbud og gå med det bedste.

HVORDAN KOMMER MAN AF MED BYGGEAFFALD?

Det meste byggeaffald fra små renoveringsprojekter i hjemmet, kan du selv bortskaffe på genbrugsstationen. Det er altid en god ide at tage kontakt til den lokale genbrugsstation inden du bortskaffer byggeaffaldet, så du er sikker på hvilke regler og lovgivning der er.

Vidste du

Statistik fra 2019 viser, at 40% af Danmarks samlede affald stammer fra byggeri og anlæg, hvilket udgør 5,1 mio. ton. Af dette blev 36% genanvendt.

Mst.dk

Ens for alle genbrugsstationer er at de kun tager imod sorteret affald, du skal være opmærksom på hvor meget du må aflevere og om noget byggeaffald skal håndteres på en bestemt måde.

Har du ikke mulighed for at sortere dit byggeaffald, så kan du på nogle modtageranlæg betale dig fra at dumpe det hele, hvorefter de sortere affaldet korrekt.

Har du ikke selv mulighed for at bortkøre affaldet, eller er det bare uoverskueligt for dig, så kan du tage kontakt til et professionelt firma og få dem til at udføre arbejdet for dig. Det kan være alt fra entreprenørvirksomheder til nedrivningsfirmaer og lokale vognmænd. 

HVORNÅR SKAL MAN ANMELDE BORTSKAFFELSE AF BYGGEAFFALD?

Er du i gang med at renovere hjemmet og vil du skabe mere end ét ton affald, eller er bygningen der renoveres større end 10 m2, så skal det anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske senest to uger inden du går i gang med at foretage nogen form for arbejde.

For at anmelde bortskaffelsen, kan du gå ind på Borger.dk, her skal skal du i kommunevælgeren, vælge din bopæls kommune og trykke start. Bagefter skal du logge ind med NemID, og så kan du ellers anmelde arbejdet til din kommune.

HVAD TÆLLER SOM BYGGEAFFALD?

Når du bygger, så er der selvfølgelig en masse byggerod og affald at skulle håndtere, men hvad tæller egentligt som byggeaffald, og hvad må man bortskaffe som byggeaffald. Reglerne for sortering og hvad de enkelte genbrugsstationer tager imod kan variere fra kommunue til kommune, så tag kontakt til din kommune inden du begynder at flytte affaldet. Som udgangspunkt tæller følgende som byggeaffald:

Asfalt, beton, fliser, gamle planker og brædder, gips, ledninger og kabler, isolering, tagplader, jern og metal, klinker, tegl, gulv, træ, murbrokker og mursten.

Hvad der eksempelvis ikke tæller som byggeaffald er jord, her gælder nogle særlige regler, som du bør holde dig opdateret på, hvis du har jord der skal flyttes. Læs vores guide til bortskaffelse af jord. Har du ligeledes et tag som er asbestholdigt, så kan du læse mere om her, hvordan du undgår at udsætte dig selv og miljøet for fare og hvordan det bortskaffes korrekt, her.

KAN MAN STILLE BYGGEAFFALD UD TIL STORSKRALD?

De fleste kommuner har en ordning, hvor de kommer og afhenter storskrald en gang om måneden. Det er dog i de færreste kommuner at det er tilladt at stille byggeaffald ud til afhentning.

Der er dog nogle få kommuner, som tillader at stille byggeaffald ud til afhentning med storskrald. Det er dog på betingelse af at der er tale om en mindre mængde og at det kan håndteres af det arbejdende folk uden nogle former for hjælpemidler.

Er du i tvivl om hvilke regler der gælder i din kommune, så bør du undersøge det med din kommunes egen hjemmeside eller ringe til kommunens tekniske forvaltning.

SKAL BYGGEAFFALDET SORTERES?

Ja, bygge- og anlægsaffald skal sorteres, da det kan indeholder en række giftige og problematiske stoffer for vores miljø og som vi ikke ønsker spredt ud i vores natur.

I Danmark gør vi meget for at genanvende så meget byggeaffald som overhovedet muligt. Derfor skal det sorteres og den bedste sortering sker direkte på byggepladsen, da man bedre kan opdele alt affaldet korrekt.

Sørg for at adskille farligt affald såsom termoruder, asbest materiale og PCB holdigt affald fra alt det andet affald.

SÅDAN SORTERER DU DIT BYGGEAFFALD KORREKT

Dit byggeaffald bør sorteres i 4 forskellige grupper: Rent byggeaffald, forbrændingsegnet byggeaffald, deponeringsegnet byggeaffald og farligt byggeaffald.

  • Rent byggeaffald: Dette inkluderer rene byggematerialer uden farlige stoffer eller belægninger. Eksempler er mursten, uglasseret teglsten, asfalt, umalet træ, beton og gips. Genbrug af sådanne materialer fremmer bæredygtigt byggeri.
  • Forbrændingsegnet affald: Affald i denne gruppe er velegnet til forbrænding, fordi det ikke indeholder skadelige stoffer. Materialer som forurenet træ, linoleum, tapet og tagpap falder i denne kategori.
  • Deponeringsegnet affald: Dette affald er ikke egnet til genbrug eller forbrænding og skal deponeres. Gruppen omfatter byggematerialer med asbest, skorstensmursten, forurenede sten, murbrokker, vinyl og puds.
  • Farligt byggeaffald: Affaldet i denne gruppe indeholder stoffer over de fastsatte grænseværdier for farligt affald. Eksempler inkluderer affald med PCB, tungmetaller og andre skadelige stoffer over grænseværdierne.

FÅ 3 TILBUD FRA LOKALE FAGFOLK

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.