Rotter er mere end bare ubudne gæster i vores hjem – de er en trussel mod både vores sundhed og ejendom. Disse små skadedyr kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer, beskadige vores ejendele og forringe vores livskvalitet.

I denne artikel vil vi dykke ned i problemets kerne og give dig en trin-for-trin guide til korrekt anmeldelse af rotter. Vi vil belyse, hvorfor det er så afgørende at rapportere disse skadedyr, og hvordan du gør det på den mest effektive måde.

SÅDAN ANMELDER DU ROTTER

At anmeldelse af rotter er vigtigt for at opretholde et rent og sikkert miljø i vores byer og boliger. For at sikre korrekt håndtering af rotteproblemer, er det vigtigt at følge denne guide, der beskriver, hvordan man anmelder rotter.

Identificer problemet: Først skal du afgøre, om rotterne udgør et problem. Vær opmærksom på tegn såsom gnave- eller kradselyde, mørke ekskrementer og gnavede fødevarer.

Kontakt de relevante myndigheder: Når du har identificeret rotteproblemet, skal du kontakte din lokale kommune. Mange kommuner har en særlig rottebekæmpelsesafdeling eller skadedyrsservice, som du kan finde på kommunens hjemmeside.

Giv nødvendige oplysninger: Når du anmelder rotterne, skal du angive følgende informationer:

 • Din kontaktinformation (navn, adresse og telefonnummer)
 • Beskrivelse af rotteproblemet (størrelse, antal, og placering)
 • Eventuelle omstændigheder, der kan have bidraget til problemet (f.eks. affald, høns eller fuglefoder)

Følg op: Efter at have indsendt din anmeldelse, skal du følge op med kommunen eller skadedyrsservice, hvis du ikke får svar inden for et par dage. Det er vigtigt at holde kommunikationslinjerne åbne for at sikre, at problemet bliver løst hurtigt og effektivt.

FÅ 3 TILBUD PÅ ROTTEBEKÆMPELSE

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.

Hvordan Forebygger Jeg Problemer Med Rotter?

Forebyggelse er essentielt for at beskytte sin ejendom mod rotter og reducere risikoen for skader og sundhedsproblemer. Der er nogle vigtige tiltag, man kan tage for at minimere chancerne for et rotteangreb.

Det er vigtigt at udføre kloakvedligeholdelse regelmæssigt, da rotter kan invadere ejendomme gennem kompromitterede kloaksystemer. Sørg for at afløb og rør er i god stand og tæt for at forhindre rotter i at trænge ind.

Rottespærrer er en anden effektiv metode til at forebygge rotter. Disse kan installeres i afløbsrør, og bruges til at blokere adgang for rotter, samtidig med at vand kan passere. Det er vigtigt at vælge en rottespærre, der passer til ejendommens specifikationer og behov.

Håndtering af mad- og affaldsrester er en grundlæggende foranstaltning, der kan gøre en stor forskel. Rotter er tiltrukket af tilgængelig føde, så det er afgørende at opbevare mad og spiseligt affald i lukkede beholdere. Rengør også områder, hvor der er fødevareaffald, som køkken og spisepladser, og sørg for at affaldsbeholdere udenfor er tæt lukkede.

Ved at følge disse tiltag, kan man tage de nødvendige skridt for at beskytte sin ejendom mod rotter og bidrage til en sundere og mere sikker bolig.

Besøg Af Kommunen På Tilsynspligtige Ejendomme

Tilsynsbesøg af kommunen har til formål at undersøge og bekæmpe rotter i tilsynspligtige ejendomme. Det er et vigtigt skridt i at kontrollere rottepopulationen og dermed beskytte både menneskers sundhed og ejendomme.

Der er klare retningslinjer for tilsynsbesøg. Når en anmeldelse om rotter indgives, har kommunen pligt til at besøge ejendommen for at vurdere situationen. Medarbejdere fra kommunens rottebekæmpelsesafdeling vil udføre tilsynet og tage nødvendige skridt for at eliminere rotteproblemet.

Tilsynspligtige ejendomme er defineret i lovgivningen og omfatter flere typer ejendomme. Dette inkluderer ejendomme med erhvervsmæssig eller offentlig virksomhed, ejendomme med mere end to boliger og ejendomme med et grundareal på over 750 m2. Det er ejendomsejernes ansvar at sikre, at deres ejendomme er frie for rotter og tage affære, hvis rotter opdages.

Hvad Gør Kommunen Under Besøget?

Når kommunen besøger en ejendom for rottebekæmpelse, kan man forvente, at den kommunale rottebekæmper først vil foretage en vurdering af situationen. Dette inkluderer at finde ud af, hvorfor rottene er tiltrukket og omfanget af skader, de potentielt har forvoldt.

Herefter vil den kommunale rottebekæmper vurdere situationen og de mulige metoder, de kan bruge for at bekæmpe rotteproblemet. Nogle af de metoder, rottebekæmperen kan vælge at bruge, inkluderer:

 • Fælder: Placering af mekaniske fælder for at fange og eliminere rottene.
 • Gift: Brug af rottegift som en mere effektiv måde at udrydde rottene på.
 • Lokkemad: Anvendelse af lokkemad for at lokke rottene væk fra ejendommen og ind i fælder.
 • Forebyggende tiltag: Rådgivning om, hvordan man kan forhindre rotter i at trænge ind i ejendommen, fx ved at sikre affaldshåndtering og lukke adgangspunkter.

