Tilbage i 1960’erne blev mange boliger bygget med eternittage der indholdte asbest, det anslås at der i dag stadig er over 100.000 boliger i hele Danmark som har et asbesttag.

Er dit tag et asbesttag og er det blevet tid til at få udskiftet det, men er du samtidig i tvivl om hvordan du skal håndtere arbejdet og hvad det vil koste at få et professionelt firma til at udføre arbejdet vil koste dig, så er denne guide til dig. Her kan du læse alt om lovgivning og hvordan du bør forholde dig med arbejde af asbestholdige materialer.

Hvad koster det at få bortskaffet et asbestholdigttag?

Hvad koster det at få bortskaffet et asbestholdigttag? For bortskaffelse af et asbesttag på 220 kvm, inkluderende forundersøgelse, sikkerhedsforanstaltninger, selve fjernelsen, transport og deponering samt efterfølgende kontrol, kan du forvente en pris i omegnen af 154.800 – 204.900 kr

Her er en liste over faktorer, der kan påvirke prisen:

 • Mængden af asbest: Størrelsen og omfanget af det asbestholdige materiale har en direkte indvirkning på bortskaffelsesomkostningerne. Jo mere asbest der skal fjernes, desto højere vil omkostningerne generelt være.
 • Tilgængelighed af området: Hvis asbestmaterialet er placeret på steder, der er svære at komme til, kan det øge arbejdstiden og dermed prisen. Eksempelvis kan stejle tage eller svært tilgængelige steder kræve særligt udstyr.
 • Områdets tilstand: Hvis asbestmaterialet allerede er beskadiget eller nedbrudt, kan det medføre ekstra forholdsregler, da der er en større risiko for spredning af asbestfibre, hvilket kan øge omkostningerne.
 • Transport og deponering: Afhængigt af afstanden til deponeringsstedet, og hvor meget materiale der skal transporteres, kan transportomkostningerne variere. Visse affaldspladser har også højere gebyrer for asbestbortskaffelse.
 • Lokale regler og gebyrer: Lovgivningen og gebyrstrukturen kan variere fra kommune til kommune. Nogle steder kan have strengere krav eller højere gebyrer, hvilket kan påvirke den samlede pris for bortskaffelse.
 • Erfaring og kvalifikationer: Virksomheder med specialuddannet personale og lang erfaring indenfor asbestfjernelse kan have højere priser, men tilbyder ofte også en mere sikker og effektiv service.
 • Ekstra beskyttelsesforanstaltninger: Nogle situationer kan kræve ekstra sikkerhedsforanstaltninger, som specielle dræn, luftfiltreringssystemer eller teltning af området. Disse tiltag kan øge de samlede omkostninger ved bortskaffelse.

FORVENTET PRIS154.800 – 204.900 kr.

OBS: Priseksemplerne angivet på denne hjemmeside er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Vi anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering.

FORSTÅ OMKOSTNINGERNE – GENNEMGANG AF BUDGETTET

For at forstå omkostningerne ved bortskaffelse af et asbesttag, er det nødvendigt at tage flere forskellige faktorer i betragtning. Her gennemgår vi de forskellige trin, der er involveret i processen, samt de omkostninger, der kan være forbundet med hvert trin.

 • Forundersøgelse og testning af materialer
  Inden arbejdet påbegyndes, skal tagets materiale testes for asbest. Dette trin sikrer, at asbesten bliver identificeret korrekt, og at de korrekte sikkerhedsforanstaltninger bliver anvendt under bortskaffelsen. Forventede priser: 3.000 – 4.500 kr.
 • Forberedende sikkerhedsarbejde
  For at beskytte både arbejdere og omgivelserne skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger. Dette kan inkludere opsætning af barrierer og specielle ventilationssystemer. Forventede priser: 10.000 – 15.000 kr.
 • Fjernelse af asbesttag
  Basert på 220 kvm og 540 – 670 kr. per kvadratmeter, omfatter dette trin selve fjernelsen af det asbestholdige tag. Det er vigtigt, at dette gøres af specialister, som kender til de risici, der er forbundet med asbest. Forventede priser: 118.800 – 147.400 kr.
 • Transport og deponering af asbestaffald
  Efter fjernelse skal asbestaffaldet transporteres til et godkendt deponeringssted. Omkostningerne dækker transport og deponeringsgebyrer. Forventede priser: 15.000 – 25.000 kr.
 • Efterfølgende kontrol og rengøring
  Efter fjernelse er det vigtigt at sikre, at der ikke er efterladt asbestrester. Dette trin inkluderer en grundig kontrol og rengøring af området. Forventede priser: 8.000 – 12.000 kr.

