Afløb lugter – Sådan fjerner du lugten fra afløbet

Er dit afløb stoppet eller har det opbygget snavs, så kan det hurtigt komme til at lugte. Det er dog forholdsvist let og lige til at rense afløbet og forebygge mod den ubehagelige lugt.

Hvorfor lugter mit afløb?

Hvis du oplever at der kommer en underlig lugt fra dit afløb, hvor end afløbet sidder henne i boligen, vil der som udgangspunkt være to forskellige muligheder af årsager hertil. Den allerførste mulighed, er at der mangler vand i selve vandlåsen.

Hvis et afløb har en vandlås, har denne vandlås til formål at hjælpe med at undgå, at den kloaklugt, som der er at finde længere nede i afløbet, stiger op og trænger igennem afløbet og videre ud i for eksempel badeværelset.

Men førend at denne vandlås virker, er det nødvendigt at der er en vis mængde vand i selve vandlåsen. Årsagen hertil er, at det er selve vandet, som der ligger i vandlåsen, som der forhindrer kloaklugten i at trænge op gennem afløbet.

Hvis man ikke anvender denne vandlås regelmæssigt, vil vandet inden i den, stille og roligt begynde at fordampe. Når alt vandet er fordampet, vil kloaklugten atter kunne stige op gennem afløbet.

En måde hvorpå at man kan komme dette problem til livs på, er naturligvis ved at fylde vandlåsen med vand igen. Dette gøres ved at hælde et par liter vand ned i afløbet gennem brusenichen. 

En anden mulighed, som der kan forårsage at ens afløb lugter, er helt enkelt på grund af bakterier. Til trods for at der er en rist i afløbet, som der har til formål at opsamle skidt snavs, hår og lignede, vil der altid være noget, som der slipper igennem risten.

Når skidtet har passeret risten, bliver det opfanget i vandlåsen, hvorved det ligger stille. Når det ligger stille, begynder der stille og roligt at udvikle sig til bakterier.

Er dette årsagen til at afløbet lugter, er der naturligvis ikke andet for, end at renser afløbet grundigt helt ned under gulvristen. Med andre ord skal alt det skidt, hår og lignede som der har samlet sig i vandlåsen, fjernes helt.

Når vandlåsen er fuldstændig rengjort, vil det ofte være en god ide at rengøre vandlåsen med et bekæmpelsesmiddel mod skimmelsvamp, for at sikre sig at bakterievæksten forsvinder helt, og dermed også lugten. Et eksempel på sådan et middel er blandt andet Rodalon.

Hvordan fjerner jeg lugten?

1. Tjek vandlåsen for skidt

Hvis du oplever et af boligens afløb lugter, bør du altid starte ud med at tjekke, om selve vandlåsen er fyldt op med skidt, snavs, hår og lignede. Såfremt dette er tilfældet, er det vigtigt at du er omhyggelig og grundig med at fjerne det hele, da der ellers vil danne sig gode vækstvilkår for bakteriedannelse.

Er der først begyndt at komme bakterievækst, vil lugten være yderst gennemtrængende i hele det tilhørende rum.

2. Foretag en grundig rengøring af vandlåsen

Når vandlåsen er blevet tjekket grundigt igennem for muligt skidt, hår eller andet snavs, er det tid til at foretage en yderst grundig rengøring af selve vandlåsen.

Til denne rengøring bør man altid anvende et bekæmpelsesmiddel mod skimmelsvamp, for at slå alle bakterierne ihjel. Et oplagt produkt er naturligvis det velkendt Rodalon-produkt.

3. Tjek vandlåsen for tilstrækkeligt vand

Som det næste, bør du også sikre dig, at selve vandlåsen ikke blot er ren, men derudover også fyldt med en tilpas mængde vand. Hvis du har rengjort vandlåsen efter at have fjernet eventuelt skidt og snavs mm., vil der naturligvis ikke være mere vand tilbage i vandlåsen.

I så fald skal du hælde et par liter vand ned i afløbet, gennem brusenichen, såfremt der er tale om et afløb på badeværelset. Det er i forbindelse hermed vigtigt at sikre sig, at der kommer tilstrækkeligt med vand i vandlåsen. 

4. Kontakt en fagperson, hvis problemet fortsætter

Såfremt man har prøvet de foregående råd, men til stadighed oplever en ubehagelig lugt fra afløbet af, vil det ofte være en god ide at kontakte en fagperson inden for området.

Dette skyldes, at såfremt de foregående råd ikke virker, vil der ofte skulle anvende andre værktøjer for at kunne komme ordentligt i bund med en mulig bakterievækst. Sådanne værktøjer har en pågældende fagperson naturligvis til rådighed.

Hvordan undgår jeg at afløbet lugter i fremtiden?

Når du har fundet frem til årsagen for, hvorfor dit afløb lugter, og naturligvis har bekæmpet problemet, er der en række forskellige ting, som du selv kan gøre, for at undgå, at afløbet atter begynder at lugte engang ude i fremtiden. 

Som det første, kan du naturligvis sørge for, at der altid er tilstrækkeligt med vand i selve vandlåsen. Den bedste måde hvorpå at man kan sikre sig dette, er ved regelmæssigt at tjekke selve vandlåsen for vand. Sørger man for at gøre dette, vil de fleste tilfælde af mulige fremtidige problemer med et lugtende afløb, være forhindret. 

En anden måde hvorpå du ligeledes kan undgå at dit afløb begynder at lugte igen engang ude i fremtiden, er naturligvis ved at holde vandlåsen fri fra hår, snavs og lignede.

En god måde, hvorpå man kan sikre sig at vandlåsen ikke stopper til på grund af dette, er ved at regelmæssigt at tjekke vandlåsen for dette. Hvis man i forvejen har en god rutine med at gøre rent en gang om ugen, kan man passende tilvænne sig også at tjekke vandlåsen for skidt på denne dag. 

Endvidere vil det naturligvis altid være en god ide, at man regelmæssigt skyller sig afløb igennem med en velegnet type afløbsrens, for at fjerne det værste skidt, snavs og bakterier i øvrigt. 

Hvornår bør afløb og kloak kontrolleres?

I forhold til hvornår et afløb og en kloak bør kontrolleres, er der ofte delte meninger omkring dette emne. Som udgangspunkt bør man altid sørge for regelmæssigt at tjekke både afløbet og kloakken for tilstoppet skidt og andet snavs, da dette som tidligere beskrevet, vil medføre at afløbet begynder at lugte grimt. 

Hvis man derimod står i en situation, hvor man oplever at selve vandet i boligens toilet ikke vil skylles ud, eller hvis man oplever øvrige lignede funktionssvigt, kan dette være tegn på at det er ved at være tid til at få besøg af en fagperson med henblik på at få tjekket og renset sine afløb samt kloak.

En fagperson vil ofte have noget andet og mere velegnet værktøj til rådighed, som der blandt andet gør at en fagperson langt letter vil kunne komme problemet til livs.

Fagtilbud.dk