Det er vigtigt at bemærke, at den kommunale rottebekæmper vil vælge den mest hensigtsmæssige metode baseret på den specifikke situation og omfanget af rotteproblemet. De vil også tage hensyn til sikkerhed, miljøpåvirkning og potentiel skade for mennesker og kæledyr ved valg af metode.

Under besøget kan rottebekæmperen også beslutte at involvere yderligere eksperter og ressourcer, hvis det skønnes nødvendigt for at løse problemet effektivt. Dette kan inkludere samarbejde med andre myndigheder eller private bekæmpelsesfirmaer.

Hvad Skal Du Forberede, Inden Rottebekæmperen Kommer På Besøg?

At være godt forberedt er afgørende for at sikre en effektiv og problemfri rottebekæmpelse. Her er nogle klare trin, du kan følge for at sikre, at alt er klar, før rottebekæmperen ankommer.

Trin 1: Fjern madkilder Først og fremmest skal du fjerne alle madkilder, der kan tiltrække rotter. Dette inkluderer fødevarer, der er opbevaret udenfor, samt sørg for, at skraldespande er tæt lukket og uden synlige madrester.

Trin 2: Fjern gemmesteder Rotter vil søge efter steder at skjule sig, især i mørke, snævre områder. Fjern brædder, papkasser og andet skrammel, der kan fungere som gemmesteder for rotterne.

Trin 3: Dokumenter rotteaktiviteten For at hjælpe rottebekæmperen med at identificere og eliminere rotteproblemet skal du dokumentere, hvor du har set rotter og eventuelle tegn på rotteaktivitet, såsom gnavede ledninger, ekskrementer eller hulrum i vægge.

Trin 4: Sikre kæledyr og børn For at beskytte kæledyr og børn fra eventuelle bekæmpelsesmidler, der anvendes af rottebekæmperen, skal du sørge for, at de er sikkert væk fra de områder, hvor rottebekæmperen vil arbejde.

Trin 5: Gør adgang nem for rottebekæmperen Sørg for, at rottebekæmperen nemt kan få adgang til dit hjem og alle de områder, hvor du har set rotteaktivitet. Dette vil gøre det lettere for rottebekæmperen at inspicere og behandle problemet effektivt.

Ved at følge disse trin forbereder du dig optimalt til rottebekæmperens besøg og sikrer et vellykket og effektivt bekæmpelsesforløb.

Udgifter Til Skadedyrsbekæmperen

Udgifterne til bekæmpelse af rotter og andre skadedyr kan variere afhængigt af, om det drejer sig om en privat eller erhvervsmæssig ejendom, og om kommunen eller en privat skadedyrsbekæmper skal udføre arbejdet.

I tilfælde af en tilsynspligtig ejendom, vil kommunen normalt stå for bekæmpelsen af rotter og andre skadedyr. Udgifterne til dette vil blive dækket af kommuneskatten. Grundejeren kan dog få ansvar for at vedligeholde og holde det sted, hvor skadedyrene optræder under kontrol, især i forhold til kloaksystemer.

Hvis man er ejer af en privat ejendom og ønsker at bekæmpe rotter og skadedyr, kan man kontakte en privat skadedyrsbekæmper. Udgifterne til dette vil dog skulle betales af ejendommens ejer. Det er vigtigt at forstå forskellen mellem kommunens ansvar og situationer, hvor man selv skal tage kontakt til en privat skadedyrsbekæmper for at få hjælp.

Det er essentielt at tage hensyn til lovgivningen og lokale regler, når det kommer til bekæmpelse af skadedyr på både private og offentlige ejendomme. Det er i sidste ende ejerens ansvar at sikre, at ejendommen forbliver fri for rotter og andre skadedyr og at omkostningerne dækkes korrekt.

Tegn På Rotter

Det er vigtigt at kunne genkende tegn på rotter for at undgå skader på ejendom og beskytte folkesundheden. Rotter kan være transportører af sygdomme og forårsage skade på bygningsstrukturer. Her er nogle af de mest almindelige tegn på rotter:

 • Huller: Rotter graver huller i nærheden af bygninger, hegne og underfund for at skabe et bo. Hvis man ser små, mørke og runde åbninger i jorden eller i bygningsmaterialer, kan det være tegn på rotter.
 • Lugte: Rotter efterlader ofte en karakteristisk lugt, som kan beskrives som en blanding af ammoniak og musk. Hvis der er en vedvarende stærk lugt i kælderen, et skur eller et andet område, hvor man normalt ikke ville forvente det, kan det være et tegn på rotter.
 • Lyde: Rotter bevæger sig om aftenen og natten og kan lave skrabende og gnavende lyde i vægge, lofter og under gulve. Hvis der i løbet af natten høres mystiske lyde i hjemmet, kan det være et tegn på et rotteproblem.
 • Ekskrementer: Rotter efterlader små, mørke ekskrementer i nærheden af deres bo. Disse kan findes lengs ydervægge, i hjørner og i andre områder, hvor rotter er tilbøjelige til at søge beskyttelse. Ekskrementernes størrelse og form kan hjælpe med at identificere, om det er rotter eller andre gnavere.

Ved at være opmærksom på disse tegn kan man hurtigere identificere og adressere et potentielt rotteproblem og derved beskytte sin ejendom og sundhed mod indebærne af en rotteinfestation.

FÅ 3 TILBUD PÅ ROTTEBEKÆMPELSE

Udfyld formularen og modtag 3 tilbud indenfor 48 timer.
100% gratis og uforpligtende.