Tabel over omkostningerne:

BeskrivelseBillig løsningDyr løsning
Forundersøgelse og testning3.000 kr.4.500 kr.
Forberedende sikkerhedsarbejde10.000 kr.15.000 kr.
Fjernelse af asbesttag118.800 kr.147.400 kr.
Transport og deponering af asbestaffald15.000 kr.25.000 kr.
Efterfølgende kontrol og rengøring8.000 kr.12.000 kr.
Forventet pris:154.800 kr.203.900 kr.

OBS: Priseksemplerne angivet på denne hjemmeside er udelukkende vejledende og repræsenterer ikke bindende tilbud eller fastsatte priser. Vi anbefaler at du indhenter tilbud fra fagfolk i dit lokalområde for at få en præcis prisvurdering.

KAN JEG SELV FJERNE ET TAG MED ASBEST?

Ja, du må godt selv stå for bortskaffelsen og fjernelsen af et asbestholdigt tag, det er dog vigtigt at du overholder alle gældende love og regler og er opmærksom på at det kan være et risikabelt arbejde at udføre selv.

Du bør sætte dig godt ind i regler og lovgivning, så du ikke kommer i problemer med myndighederne og derfor er det også oftest nemmest at få kvalificerede fagfolk til at udføre arbejdet for dig.

Eksempelvis skal alle tagplader transporteres sikkert ned af taget i hel tilstand. Tagpladerne må med andre ord ikke blive kastet ned eller skæres i så støv og asbest er til fare for andre.

Hver enkelt tagplade skal omhyggeligt skrues korrekt af og bæres ned af taget i hel tilstand. Det er ligeledes vigtigt at der benyttes alle former for personlig beskyttelse såsom sikkerhedsbriller, P2 filtermaske, godkendte arbejdshandsker og heldragt der er støvafvisende.

HVOR AFLEVERER MAN ASBESTPLADER?

Vælger du at gøre alt arbejdet med bortskaffelse af asbetplader, så kan du køre det til din lokale genbrugsstation. Det er altid en god ide at kontakte dem i god tid og fortælle at du kommer med asbestholdigt materiale.

Er det store mængder af tag som du skal have bortskaffet, så råder vi dig til at tage kontakt til en lokal vognmand eller entreprenørvirksomhed, som kan hjælpe dig med bortskaffelsen. Indhendt tilbud på bortskaffelse af asbest her.

ER DET FARLIGT AT BO I ET HUS MED ASBESTTAG?

Vidste du at

Mange eternittage fra 1960’erne og 1970’erne har overskredet deres holdbarhedsdato, og op til 70% af dem er så nedslidte, at de bør udskiftes snarligt.

Ritzau.dk

Over 100.000 ejendomme i Danmark har tage med asbest. Det er dog som udgangspunkt ikke farligt at bo i et hjem med asbestholdigt tag, det er først farligt i det øjeblik der arbejdes med pladerne, da det øger risikoen for skadelige asbestfibre i luften.

Asbest stammer fra eternittage som blev lagt helt tilbage i 60’erne og 70’erne. Da mange af disse tage dermed har omkring 60 år, bag sig skal mange af dem også udskiftes nu, og derfor bør du sætte dig godt ind i hvordan disse tagplader bortskaffes korrekt uden at du tilsiddesætter dit eget helbred. Typisk siger man at et asbettag har en levetid på mellem 40-60 år.

Som du kan læse her, så kan du godt selv stå for bortskaffelsen, med det er ikke risikofrit og vi råder dig derfor til at få udført tagarbejdet af professionelle fagfolk som har udført denne type opgaver før.

KAN MAN LÆGGE ET STÅLTAG OVENPÅ ET ASBESTTAG?

Ja, du kan godt lægge et ståltag ovenpå et tag med eternit som indeholder asbest. Ståltage er moderne og holder længe og yderst velegnede til at lægge oven på et skiffertag, tagpap tag som sagt et eternit tag.

En af fordelene ved at lægge et ståltag ovenpå det gamle asbesttag er at det kan være en langt billigere løsning end at skulle fjerne det gamle, men mange vælger stadig at betale sig fra afskaffelsen af taget, da de ikke vil løbe en risiko på den lange bane.

En anden fordel ved at vælge et ståltag er at der kommer i mange forskellige farver og prisniveauer, du har dermed mulighed for at vælge en løsning som passer perfekt til dit hjem.

BESKYTTELSE NÅR DER ARBEJDES MED ASBEST?

Der skal alitd bæres personlige værnemidler såsom, støvafvisende arbejdstøj i form af heldragt der slutter tæt og en maske som minimum P2 certifikat.

De personlige værnemidler skal udskiftes ofte og der skal ligeledes være fokus på at holde pauser.

Alt tøj og værnemidler der bruges i arbejdesområdet må ikke forlade det afskærmede område. Det er ligeledes vigtigt at alt arbejdstøj og værnemidler vaskes og renses seperat fra alt andet tøjvask.

Når arbejdet er overstået er det vigtigt atalle værnemidler samles i støvtæt emballage og bortskaffes som andet asbestholdigt materiale. Det må altså ikke blot smides ud som almindeligt affald. Læs hele arbejdstilsynets guide til arbejde med asbest her.

MÅ MAN HØJTRYKSSPULE ET ASBESTHOLDIGT TAG?

Der er et klar forbud mod at højtryksspule et tag med asbest, det gælder ligeledes våd sandblæsning. Det skyldes at asbesten derved kan vivle rundt i luften og være til fare for omgivelserne og folks helbred.

Er der svampe, mos eller alger på taget, anbefales det istedet at det fjernes med en blød børste og vand fra en almindelig haveslange i en blød stråle.

HVOR MANGE ER DØDE AF ASBEST?

Det anslås at der siden 1943 er mindst 4.000 døde danskere af lungehindekræft. Asbest er den eneste kendte årsag til lungehindekræft og der dør stadig over 300 danskere hvert år af asbest-relaterede kræftsygdomme – kilde.

Eksempelvis er der i 2019, 31 personer der er afgået ved døden i arbejdsulykker og 199 personer der mistede livet i trafikken. Med andre ord er der flere der dør hvert eneste år af at have været i kontakt med asbest, end der dør i arbejdsrelatederede ulykker og i trafikken i Danmark.

HVILKE TAGE INDEHOLDER ASBEST?

Er dit tag fra før 1984 og er det samtidig et eternittag, så har det asbest. I 1988 blev det ulovligt at bruge asbest, men nogle tage der er blevet lagt i perioden 1984-1988 kan dog indeholde asbest.

Er dit tag fra perioden 1984-1988 så anbefaler vi at du konsultere med en fagmand som kan give dig et konkret svar, samt guide dig til hvorvidt taget bør udskiftes helt eller om du eventuelt blot kan lægge et nyt ståltag ovenpå.

OPSUMMERING:

 • Du må godt selv bortskaffe et asbestholdigt tag, så længe at alt lovgivning overholdes og du ikke udsætter andre for fare.
 • Du skal anmelde nedrivning af asbestholdigt materiale til arbejdstilsynet inden arbejdet sættes i gang.
 • Asbestholdigt materiale skal bortskaffes på den lokale genbrugsstation, de skal dog have besked inden du ankommer. Ved store mængder asbest anbefales det at du får en vognmand eller et entreprenørfirma til at udføre arbejdet.
 • Det er ikke farligt at bo i et hjem der har et gammelt asbesttag, det udgør først en sundhedsrisiko den dag der arbejdes med taget.
 • Når der skal arbejdes med asbest skal der altid bæres personlige værnemidler såsom P2 maske og heldragt der er støvafvisende.

FÅ 3 TILBUD FRA LOKALE FAGFOLK

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.